YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 345. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XXXIV)

1584-) Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim akılsızlarda olursa iş bozulur. (HZ. Ebu Bekr r.a.)
1585-) Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. (Hz. Osman r.a.)
1586-) Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. (Hz. Ali r.a.)
1587-) Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz gelen kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. (Hz.Ali )
1588-) Akıl tamam olunca, söz azalır. ( Hz. Ali r.a.)
1589-) Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. (Hz. Ali r.a.)
1590-) İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur.( Hz. Ali r.a.)
1591-) Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur.
1592-) Onunla konuşmak akıl işi değildir. (İmâm-ı Rabbânî r.a)
1593-)Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. (Saîd b. Cübeyr r.a)
1594)-Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî r.a
1595-)Müminin senden alacağı üç nasibi olursa o zaman Muhsinlerden olursun. Şöyle ki:
1596)  Ona faydan dokunmuyorsa zararın da dokunmasın.
1597)  Onu sevindirmen mümkün değilse bari üzmeyesin.
1598)  Onu övmen mümkün değilse hiç olmazsa kötülemeyesin.
1599-)Bazı alimler şu üç tavsiyede bulundular:- Üç şeyi yapamazsan bari şu üç şeyi yap:
1600)  Hayır işleyemezsen kendini şerden al.
1601)  İnsanlara faydalı olamazsan onlara zararlı da olma.
1602)  Oruç tutamıyorsan bari insan eti yeme(gıybet etme)  bin Muaz r. a T. Ğâfilîn E. es Semerkandî s.183
1603)- İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî r.a  
1604-)İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî r.a  
1605-) Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî  
1607-) Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi
1608-) İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ r.a
1609-)Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad r.a  
1610)- Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî r.a
1611-) Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali r.a
1612-) gördüğünü Hızır bil her geceyi kadir bil. Süleyman Ata:
1613)- Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtem-i Esam r.a
1614-) Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi
1615-) Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe,  Tevhid tamam değil demektir.                   Mevlânâ alaeddin âbizi
1616-)Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
1617-) İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens
16189-Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kotu alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE
1619)- Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
Ben daha bulûğa ermedim!
insan veliliğe erince baliğ olur;
Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Razi»
1620)-Gezdim halep ile şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep.
1621)- Evladım; biz insanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır
1622)- Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi? Tolstoy
1623)-Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa
1624)- Kurtuluş islam'dadır, islam'da! Doğru yol çok yakınınızda hatta kalbinizde gömülü duruyor. O gömüyü oradan çıkarın!!!
1625)-"Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein
1626)-Yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er ya da geç, acı bir düş kırıklığına yol açar. Einstein
1627)"Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." - Albert Einstein 
1628)- Ağlayayım ki gözyaşlarım kalbimi yumuşatsın. KEMTER
1629)- Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
1630)-Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
1631)- İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
1632)- Allah'tan korkmayandan korkulur.
1633)- Küçük insanların gururu büyük olur.
1634)-İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik ER kişinin karı.
1635)- İnanç kaybolup şeref öldü mü, insan da yok olur.
1636)- Şeriat gemi, tarikat deniz hakikat ise inci gibidir.
1637)-Çocuğunuzun ayağına batan dikenler: ya ektiğiniz ya da sökmediğiniz DİKENLERDİR.

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...