YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 334. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (IX)

  40)- Kur’an’ı Küçümsemek
Kur’an’ı küçümsemek veya onu küçümsenen yerlerde okumak fukahanın çoğuna göre, küfürdür. Hatta İmam Muhammed bin Şihab el-Bezzaz diyor ki: Çalgı, dans ve benzeri günahların işlendiği bir ortamda Kur’an okumak küfürdür. Çünkü Kur’an’ın küçümsendiği bir yerde Kur’an okumanın anlamı yoktur.
Aynı zat kendi Fetâvâsında diyor ki : «Çalgı çalmak, oynamak, göbek atmak için toplanılan bir mecliste Kur'ân okunmaz. Nasıl ki kilise ve havralarda" okunmazsa.. Çünkü o gibi yerler iblisin at oynattığı meclislerdir.»[46]
İslâm Dinî, kendi kutsal kitabını bu gibi rezil yerlerden uzak tutarken bazı hafızların birkaç lira almak için Kur’an’ı o yerlere götürmeleri, teganniyle okuduktan sonra meclisi caz ve sazlara terk etmesi çok düşündürücüdür.. [47]

41)- Abdestsiz Namaz Kılmak
Ergen bir kimsenin bile bile abdestsiz namaz kılması küfrü gerektirir. Çünkü abdest namazın şartıdır ve farzdır. Bunu reddetmek küfre neden olur.
Yine ergen bir kişinin bile bile kıbleye değil de başka bir cihete yönelmesi de küfrü gerektiren sebeplerden biri olarak kabul edilmiş­tir. Çünkü bu davranışta, namazı ve kıbleyi küçümseme vardır.
Necis bir elbiseyle namaz kılmak küfrü gerektirmez, günah sayılır ve bir zaruret olmadığı halde böyle yapan kimsenin kıldığı namaz kabul değildir.
Namaz kılan bir kimseyi namaz esnasında rahatsız edip alaya almak, itip-kakmak da küfürdür. Çünkü bu davranış sadece şahsı alaya almak değil, aynı zamanda ibadeti hiçe saymak onu alaya al­mak demektir. [48]

42)- Bazı Şahıslara Secde Etmek
Bilindiği gibi, secde bir ibadettir, ancak Allah'a yapılır. O halde bazı şahısların önünde eğilip secde eden dalkavuklar, bunu ibâdet kasdiyle veya o kişiyi ilâhlaştırarak yapmışsa, küfre girmiş olur. Sırf saygı kasdiyle yapmışsa, büyük günah işlemiş olur. [49]

43)- Tarikat Şeyhlerine Secde Etmek
Bazı câhil müritlerin İslam’ı yeterince bilmeyen tarikat şeyhlerine secde ettiği görülmekte ve duyulmaktadır. Şeyhine secdenin mubah olduğunu itikad ediyorsa, kâfir olur. Şeyh de kendisini secdeye lâyık görüyorsa, o da kafir olur.
Ashab-ı Kiram, gayr-i müslimlerin kisra ve kayserlerin önünde yerlere kapanıp secde ettiklerini görünce, Peygamber (A.S.Î Efen­dimize başvurup kendisine secde etmelerine müsaade etmesini istemişlerdi. Resûlüllalh (A.S.) Efendimiz, «Kulun kula secde etmesi caiz değildir, Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesi câiz olsaydı, karısının kocasına secde etmesini emrederdim.» buyurarak ashabını hem uyarmış, hem bu gibi şeylerden uzak kalmalarını emretmiştir.
Fetavâ-i Bezzaziye'de de bu konuya temas edilerek deniliyor ki: «Mürid şeyhine secde etmenin mubah olduğunu itikad ediyorsa, kâfir olur. Şeyhi ona bu hususta emir de verse ve onun bu davranışını hoş da karşılasa, hüküm yine böyledir..»[50]

44)- Günahkâr Şahıslara Lanet Edilmez
Lanet, bilindiği gibi birinden ilâhî rahmetin kesilmesini istemek ve o ilâhi dergâhtan uzak tutulmasını dilemektir. O halde imân sahibi hiçbir mü'mine -günahkâr da olsa- lanet edilmez. Ancak zalim bir topluluğa lanet etmekte bir sakınca yoktur. Çünkü bu hususta Kur'an ve Sünnette açık ifadeler mevcuttur:
Allah'ın laneti kâfirler üzerine olsun.[53]
Onlar ki inkâra sapıp kâfir oldukları halde öldüler, işte Allah'ın laneti onlaradır.[54]
Doğrusu Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara çılgın bir ateş va'-detmiştir.[55]
Allah içki hakkında on sınıfı lânetlemiştir.»  [56]

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...