YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 380. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (II)

B- UMREYE HAZIRLIK
Umreye giden kimse dört türlü hazırlık yapmalıdır: Bedenen, Ruhen ve Evden çıkarken. Bir de orada nasıl hareket edeceğine yönelik…

1)- Bedenen Hazırlık
a)- Helal parayla gitmek, helalleşmek, uhdesindeki emanetleri sahiplerine teslim etmek, borçlarını ödemek, aile-efradı ve bütün hısım-akrabası ile olan hak-hukuk meselesini halletmek.
b)- Umre ve Haremle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunun için umre ve siyer kitapları okumak, na-maz ve ibadet bilgilerini tashih etmelidir. Çünkü Şeytan, tuzağına düşürmek için –bahusus- cahil insanı ve hacıyı seçer.
c)- Konuşma orucuna niyet etmek, hayatımızı gözden geçirmek, orada sadaka dağıtmak için  -halimize göre- bütçe yapmak.
d)-  Daha önce gitmediysek bilgili-tecrübeli birisiyle konuşmak ve yapılan Umre seminerlerine mutlaka icabet ederek o manevi atmosfere girmenin yollarını aramak.

2)Ruhen hazırlık  
a)- Rabbımızın rızasını kazanmak gayesi taşıyan Umre ibadetine başka bir niyet ve maksat karıştırmamak.
b)- Meşakkatli bir sefere çıkılacağından dolayı, daha gitmeden disipline, ibadete ve vakitleri çok iyi bir şekilde kullanmaya, kafile ve aşırı kalabalığın içinde nasıl hareket edileceğine kendimizi hazırlamak.
c)- Çok sevap kazanmak mümkün olduğu kadar da mihnet yüklü bu mukaddes yolculukta sabır ve takva azığı hazırlamalıdır. Nitekim: Hak Celle ve A’la Hz.leri oraya gidecek olanlara şöyle hazırlık yapmalarını emir buyurmaktadır:   “وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ   وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ” = Azık hazırlayın ve bana her türlü fenalıktan korunarak gelin. Çünkü en hayırlı azık takvadır, ey akıl sahipleri!
d)-  Orada zahiren ve ruhen hemen intibak edebilmek için -daha burada iken- zihnen ve kalben konsantra olmak.

C)- UMRENİN FARZLARI
Umre’nin iki farzı vardır: Biri şarttır: İhram giymek. Diğeri rükündür ki: Kâbe’yi tavaf etmek.
1)- İhram
İhramlıya, sair zamanlardaki bazı mübah söz ve hareketler yasak olur. Vücudundan kıl koparmak ve yeşil ot yolmak gibi. İhram giyen kişiye “Muhrim” denir. İhram giymek Hac ve Umrenin şartı olup O’nsuz bu ibadetlere başlanmaz. Hac ve Umreyi yaparken İhram, namaz kılarken abdest gibidir.
2)-  Tavaf
Hac ve Umrenin farzlarından ikincisi ve rüknü aslileri: Kâbe’yi tavaf etmektir.
Tavaf: Hacer-ül Esved’in hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Yedi seferin her birerine şavt denir. Tavafın, hüküm itibariyle,“farz, vacip, sünnet ve nafile” çeşitleri olmakla beraber; ameli ( pratik-uygulama) yönünden de kudüm, ziyaret, veda, umre, nezir, nafile ve tahiyyet-ül mescid gibi kısımları vardır.

D)- VACİPLERİ
Umrenin iki vacibi vardır: Safa-Merve arasında sa’y etmek ve traş olmak….
1)- Sa’y
Hac veya Umre için yapılan bir tavaftan sonra Safa-Merve tepeleri arasında Safa’dan başlayarak Merve’de son bulacak şekilde yedi defa gidip gelmektir. Bu yedi turun her bir gidiş veya gelişine de şavt denir.
Sa’y, hem haccın hem de umrenin vaciplerindendir. Yapılmayacak olursa ceza olarak kurban kesmek icap eder.. Diğer mezheplerde ise farzlarındandır. Dolayısıyla terki halinde ne hac olur ne de umre…
Her ibadetin olduğu gibi Sa’yin de farzları, vacipleri ve sünnetleri vardır.
2)- Tıraş olmak
Umrenin iki vacibinden birisi de Say’dan sonra tıraş olmaktır. Erkekler, saçlarını ya dipten keser veya parmak ucu kadar kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan makasla biraz alırlar.
Saçı olmayanlar ise Ustura veya Tıraş makinasını başlarında gezdirmekle bu vazifeyi ifa etmiş sayılırlar.
Bunun yeri de Harem bölgesi hudutlarıdır. Harem dışında tıraş olanlar da ihramdan çıkar ama kendilerine kurban lazım gelir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...