YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 384. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (VI)

c)-Altınoluk ( Mizab-ı Kâbe )
 605 tarihinde Kâbe tamir edilirken, kuzey batı duvarına, Kâbe’nin damında biriken suların tahliyesi için bir oluk (mizap) konulmuştur. Kıble, Mescid-i Aksa’dan Mescidi Haram’a çevrilince Mecidi Nebevinin kıblesi tam altınoluğa isabet etmiştir. O yüzden altınoluk Rasulullahın kıblesi olarak anılmıştır.
 İbn Abbas, “hayırlıların içeceğinden için, namazgâhında da namaz kılın” demiş, içeceğin zem-zem, namazgâhın da altınoluk olduğunu söylemiştir.
Peygamber efendimiz de Kâbe’yi tavaf ederken, altınoluğun altına geldiğinde, ölüm anında rahatlık ve hesap anında af istemiştir.
                                                                                                                                                                            d)-Hıcr veya Hatim
Kâbe’nin kuzey batısında, Rüknü İraki ile Rüknü Şami arasında, “Hatim” adı verilen yarım daire ile çevrili olan yerdir. Kâbe’nin bir parçası olan bu kısma Hıcr-i Kâbe veya “Hicr-i İsmail” denir.
Burası esasen Kâbe’ye dâhil idi. 605 yılında Kureyşliler, yeniden inşa ederken -malzemenin yetmemesinden dolayı- Kâbe’nin küçük tutulmasına karar verdiler. Kalan yeri de göğüs hizasına kadar bir duvarla çevirdiler.
Hz. Aişe Validemiz, Kâbe’nin içinde namaz kılmak istediğini söyleyince, Peygamberimiz, burada namaz kılınca kabenin içinde kılmış olacağını, çünkü buranın Kâbe’den bir cüz olduğunu ifade buyurmuştur. 
Abdullah Bin Zübeyr, Mekke (9 yıl 22 gün) emirliği sırasında burayı Kâbe’ye dâhil etmiş-tir.(M684) Haccac bin Yusuf, Mekke’yi alınca orayı tekrar eski haline çevirmiştir.(M.692)
                                                                                                                                                                                   e-) Kâbe’nin Kapısı
Kâbe’nin kuzey doğu duvarında Hacerül Esved’e takriben iki metre mesafede, yerden 192 cm yüksekliktedir. Aslında Hz. İbrahim Kâbe’yi inşa edince orası boş ve yer seviyesindeydi. Miladi 605 tarihinde Kureyşliler, Kâbe’yi yeniden inşa ettiklerinde kapıyı yukarıya çektikleri gibi ikiden de bire düşürmüşlerdir.

   f-) Kâbe’nin Örtüsü                                                                                                                                           İnsanların Kâbe’ye olan hürmet duygusu, Kâbe’ye libas giydirmekle tezahür etmiştir. Kâbe’ye ilk örtüyü Hz İsmail (as)’ın örttüğü rivâyet edilmektedir.  Peygamberimizin de Kâbe’yi, Yemen kumaşı ile örttüğüne dair rivayetler müttefik, ancak kumaşın cinsinde muhteliftir. Hz Ömer ve Osman da, Mısır’ın ince kumaşından bir örtü ile örtmüşlerdir.
Kâbe-i Muazzama’yı örten büyük kumaş parçasına “kisve” denir. Kâbe’nin örtüsü Osmanlılar zamanında Herekede; Daha sonra Mısır’da imal edilirdi. 1962 ‘de Suud Kralı, Mekke’de bir kisve textil atelyesi kurulmasına karar vermiştir.

  g-Şazervan

 Kabenin, üç tarafının (Hıcr’de yok)  duvarları dibinde, 27cm. metafdan yükseklikte, 25 cm. eninde, 45 derece eğik pabuçluklarıdır. Kabenin örtüsünü tutmak için üzerine tunç ve pirinçten konulmuş halakalar vardır.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...