YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 347. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ALLAH’IN RAHMETİ VE MERHAMETLİ OLMAK (I)

Anlamları
Rahmet ve merhamet kelimeleri lüğatta: İncelik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme ve koruma anlamınadır.
Istılahta ise: Tüm yaratılmışlara sevgi ile yaklaşma, onları kötülüklerden koruma ve kurtarma, zor durumlarında yardım etme, bağışta bulunma, affetme gibi iyi huy ve davranışlardır.
 Rahimin bir manası da akraba veya akrabalık demektir ki bu müsbet ilişki ve davranışların en çok akrabalar arasında yapılması önem kazandığı için böyle güzellik ve hasletleri korumanın adı “sıla-i rahim” olmuştur. O yüzden Cenabı Hak tarafından bir Hadis Kutside şöyle ifade buyurulmuştur: Ben Rahman, sen rahimsin. Senin adını kendi adımdan koydum. Sıla-i rahim yapanı bitiştirir, yapmayanı ise parçalarım. (El-müfredat; Isfahanı)
Bunların kaynağı Allah'tır. Binaen aleyh insanlardaki merhamet, Allah'ın rahmet ve merhametinin bir tecellisi, bir yansımasıdır.

Allah’ın Rahmet ve Merhameti
Allah'ın en önemli sıfatlarından birisi merhametidir. Bunu ifade eden “Rahman ve Rahim” sıfatlarının, Kur'an'da “Allah” lafza-i celali ve “Rab” adından sonra en çok zikredilmesi, Allah'ın rahmet ve merhametinin önemini ve sonsuzluğunu gösterir.
Hatta öyle ki Allah Teâlâ, kullarına rahmet ve şefkatle davranmayı nefsine vacib kılmıştır. Bunu  şu ayette beyan eder: وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ    =  Rabbiniz, sizden her kim bilmeyerek fenalık yapar da arkasından tövbe eder ve nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. O, bağışlayan ve merhamet edendir" ( En'am, 54) 
Hz. Allah, bu ismi şerifiyle besleyip büyütür, ödüllendirir, nimetler bağışlar, suçları affeder, peygamberler aracılığı ile insanlara doğru yolu gösterir. Binaen aleyh rahmet, bütün yaratıkların iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymaktır. O itibarla Allah Teâlâ'nın bu kelimeden türemiş bazı güzel isimleri vardır:
Rahmân
Esirgeyen, Dünyada mümin ve müminata, kafir ve kafirata her türlü nimetini in’am ve ihsan edendir. Öyle ki Cenabı Hak, bu alemde her canlının rızkına tekeffül etmiştir. Gelişip büyümesine ve takdir ettiği mahdut ömür ve yaşama süresine göre (bila-istisna) herkese ve her canlıya çeşitli imkânlar bahşetmektedir. Kendisine inanmayan, şirk koşan ve her türlü günahı işleyenleri bile –fazlı-keremiyle- rızıklandırıp her türlü nimetinden mahrum etmemesi hep bu “Rahman” sıfatının dünyadaki tecelliyatı olan rahmet ve merhametinden başka bir şey değildir.
Rahîm
Bağışlayan, Ahirette yalnız inananlara sayısız nimetiyle karşılıkta bulunan demektir. Dünyada kendine inanan, emir ve yasaklarına uyan kullarına rahmet ve merhametiyle; diğer insanlara ise adaleti ile muamele edecektir.
O itibarla Cenabı Hakkın bu iki sıfatının tecelliyat bulduğu zaman ve mekan farkından dolayı: “Ya Rahmaned-dünya veya Rahimel-Ahireti”= Ey dünyada Rahman,  ahirette Rahim olan Allah’ım” diye zikredilir.
Erhamür-Râhimîn
 Merhametlilerin en merhametlisi demektir. Çünkü O Zatı ecelli âlâdan daha merhametli olan yoktur. Esasen buna imkan ve ihtimal dahi yoktur. Onun için hiç kimse onunla merhamet yarışına giremez. O, merhametlilerin en merhametlisidir. ( A'raf, 151)  
Allah Teâlâ, rahmetini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuzunu yanında bıraktı, bir parçasını yeryüzüne indirdi. Bütün insanlar bununla başkasına merhamet etmekte, canlılar da kendilerine düşen kadarıyla yavrularına ve çevrelerine merhametli olmaktadırlar.
Hayrürrâhimîn
Merhametlilerin en hayırlısı demektir. ( Mü'min, 109) Zira o kime ne kadar ve nasıl merhamet edeceğini bilir.
Zürrahme:
Rahmet sahibi demektir ki merhametin yegâne sahibi Mevla-i Zül-Celaldir.
Zü Rahmetin Vasia
En geniş Rahmet sahibi anlamına gelen bu terkip Allah’ın yarattıklarına karşı ne kadar çok merhametli ve affedici olduğunu ifade eder. Çünkü: “ O'nun rahmeti herşeyi kuşatmıştır.” ( A'raf, 56),
Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla yerde geçen bu isimler, Allah'ın rahmetinin çok, tükenmez derecede bol ve her şeyi kapsadığını gösterir. Cenab-ı Allah yaratıklarına, şanına yakışır bir acıma ve şefkat duygusu ile muamele eder. Esasen hayatın kaynağı ve başlaması da, bu ilâhî rahmettir. Yaratılışı düşünecek olursak, insanı oluşturan sperm ve yumurta, çok sağlam, dış etkenlerden korunmuş, rahim denilen çok müsait bir ortamda birleşerek gelişir. Hayatın ilk kıvılcımı, ancak böyle bir rahmet ortamında başlayabildiği için o mekâna, aynı kökten türemiş olan Rahim ismi verilmiştir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...