YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 371. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İMAN VE İMANA AİT ESASLAR (VII)

  İmanın Alamat-ı Farikası
İman, amellerle tezahürü eder. Güneşten ısı, gülden koku saçıldığı gibi, imandan da ameller saçılmalıdır. İmanın söz ve fiil ile ibrazı ve isbatı gerekir. Çünkü iman, kalpte yerleşip amelde kendisini gösterendir.” Yine iman, Allah ve Rasülünü sevmeden olmaz. Hem öyle ki, bir mü’min için, Allah ve Rasülü’nün her şeyden sevimli olması ve bu sevginin mutlaka amellerle te’yidi lazımdır. Yoksa laf ile peynir gemisi yürümez derler ya… Nitekim bu konuda Hz. Allah şöyle buyurmaktadır. “De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza gitmekte olan meskenler size Allah’tan, Onun Peygamberi’nden ve O’nun yolundaki cihaddan daha sevimli ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah, fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.” (Tevbe, 24)
Binaen aleyh iman, ancak Allah’a, rasülü’ne ve şeriatına karşı sevgi ile tamamlanır. Nitekim Rasülüllah efendimiz, bu konuda şöyle buyurur: “Şu üç şey kimde olursa, o, imanın zevkini alır:
1- Kendisine, Allah ve Rasülü’nün her şeyden sevimli olması. O yüzden “Sizden biriniz beni, anasından, babasından, çocuğundan, kendi nefsinden ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz.”
 2- Sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmesi, 
3- Ateşe atılmaktan nefret ettiği gibi, küfre düşmekten de nefret etmesi.”
 (Hey! Köşe-bucak arayalım böyle bir Müslüman bulalım! Varsa tabii! Yoksa kıyamet kopacak mutlaka!)

İmana delalet eden başka alameti farikalar
* Allah'ın dinini yüceltmek ve üstün kılmak için çalışmaktır. Zira Hz. Allah, imandan söz ederken, iman ile birlikte amellerden de söz ediyor: "Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve Rasulü'ne iman ettikten sonra şüpheye sapmayıp, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. İşte onlar, imanlarında sâdık (doğru) olanların ta kendileridir." (Hucurat, 15)
*Yeryüzünde zulmü ve fesadı önlemek için mücadele vermek. Bu itibarla şöyle beyan edilmiştir: "Allah'ın gönderdiği risaleti tebliğ edenler, O'ndan korkup başka hiçbir kimseden korkmayanlar var ya, işte bu, Allah'ın dinine dosdoğru uyan hak ehlinin sıfatıdır." (Ahzab, 39)
*Allah'a yaklaşmak için namaz ve oruca devam etmek. Kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederse, Allah'tan korkar ve O'ndan sakınırsa, işte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir." (Nur, 51-52) 
*Haram ve helale riayet etmede de iman kendini göstermektedir. İman, meyvesiz, kurumuş, çürümüş odun kütüğü olmuş bir ağaç değildir; iman ağacının mutlaka eseri ve meyvesi görülmelidir. İmanın meyvesi, Allah'tan korkup Allah'ın murakabesi altında olduğumuzu bilmektir. Şüphesiz Allah'ı tanıyan kişi O'ndan korkar, kendi kusurlarını idrak eder ve ona göre hazırlık yapar.
* Allah’ın ve Resulünün hükmüne razı olmak: "Allah ve Resulü bir işte hüküm verdikleri zaman, mü'min erkek ve mü'mine bir kadın için işlerinde muhayyerlik (başka şeyi tercih etme hakkı) yoktur. Kim Allah'a ve Rasulü'ne isyan ederse, muhakkak ki o, apaçık bir sapıklığa sapmıştır." (Ahzab, 36)
"Öyle değil, Rabbine and olsun ki, onlar aralarında çekiştikleri, tartıştıkları şeylerde seni hakem yapıp, sonra da verdiği hükümden dolayı yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan tam teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar."(Nisa, 65)
Görüldüğü gibi, mü'min erkek ve mü'mine kadınlara muhayyerlik hakkı yoktur. İman ettikten sonra, kendi heva ve hevesine göre hareket edemezler. Allah'a ve Rasulü'ne itaat etmek zorundadırlar. Allah'a iman, sonra arkasından isyan, ne kadar yakışıksız bir durumdur.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...