YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 365. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İMAN VE İMANA AİT ESASLAR (I)
İmanın Anlamı
 Sözlük anlamı olarak iman: Herhangi bir şeyi kabul etmek, onaylamak ve tasdik etmektir.
Terim olarak: Allah (c.c)’ın göndermiş olduğu haber ve hükümlerin kalp ile tasdik ve dil ile ikrar edilmesidir.
Veya başka bir ifade ile İman: Âlemlerin Rabbı olan Allah'ı tanımak ve O'nun gönderdiği peygamberleri tasdik ve getirdikleri kesin olarak bilinen hususları kabul etmektir.
İman’ın zıddı küfürdür. Küfür ise Allah’ı ve kabul edilmesi gereken diğer hususları reddetmektir. Binaen aleyh iman edene “mü’min” denildiği gibi bu özellik ve güzellikten mahrum olana da “kafir” adı verilir.

İman ve Güven
İman'ın filolojik açıdan iki anlamı vardır: Güven içinde olmak ve başkalarına güven vermek. Yani iman sahibi kişi, hem inanmakla içinde emin olan; hem de başkalarına güven veren demektir.
Kur'an’ı azimüş-şan, peygamberlerin ve onlara vahiy getiren Cebrail’in de emin (güvenilen) kişiler olduğunu ifade ediyor. (A'raf, 68; Şuara, 107; Şuara, 193) Yine o yüce kitap, insanın büyük sorumluluğundan bahsederken onu, emaneti yüklenen varlık olarak tanıtıyor. Emanet de imanla aynı kökten gelen ve –iman gibi- güven içinde muhafazası icap eden bir şey anlamı taşıyan kelimedir. (Ahzab,72)
Mü’minin bir anlamı da emanet taşıyan kişi demektir. Mü'min, hem Allah'ın, hem de insanın sıfatıdır. Esmaü'l-Hüsnadan biri, El-Mü'min'dir. Allah'ın mü'minliği, güven verici, güven kaynağı olmayı; insanın mü'minliği de El-Mü'min'e (Allah'a) güvenmeyi ifade eder. Dolayısıyle iman, Halik ile mahluk arasındaki bu karşılıklı güvenin işleyişidir.
O yüzden Allah'a güven tam olmadan iman olmaz. Allah'a güvenin tam olması için, O'nu her şeyden fazla sevmemiz, O'nun emir ve hükümlerini de başka şeylere tercih etmemiz gerekir. "İman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok fazladır." وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ = İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. (Bakara, 165)      

 İman Gayb’a Olur
Bakara suresinin ilk beş ayetinde özetlenen ve İmanın ilk şartı olan "gaybe iman" şeklinde çatısı çatılan inanç temelleri, surenin sonunda 286. ayette de perçinlenir:  آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "O Rasul, kendisine Rabbinden indirilene (Kur'an'a) iman etti. Mü'minler de Allah'a, Onun meleklerine, kitaplarına ve bütün peygamberlerine inandı. Rasullerden hiç birini diğerinden ayırmayız, dinledik, itaat ettik. Ey Rabbimiz mağfiret isteriz, dönüş ancak sanadır, derler."
"Gaybe iman" olarak tavsif edilen bu inanç temelleri Kur'an'ın değişik yerlerinde topluca, tek-tek veya ikisi üçü birlikte zikredilmiştir:
* "Elinizdekini tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin." (Bakara, 41)
*Allah'a ve Peygamberine iman edin. Eğer iman eder ve takvalı olursanız en büyük mükâfat sizindir. (Al-i İmran, 179)
*"Ey iman edenler, Allah'a, Peygamberi'ine, indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği kitablara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, son derece büyük bir sapıklığa düşmüş olur." (Nisa, 136)
* "Gerçek iyilik, yüzünüzü doğuya veya batıya döndürmeniz değil; Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara ve rasullere iman etmenizdir..." (Bakara, 177)
* İman, insanı kopmaz, çürümez bir bağa kavuşturur ve boşluklara yuvarlanmasını önler. (Bkz. Bakara, 256) *İmandan yoksun kalanları Kur'an, hayvanların en şerlisi olarak anmaktadır. ( Enfal, 55)
“İman”, türevleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 900 civarında geçmektedir. Kur’an’ın onda birinden fazlasının imanla direkt ilgili ifadeler olması, konunun önemini göstermek için yeterlidir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...