YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 382. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (IV)

II. BÖLÜM
A- MESCİD-İ HARAM
 El-Mescidü'l-Haram: Hürmet ve saygı gösterilmesi gereken mescit anlamına gelir. Mekke'de, Kâbe'nin, içinde bulunduğu yeryüzünün en büyük mescididir. Buraya Harem-i Şerif de denir. Makam-ı İbrahim ve zemzem kuyusu da bu mescidin içindedirler.
Mescid-i Haram, önceleri Kâbe'nin çevresinde tavaf edenlere ayrılmış bir alandan ibaretti. Asr-ı Saadette ve Ebu Bekir r. a’ ın halifeliği döneminde mescidin çevresinde duvar yoktu. Etrafı evlerle çevrili idi. Zamanla hacıların kalabalıklaşması üzerine kenardaki evler satın alınıp Haremi Şerife katılmıştır.
Mescid-i Haram, yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir. Bir hadis-i şerifte; "Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescidlerde kılınan bin namazdan faziletlidir. Mescid-i Haramda kılınan bir namaz da diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan efdaldir" buyrulmuştur.
Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurulur: "(Fazla sevab umarak) yalnız şu üç mescide gitmek üzere yolculuk yapılabilir: “ Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksâ" .
 
 Mescid-i Haram İçindeki Mübarek Mahaller
 1-Metaf                                                                                                                                                                   Arapça’da tavaf mastarından ism-i mekândır. Kabe’i Muazzama’nın etrafında tavaf için tahsis edilmiş, revaklara kadar olan, düşük zeminli üstü açık alandır. Burada üç yüz peygamber med-fundur.
Mescid-i Haram’ın duvarları dışına çıkarak tavaf etmek caiz değildir. Zira o durumda Ka’be değil, Mescidi Haram tavaf edilmiş olur. Oysa ayette “وَالْيَطَّوَّفُواباِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ Yani: Beytullahı tavaf etsinler buyrulmuştur.  Binaen aleyh mescidin duvarları aynı zamanda tavaf alanını da sınırlar.
Yine tavaf Hatim’in içinden değil, dışından yapılır. Çünkü orası Kâbe’ye dâhildir. Tavaf ise Ka-benin dışından olur.
       
  2-Makam-ı İbrahim
 Kâbe’ye 15.40 m. mesafede, sarı ve altundan mamul bir mahfaza içerisinde, üzerinde Hz. İbra-him’in ayak izleri bulunan sarı-kırmızı taştır. Kalınlığı 20 cm. kenar uzunluklarından biri 38, diğeri 36 cm. Cennet yakutudur. Peygamberimiz onun hakkında: “Allah, ziyasını gidermemiş olsaydı hem doğuyu hem batıyı sürekli aydınlatırdı.” Buyurmuştur. (tirmizi, hac, 49)
 İbrahim (a.s), bu taşı Ka’benin inşasında, iskele olarak veya hacca insanları davet etmek için kullanmıştır. Özelliğini de buradan almaktadır.
                                                                                                                                                                             3-Zemzem
Arapçada: Bol, bereketli, doyurucu, zengin su; İbranicede: “Dur, dur” anlamına gelen zemzem, Mekke'nin mevcudiyetine sebep teşkil eden iki önemli faktörden biri (diğeri Kâbe) dir. İsmail (a.s) nin mucizesi olan Zemzem, başta pınar şeklinde iken, Hz. İbrahim tarafından kuyu haline getirilmiş, Sonra kapanmıştır. Peygamberimizin dedesi Abdul-Muttalip, kuyuyu temizleyerek suyu yeniden ortaya çıkarmıştır. 
Peygamberimiz zemzem ile ilgili şöyle buyurmuşlardır: 
*“İsmail’in annesine Allah rahmet etsin, eğer önünü germeseydi, zemzem, daima akan bir ırmak olurdu” (müsnet, 1, 347; buhari, enbiya, 9)
  * Yeryüzünde bulunan suların en hayırlısı zemzemdir. İçmek açlığı ve susuzluğu giderir, hasta-lığa şifa olur.(Heysemi, 3, 286)
 * ماء زمزم لما شرب له Zemzem hangi niyetle içilirse: Ona göre her derde deva ve sadra şifa olur.
Zemzem içmenin Adabı
*Kıbleye yönelmek, sağ elle içmek, besmele çekmek, üç nefes almak, her solukta Kâbe’ye bak-mak, kana kana içmek, elhamdülillah demek ve çokça dua etmektir. İbn Abbastan: 
 اَللَّهُمَّ إنِّى أسْألُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاًوَاسِعاً وَشِفَاءًمِنْ كُلِّ دَاءٍوَسَقَمٍ وَاسْقِنِى مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Manası: “Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü dert ve hastalık için şifa istiyorum. Sevgili habibin Muhammed Mustafanın havzı kevserinden bana içirmeni niyaz ediyorum, rahmetinle ihsan eyle.” Diye rivayet edilmiştir.       
*Zemzem ayakta ve oturarak da içilir, abdest ve gusülde kullanılabilir. Ancak taharette kullan-mak uygun değildir.

4-Safa ve Merve
Hacc’ın ve Umre’nin vaciplerinden olan Safa- Merve arasında Sa’y, önce Hz. Hacer’in yavrusu için su aramasının bir sebebi; Kâbe’nin inşa edilmsinden sonra daCebrail tarafından gösterilen Hac menasikinden olmuştur.     
Fakat şirk ve put-perestliğin yaygınlaşmasıyla sa’y ibadeti unutulmuş,  Peygamberimizin, hac menasikini ortaya koymasıyla tekrar yapılmaya başlanılmıştır.

Mes’a (Safa-Merve arasın) da yetmiş peygamber medfundur. Sa’y eden kimse, 70 köle azad et-mişcesine sevaba mazhar olur. İkisi de, cennet kapılarından iki rahmet kapısı olup duaların şa’yan-ı kabul olduğu mübarek mekânlardır.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...