YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 368. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İMAN VE İMANA AİT ESASLAR (IV)

Akıl ve İman
Akıl imanın aracıdır. Eğer bu araç gayesine ulaşamamışsa akıl sahibi olmak insan için bir meziyet olmaktan çıkar, bilakis en vahşi hayvanların dahi yapamayacağı bir dehşet ve canavarlığa kılavuzluk edebilir. Bu durumda insan, hemcinsleri için diğer tüm yaratıklardan daha tehlikeli olur. İmana araç olsun diye verilen akıl, kimi zaman haddini aşarak imanın koltuğuna oturur ve  “amaç”  olur. Aklın putlaştırılıp ilahlaştırılması, işte bu durumun bir sonucudur.
 Aklın, imana öncül değil de, bencil olarak çıkartıldığı bir yerde dengeler bozulmuştur. Çünkü ya akıl imansız, ya da iman akılsız kalmıştır. Nitekim aklın bir sonucu olarak ortaya konulan müspet ilimle iman arasında bulunan şiddetli sebep ve sonuç ilişkisi hakkında şöyle denilmiştir: “İlimsiz din topal, dinsiz ilim ise kördür. Binaen aleyh iman’ın kamil olabilmesi için ilimle tahkim dilerek taklit ve surilikten tahkiki hale getirilmesi icap etmektedir.
Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder."[ S. Nursî, Münazarat, s. 508.)

İman ve Şahsiyet
Bugün Müslümanın en büyük müşkili kimlik bunalımıdır. Bunun farklı tezahürleri olan kişilik erozyonu, şahsiyetsizlik, zillet ve meskenettir. Müslümanın kimlik bunalımı imanını iktidar, müslüman oluşuyla iftihar edemeyişinden, daha doğrusu iftihar edebilecek bir imana sahip olamayışındandır. Bu durum, kâfirleri sevmeyi ve onlara gıpta etmeyi getirecektir. Tabii olay, sadece kâfiri sevmek sınırında kalmayacak; onun küfrüne lakaytlıkla başlayan süreç, küfre rıza ve küfre gıpta etmenin ardından sevgi ve hayranlığa dönüşecektir. Müslümanları dönüştürmenin uzun ama en sağlam yolu heralde bu olsa gerektir ki İman ve İslam düşmanları asırlardır bu metodu izletmektedirler Müslümanlara. O ise küfre rıza küfürdür. Peki, küfre hayran olmak ise? Küfrün katmerlisi veya karesi hatta küpüdür. Yani on kere, yüz kere ve bin kere küfürdür.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...