YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 367. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İMAN VE İMANA AİT ESASLAR (III)

Gerçek İmanın bazı özellikleri
Kâmil iman sahibi mükemmel mü'minin özelliklerini Kur'an, şöyle ifade eder:
*"Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven, mü'minlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah'ın, dilediğine verdiği lütuftur. Allah'ın lütfu ve ilmi çok geniştir." (Maide, 54)
*"Bir kısım insanlar, mü'minlere: 'düşmanlarınız, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!'  dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve 'hasbünallahu ve ni'me'l- vekîl', yani, 'Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!'  dediler." (Al-i İmran, 173)
*Gerçek mü'minlerin bir özelliği de birbirlerine sürekli hakkı ve sabrı tavsiye etmeleridir. ( Asr  suresi) Mü'minlerin gönül dostları, yalnız kendilerinden olanlar, yani mü'minler olacaktır. ( Al-i İmran, 28)
*Mü'min erkekler ve mü'mine hanımlar da birbirlerinin dostu ve kardeşidirler. Dostluk ve kardeşlikte cinsiyet ayırımı yapılmayacaktır. ( Tevbe, 71)
*Mü'minler, birbirlerinin ancak kardeşleridir. ( Hucurat, 10)
* İmanda ortak olmayan, mü'min olmayan akraba, yakınlığı ne olursa olsun (ana-baba da dahil) gönül dostu olma, kardeş olma hakkını kaybeder. Onlara karşı hukukî sorumluluklar yerine getirilir ama gönül dostu olarak benimsenemezler. ( Tevbe, 20; Mücadele, 22)
 Kur'an, böylece kan ve et bağlarından ari, şuur beraberliğine dayalı bir akrabalık getirmektedir. Bu bir gönüldaşlık ve iman kardeşliğidir.

İman bir ağaca benzer    
*Hayatın anlamı ve insanın mahlûkat içerisinde taşıdığı bir imtiyaz olan imanı bir ağaca benzetirsek, bu ağacın kökü kalpte, gövdesi akılda ve dalları organlarda olup meyvesi ise amellerdir. Ağacı kökü, gövdesi, dalları ya da meyvesi olmadan tarife kalkanlar, onu eksik ve yanlış tanımlamak zorunda kalacaklardır.
*İman, aslında insanın şerefinin en büyük delilidir. İnsanın fizikötesi boyutunun fizikî boyutundan çok daha yüce ve anlamlı olduğunu, onun iman edebilirliğiyle açıklayabiliriz. İman, insanı fiziğin dar ve statik sınırlarından kurtarıp onu kendi dışındaki âlemlerle bütünleştiren muharrik güçtür.
* İman gibi muazzam bir imkânı kullanmayan insan, bedeninin daracık kabuğuna sıkışıp kalmış, meleklerle ve diğer aşkın varlıklarla yarıştığı bir kulvarı terk ederek kendisini, hayvanlarla paylaştığı fizik dünyasına mahkûm etmiş demektir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...