YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 340. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

“ EY İMAN EDENLER! ” (V)

ENFÂL SÛRESİ ( 6 ÂYET )
1-) 15. Âyet:‘’ Ey müminler!Toplu halde kâfirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin. Korkup kaçmayın. ‘’
2-) 20. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlüne itaat edin, işittiğiniz halde O'ndan yüz çevirmeyin. ‘’
3-) 24. Âyet:
‘’ Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resûlüne uyun. Ve bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. ‘’
4-) 27. Âyet: ’ Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. ‘’
5-) 29. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir
anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. ‘’
6-) 45. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı
çok anın ki başarıya erişesiniz. ‘’
TEVBE SÛRESİ ( 6 ÂYET )
1-) 23. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi
(bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.
2-) 28. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i
Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. ‘’
3-) 34. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve râhiplerden birçoğu insanların mallarını
haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele! ‘’
4-) 38. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Size ne oldu ki, «Allah yolunda savaşa çıkın!» denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. ‘’
5-) 119. Âyet:‘’ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. ‘’
6-) 123. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş
anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir. ‘’

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...