YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 383. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (V)

B-KÂBE-İ MUAZZAMA
Yeryüzünde yapılan ilk mâbed ve Mescid-i Harâm'ın ortasında, taştan yapılmış dört köşeli bina-dır.
 Kâbe-i muazzamayı, ilk olarak Âdem a. s. inşâ etti. Nûh tufanında yıkıldı. Hz.İbrâhim ve oğlu İsmâil a. s. Allahü teâlânın emriyle Kâbeyi yeniden yaptılar.
Peygamber efendimiz otuz beş yaşındayken (M.605) Mekkeliler tarafından Kızıldenizde batan bir geminin enkazı satın alınarak temelden bir daha yapılmıştır.
 Allahü Teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Allahü Zül-Celal, Kâbe'yi, o Beyt-i Harâm'ı insanlar için din işlerinde bir düzen ve dünyâda cinâyetten emin bir yer kıldı. (Mâide sûresi: 97)
Kâbe, mü’minlerin ruhunda dinî vecd ve huzur uyandıran mukaddes bir mâbed olma hüviyetini dâima muhafaza etmiştir. Bu sebeple Kâbe’ye bakmak dahi ibadettir. Kâbeyi tavaf eden her mü’min, bir vecd ve huzur hissetmektedir.
İlk görüldüğünde yapılan duâlar kabûl olunur. Peygamber efendimiz Kâbe-i muazzamayı gördü-ğü zaman; "Ey Allah'ım! Bu beytin şerefini, saygısını, heybetini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve kerametini ziyâde et" diye duâ ederdi.
                                                                                                                                                 
  Kâbe’ye ait mübarek kısımlar
 a)-Hacerül Esved
 Kâbe’nin doğu köşesinde, 1,5 m yüksekte, gümüşten bir mahfaza içinde bulunan, Yaklaşık 30 cm. kutrunda, siyaha yakın, koyu kırmızı taştır. Hz. İbrahim tarafından, Kâbe’nin inşası sırasında, tavafın bidayet-nihayet noktasını belirtmek üzere konulmuştur.
 Hacerül Esvedin, bu maddi ve zahiri fonksiyonu yanında, manevi bir değeri de vardır:
* Cenab-ı Hakkın, Bezm-i Elestte “ben sizin rabbiniz değil miyim” sorusuna karşılık insanlar “Rabbimizsin” diye söz vermişlerdir. (Araf suresi, 172) Üç suret olan bu ahdin bir nüshasının Hacerül Esved içinde mündemiç olduğu, buna uyanların lehine kıyamet gününde şahitlik yapacağı beyan edilmiştir.
* Bu mübarek taşın yeryüzünde Allahın sağ eli olduğu ve onun vasıtasıyla kullarıyla musafaha ettiği,  “Hacerül Esved’e dokunanın Rahmanın eline dokunmuş ve onunla biat etmiş olacağı rivayet edilmiştir.
*Peygamberimiz, bir defasında Hacerul Esvedi öperek uzun süre ağlamış, beraberinde Hz. Ömer’in de ağladığını görünce şöyle demiştir: “Ya Ömer gözyaşı burada dökülür.” 
*İbn Abbas, “Hacerül Esvedin kıyamet günü getirilereceğini ve kendisini istilam edenlere şahitlik yapacağını” rivayet etmiştir.
 b)-Mültezem                                                                                                                                                                                      
Hacerül esved ile Kâbe kapısının arasında kalan iki metrelik kısımdır. Mültezem: Yapışılan, yüzünü ve göğsünü sürülen yer demektir. Peygamber efendimiz, kollarını, göğsünü ve yüzünü dayayarak orada dua etmiştir. Burası duaların kabul olduğu yerlerdendir. İzdiham olursa karşısında durarak dua edilmesi de aynı sonucu verir.

 Bir riveyette Cenab-ı Hak, Âdem (a.s) ın tevbesini Mültezemde kabul etmiştir. Diğer rivayette: Rüknü Yemani ile batı duvarı arasında mültezemin tam simetriği olan yerde ki buraya “müstecar” denilir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...