YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 378. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İMAN VE İMANA AİT ESASLAR (XIV)

 i)- Kâhinin gayb’tan verdiği habere inanmak
Falcı, Cinci, muskacı veya astroloğun gayb ile ilgili söylediği sözlere inanmamak gerekir. Çünkü gaybı Allah’dan başka hiç ama hiç kimsecikler bilemez. Peygamberler bile Allah’ın bildirmesi  kaydı-şartı ile ancak bilebilirler. Cinler de bilemez. Nitekim ayette Cenabı Hak şöyle buyuruyor. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ  =  Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.
ANCAK:
Hava tahmin raporları, tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi ilimlerin bir insan ve toplum üzerine olan öngörüleri bir kehanet ve müneccimlik değildir. Tamamen “Sünnetullah” dediğimiz ilmi vesaitle ortaya konulmuş ve kamuya sunulmuş neticelerdir. Kehanet türü uğraşmalar ise ilmi olmayıp bila vasıta kurgulanan supjektif olaylardır.
L)- Peygamberlik müessesesine inanmamak: Deistlik denilen bu bu tavır asla iman esaslarıyla bağdaşmaz.
k)- Sapık ideolojileri kabul etmek: Reenkarnasyona inanmak ve insanın atasının maymun olduğunu söylemek gibi.
m)- Bir mü’mine kafir demek.
n)- İslama düşman olanları sevmek ve onlara destek olmak.
o)- Kader ve Kazaya inanmamak.
Ö)- Metafizik( Melek, cin, şeytan gibi )varlıkları kabul etmemek.
r)- Ahiret safhalarını ( kabir azabı, mizan, sırat gibi) inkar etmek.
t)- Kelime-i tevhidin ikinci cümlesini ( Hz. Muhammed Allahın rasülüdür) iman esaslarından saymamak.
u)- Allahdan başkasına Uluhiyet atfetmek.
Ü)- Allah’ın sıfatlarını inkar etmek.
v)- Peygamberimizden sonra bir peygamber gelecek demek. Veya birisine peygamberdir demek.

SONUÇ
İman, insanın en büyük sermayesi, kendisine bahşedilen en muazzam nimettir. İnsan, o sayede Cennet’e kanatlanabilir, Cemâlullâh’ı müşahede edebilir ve Cennet’te Rabbül-âleminin: “Ben bugün sizden razı oldum” hitabı-izzetine mazhar olabilir. Bu dünyada insanın elde edeceği ve kaybetmekten ölürcesine korkacağı bîhemtâ (benzeri ve dengi olmayan) bir elmastır iman.
İman, insanı, insan eder, belki insanı sultan eder. Yâni, insan gerçek insaniyeti de ancak iman sayesinde elde eder. O sayede, melekleri dahi geride bırakır ve insanlığın sultanlığı mertebesine terakki eder
Cenâb-ı Hak, imana o kadar önem veriyor ki, her insana imanı elde ettikten sonra, onunla bu dünyadan göçmek kaydı ile eninde sonunda ebedî saadeti lütuf edeceğini müjdeliyor. Allah’ın Habibi, “Lâilâhe illallah Muhammedün Rasulullah” diyenin nihayet bir gün Cennet’e gireceğini haber veriyor. Henüz yeni Müslüman olmuş, belki hiç amel etmemiş olsa bile Huzur-u İlâhîye yüzü parlak bir surette çıkacağını ifade ediyor. Hz. Cabir’in rivayetindeki şu hadisteki zât buna güzel bir misal teşkil eder: "Uhud günü bir adam Rasûlullah aleyhissalâtü vesselâm'a sordu: "Öldürülecek olsam, nereye gideceğim Ey Allah'ın Rasûlü?" "Cennet’e!" cevabını alınca elindeki hurmaları fırlatıp attı (Kâfirlerin içine dalıp) öldürülünceye kadar savaştı" (Buhârî, Meğâzî 17; Nesâî, Cihâd 31)

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...