YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 379. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (I)

GİRİŞ
Mevla-i Zül-Celal, Kâbe’yi, (yeryüzünde) inşa edilmiş ilk mabet olarak tarif ediyor. Onun, mübarek ve bütün insanlık için bir hidayet vesilesi olduğunu; tefekkür eden ve ibret alanlar için onda hayli mucizelerin bulunduğunu apaçık beyan buyuruyor. (Al-i Imran, 96)
Beytullah, kendisi mucize olduğu gibi içinde ve çevresinde de birçok harikalar barındırıyor. Bunların bir kısmı fizikidir: Zemzem, Hacer-i Esved, Makamı İbrahim gibi. Bir kısmı da manevidir: Bereket ve bütün insanlığa Hidayet vesilesi olması gibi. Çünkü orası Halilür-Rahman İbrahim a.s’ın haremidir. O ülül-azim Peygamber, Mekke için şöyle dua etmiştir: “ Rabbim, şu beldeyi emin kıl, ehlini de yeryüzünün bütün meyveleri ile rızıklandır.” (Bakara, 127)
Beytin Sahibi de bu duayı kabul ettiğini, “Oraya bütün meyvelerin kendi tarafından rızık olarak sevk edileceğini va’d ederek müjdelemiştir.” (Kasas, 57)
Bir başka ayetinde: “Biz, Beytullah’ı, insanların (büyük ve daha çok) sevap kazanmaları için yap(tır)dık” buyuruyor. (Bakara, 125)
Binaen aleyh, nereye ziyarete gittiğimizin idrak ve şuurunda olarak burada hazırlığın; orada gayretin nasıl olacağını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Böylece manevi doyuma ulaşalım ki kalıbımız gelse bile gönlümüz orada kalsın da bizi çekip dursun. Nitekim İbrahim a. s. şöyle dua etmiştir:“ Yarabbim! İnsanların gönüllerini orayı arzular kıl.”(İbrahim,37)
İmamı azam, 55 defa haccetmiş,  efendim hep orada kalsanız, olmaz mı? Diyenlere : “ Kalıbımın orada, kalbimin burada olacağına, Bedenim burada, gönlüm orada olsun” diye cevap vermiştir.
Bu niyet ve duygularla lebalep, Umre yapılsın için bu kitapçık hazırlanmıştır. Rabbül-âlemin, her dem yar ve yardımcımız olsun. Tamamına ererek rızasına muvaffak kılsın inşallah! ÂMİN!

I.BÖLÜM
A)- UMRE’NİN
a)- Anlamı
Sözlükte: Ziyaret, bereket, uzun ömürlü olmak ve mamur etmek manalarına gelen Umre kelimesi “ömür” kelimesiyle ilişkilidir. Çünkü Beytullah’ı ziyarete gidenin hayatı mamur olur; ömrüne ve malına da bereket gelir.
Bir Fıkıh terimi olarak Umre: Her hangi bir vakitle kayıtlı olmaksızın ihrama girerek tavaf ve sa’y ettikten sonra tıraş olmakla yerine getirilen bir ibadettir
b)- Hac ile farkı                                                                                                                                             Umrede her hangi bir zaman sınırlaması, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Kurban kesme ile şeytan taşlama vazifeleri yoktur. O itibarla Sevgili Peygamberimiz, Umre ibadetine “Hacc-ı asgar = Küçük Hac” adını vermiştir.
c)-  Hükmü                                                                                                                                                       Ömürde bir defa umre yapmak Hanefi ve Maliki mezheplerine göre “Sünnet-i Müekkede”; Şafii ve Hanbeli ulamasına göre ise farzdır. Bazı Hanefiler ise onun Vitir namazı, Kurban ve Sadaka-i fıtır gibi vacip hükmünde olduğunu söylemişlerdir.
d)- Zamanı                                                                                                                                                        Hac ibadeti, yalnız hac ayları olan (Şevval, Zil-Kade ve Zil-Hıcce)’de ifa edilirken, Umre, yıl = on iki ay yapılabilir. Ne var ki, teşrik ( arefe ve Kurban bayramının 1, 2, 3. ) günlerinde umre yapmak tahrimen mekruhdur. Çünkü bu günler, Farz haccın rükünlerinin icrası için tahsis edil-miştir.                                                                                                                                            Yıl boyu, istenilen gün ve gecede, yapılması mümkün olan Umre’nin, Ramazan ayında yerine getirilmesi daha faziletlidir. Nitekim Efendimiz a. s: عُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّة ”= “Ramazan ayında yapılan umre hacca (sevap yönünden) muadildir” buyurmuşlardır.
e)-  Önemi ve Fazileti
*Abdullah ibn Ömer’in rivayetine göre: “ اَلْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُماَ ” =“ Bir Umre, önceki um-re ile kendisi arasında işlenen günahlara kefarettir.
*Umre: Hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Hac mahşerin; Umre de haccın prova ve hazırlığıdır.
*Umre: Büyük bir fırsattır. Çünkü dua’nın merkezine ulaşmak ve yükte hafif, pahada ağır bir ibadetdir.
*Umre: Nefisle savaşmanın, hayırda yarışmanın, mahşerde duruşmanın, Cennette buluşmanın bir provasıdır.
*Umre: Allah’a yönelmenin, ahirete dönülmenin, ibadat-ü taata gönül vermenin şahika noktasıdır.
*Umre: İman ve infakın, ihsan ve takvanın, izzet ve ikramın bileşim ve kesişim halidir.
*Umre bir biattır. Bezm-i elestte verilen ahdin yenilenmesi, günahlarla kararmış amel defterinde tertemiz bir sayfa açtırmanın en büyük fırsatıdır.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...