YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 335. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (X)

  45)- Oğlu Ölünce İsyankâr Tavır Takınan
 Oğlu ölünce isyankâr tavır takınarak : «Ya Rab! Sen on oğlu olandan bir tanesini almıyorsun da benim sadece bir oğlum vardı onu alıyorsun derse, küfre düşmez, sadece günah işlemiş olur. Çünkü Allah'a zulüm isnad etmiyor, hikmetini anlayamadığı için isyankâr bir tavır takınıyor.

46)- İhtiyaç Sahibi İçin Helâl Ve Haram Aynı Şeydir demek
Kişi kazanç sahasını genişletmek için-, «Canım ihtiyaç sahibi için helâl ve haram aynı şeydir..» derse, küfre girer. Murted olur. Çünkü ihtiyaç sahibi için bu ikisi bir değildir. Ancak ölüm derecesine varıp içecek hiç su ve başka bir meşrubat bulamazsa, o takdirde haramı yine haram bilerek ve kabul ederek ölmeyecek kadar içmesi caizdir. Bu durumda bile onu helâl sayacak olursa, imanından endişe edilir. Çünkü ıztırar, ölüm tehlikesi ona ölmeyecek kadar haramdan yemesine kapı açıyor, onu asliyle ona helâl kılmıyor. [59]

 47)- Hayatıma Yemin Ederim - Hayatım Hakkı İçin demek
Yemin bilindiği gibi, Allah (C.C.) ismiyle yapılır. Başkasının hayatiyle yemin etmek doğru değildir. Nitekim Ali er-Razî diyor ki : «Kendi hayatiyle veya başkasının hayatiyle veya Allah'tan başka Dirinin ismiyle veya büyüklüğüyle yemin eden kimsenin küfründen endişe ederim.» [60]

48)- Büyük Bir Kişi Karşılanırken Hayvan Boğazlamak
Bilindiği gibi, hayvan ancak Allah'ın adıyla boğazlanır. Boğazlanan kurban ise, ancak Allah (C.C.) rızası gözetilerek kesilir. Bu bakımdan fukaha hayvan boğazlama konusunda bazı uyarılarda bulunmuşlardır ki her Müslümanın bilmesi gerekir. Hacdan veya uzun bir yoldan gelen kişiyi karşılarken hayvan boğazlamak caiz değildir. Boğazlanan hayvanın eti haram olur, yenilmez. Boğazlayan kimse küfre girer mi, girmez mi? İlim adamlarından bir kısmına göre, küfre girer, bir kısmına göre, büyük günah işler. İkincilerin görüşü daha sahih kabul edilmiştir.

 49)-Namazı Küçümsediği İçin Kılmayan Kimse
Namaz farzdır ve ilâhi emirle farziyeti sabit olmuştur. İnkârı küfrü, terki büyük günahı gerektirir. Bu bakımdan fukaha diyorki, bir müslüman savaşa bile giderken kılma imkânı bulunduğu halde bir vakit namazı terk ederse, yedi yüz günah işlemiş kabul edilir. Şeyh er-Razî de aynı görüştedir.
Ya bir de tavla oynadığı, alım-satımda bulunduğu veya başka gereksiz bir işle meşgul olduğu için namazı terk edenin nasıl bir günah işlediğini düşünelim. [63]

 50)- Kur'ân Okunurken Onu Alaya Almak
Kur'ân Allah (C.C.) sözüdür. Ona hürmetsizlik Allah'a hürmetsizliktir. Bu bakımdan bir yerde Kur'ân okunurken, bir takım yakışıksız söz ve davranışlardan sakınmak gerekir. Onu alaya almak ise küfürdür. Aynı zamanda çalgı çalındığı, def, darbuka ve benzeri gürültü çıkaran .şeylerle oynandığı yerlerde Kur'ân okumak büyük günahlardan biridir. Hattâ bunu o gibi yerlerde sırf kazanç olsun diye okuyanların küfre girdikleri çoğu âlimler tarafından kabul edilmiştir.[64]

51)- Kur'ân'a Ve Sahih Hadîse Dayalı Fetvayı Reddetmek
Kur'ân ve Hadîslerin açık beyaniyle belirtilen bir mesele hakkındaki fetvayı beğenmemek veya onu reddetmek, küfrü gerektirir. Bunu biraz daha açıklıyalım: Alkollü içkilerin haram olduğuna dair söylenen bir fetvayı kabul etmez de bütün içkiler helâldir, derse, küfre girmiş olur. Faiz hakkındaki hükümler de böyledir. Diğer dinî meseleleri de bunlara kıyas edebilirsiniz. [65]

 KAYNAKLAR
[1] Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/459.
[2]  Fetâvâ-yi Bezzaziye.
[3] Fetâvâ-yi Bezzaziye : 6/320 –
4)-  Hindiyye kenarı.
5)- Küfür ve İman Sınırı, A.Saim KILAVUZ
6)- K.Kerimde Şirk ve müşrkler, Nadim Macit
7)- Akıdetü Tahaviye,
8)- Şarhı akait
9)- Kelam, Şerafttin Gölcük
10)- Muvazzah İlmi Kelam Ömer Nasuhi Bİlmen

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...