YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 333. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (VIII)

  34)- Allah'tan Kork!» Uyarısına Tepki Göstermek
 Bir müslümanın diğerine «Allah'tan kork!» demesine sinirlenip «Neden korkacakmışım?» veya «Allah'tan korkmam..» diye karşılık vermesi, küfürdür. Onu dinden çıkarır, murted yapar.
Nitekim İkinci Halîfe Hz. Ömer (R,A.) hilâfet makamında devlet adamlariyle görüşürken, nıüslümanlardan biri başını kaldırıp ona «Allah'tan kork, ya Ömer!» diye uyarıda bulundu. Bunun üzerine hazirun o adamı paylamak isterken Ömer (R,A.), «Durun, ne yapıyorsunuz? Bu adam sözlerin en güzelini söyledi, bana Allah'tan kork, dedi, ne güzel şey! Siz böyle söylemezseniz sizde" hayır yoktur, biz de söyleneni kabul edip gereğince amel etmezsek bizde hayır yoktur.» diyerek memnuniyetini belirtti.
Küçük ya da büyük bir günah işleyen bir kimseye müslüman kardeşi, «Allah'a yönelip tevbe eyle» der, oda «ben ne yaptım ki?» diye cevap verirse, çoğu ulamaya göre, küfre girer. Ancak işlediği şeyin günah olduğunu bilmiyorsa, o takdirde sadece günahkâr olur.
Bir zalime, «Allah'a ve Müslümanlara eziyet ediyorsun» denildiğinde, «Oh ne güzel yapıyorum» derse, İslâm'dan ilgisi kopar, küfre girmiş olur. Meğerki bu sözünden sonra pişmanlık duyarak Allah'a yönelir, tevbe ve istiğfarda bulunursa, Allah (C.C.) Gafur ve Ra­himdir. [40]

35)-  Sarhoşun Ve Şarkıcının Üzerine Para Saçmak
Meyhanelerde, düğünlerde, bayramlarda ve benzeri günlerde ve yerlerde içki içip nara atan, etrafı rahatsız eden, rastgele konuşan ve Alah’a küfreden sarhoşların başına toplanıp onları daha da heyecana getirmek için üzerlerine para saçmak küfürdür. Çünkü bu davranış, onun ağzından çıkan küfürleri tasvibe delâlet eder.
Bunun gibi, düğünlerde, gazinolarda sahneye yarı çıplak çıkan şantözleri hayranlıkla seyredip üzerlerine para takmak, alkışlamak da küfür sayılmıştır. Çünkü bir kadının kendini o duruma düşürmesi, etini teşhir edip göbek atması, büyük günahlardandır. Şayet kadın, bunu günah kabul etmiyorsa -ki çoğu kabul etmez-, o takdirde küfürdür. Küfrü alkışlamak,- devamını dilemek de küfürdür. Câmi'lere Yardım Etmez misin? Sözüne Kızmak.. Bir müslümana «Neden camilere gelmiyorsun? Sen de başkaları gibi neden mâbedlere yardım etmiyorsun?» denildiğinde, o da: «Benim ne işim var câmi'de ve câ'milere ne diye yardım edeceğim?» şeklinde cevap verirse, fukahanın çoğuna göre, küfre girmese bile, büyük bir günah, küfre yakın bir günah işlemiş olur. [41]

36)- Kumar Oynayana, Bu Fiili İşleme denildiğinde Bunda ne günahı var demek
 Kumar oynayan bir müslümana bu ve benzeri bir uyanda bulunulduğunda, «Bunda ne günah var? İşte vakit geçiriyorum.» der-se, küfre girer. Çünkü Kumar, Âyet ve Hadîsle yasaklanıp büyük günahlardan kabul edilmiştir. Haramı helâl saymak, insanı küfre sokar. [42]

37)- Dinî Meseleleri Alaya Alıp Sormak                                           
Dinî meseleleri bir ilim adamından sırf alaya almak ve vakit geçirmek için sormak, küfürdür. Çünkü din Allah'ın koyduğu bir sistemdir. Onunla alay etmek, sahibiyle alay etmek demektir. Bunun gibi, sorduğu dinî bir meselenin cevabını küçümseyerek gülmek de küfürdür. [43]                                                                         

 38)-Başkasına Küfrü Gerektiren Sözler Telkin Etmek                     
Bir müslümana küfrü gerektiren sözler telkin edip söylemesini sağlamak küfürdür. O müslüman da bunu bildiği halde kabul edip söylüyorsa, aynı hükme girer. İkisinin de dönüş yapması gerekir. Aksi halde, tevbe etmeden ölürlerse, namazları kılınmaz. Hattâ fukahanın çoğu, bu gibi meselelere olumlu fetva verenler de kâfir olur, demişlerdir.
Bunun gibi, bir müslümana küfrü gerektiren bir söz söylemesini emretmek de küfürdür. Emre uyan kimse -bir ölüm tehlikesi sözkonusu değilse- kâfir olur. [44]

39)- Üç Talakla Boşadığı Karısına Tekrar Dönmek  
Boşadığı karısına tekrar döner, bunu gören biri ona, «Ne yapıyorsun; bu kadın sana haramdır, evlenirsen zina yapmış olursun» der, o da: “Ben haram-maram bilmem, o benim karımdır” diye cevap verirse, kâfir olur. [45]

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.