YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 342. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

“ EY İMAN EDENLER! ” (VII)

HUCURÂT SÛRESİ ( 5 ÂYET )
1-) 1. Âyet: ’ Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. ‘’
2-) 2. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize
bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. ‘’
3-) 6. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.
4-) 11. Âyet: ‘’ Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. ‘’
5-) 12. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etiniyemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. ‘’
HADÎD SÛRESİ ( 1 ÂYET )
1-) 28. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve Peygamberine inanın ki O, size rahmetinden iki
kat versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nûr lütfetsin; sizi bağışlasın. Allah, çok  bağışlayan, çok esirgeyendir. ‘’
MUCÂDELE SÛRESİ ( 3 ÂYET )
1-) 9. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvâyı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. ‘’
2-) 11. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Size «Meclislerde yer açın» denilince yer açın ki Allah da size genişlik
versin. Size «Kalkın» denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. ‘’
3-) 12. Âyet:’ Ey iman edenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan
önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah bağışlayandır, esirgeyendir. ‘’
HAŞR SÛRESİ ( 1 ÂYET )
1-) 18. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan

korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. ‘’
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...