YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 332. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (VII)

   28)- Hacc İbâdetini Alaya Almak
 Hacc ibâdeti farzdır. Müslümanların bir vücut halinde birleşip kaynaşmalarını, birbirlerinin dert ve mesleleriyle ilgilenmesini, insanı dünya kirlerinden kurtarmayı, olgun insan yaparak topluma kazandırmayı amaçlayan bu ibâdeti lüzumsuz görmek, İslâm'ın tamamını reddetmek demektir. Hacca gitmemek başka, onu beğenmemek, lüzumsuz görmek veya turistik bir gezi imiş gibi görerek Araplara para yedirmek olarak telakki etmek daha başkadır. Birincisi büyük günah ise ikincisi mutlaka küfürdür.

 29)- Sapık Yozmuşlarm Sözlerini Söylemek
Birine, «Halâlinden yemeye çalış, haramdan sakın» denildiğinde, «Helâl, haram neymiş? Bulduğumu yerim» derse, günah işlemekle kalmaz aynı zamanda Allah ve Peygamberinden ilgisi kesilir, murtedd olur.

30)- Haram Maldan Sadaka Vermek
Haram olduğunu kesinlikle bildiği halde sevap kazanırım umuduyla hayır yapar, fakirlere sadaka verirse, fukahanın çoğuna göre, küfre girer. Çünkü haramdan sevap umulmaz, günah beklenir. Bir kısmına göre, büyük günah işlemiş olur.

31)-Alkollü İçkileri Helâl Saymak
Alkollü içkilerin azı da, çoğu da hem Kitap, hem Sünnet hem de icmâ' ile haram kılınmıştır. Kur'ân “HAMR” tabirini kullanarak şuuru örten, akli zedeleyen, kanı zehirleyen şarap ve benzeri içkileri haram kılmış, Peygamber (A.S.) Efendimiz de bunu açıklığa kavuşturarak «Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır» buyurmuştur. O halde içkideki alkol nispeti az olsun çok olsun, çoğu içildiği takdirde sarhoş ediyorsa, o da alkollü içkiler sınıfına girer ve haramdır. Bunu helâl saymak küfürdür. Haram olduğunu kabul ettiği halde içenler büyük günah işlemiş olurlar. [37]

32)- Aybaşı Halindeki Karısıyla Cinsel Temasta Bulunmayı helal saymak
Bilindiği gibi, Kur'ân, açık beyaniyle hayiz halinde bulunan karısıyla cinsel teması haram kılmıştır. O halde bunun tahrimi nass-ı Kur'ân'la sabit olmuştur, inkârı veya reddi küfrü gerektirir. Haram olduğuna inandığı halde cinsel temasta bulunursa, büyük günah işlemiş olurlar. Serahsî de ayni görüştedir. [38]

33)- Güzel Ama Dinsiz Bir Kızla Evlenmeyi Temenni Etmek
Putperest ya da dinsiz güzel bir kız veya kadına gözü dokununca, «Keşke kâfir olsaydım da bu kızla evlenseydim» derse, dinden çıkmış, küfre girmiş olur. Dönüş yapmadığı takdirde, cenaze namazı kılınmaz.
Bunun gibi, gayr-i müslimlerin, inkârcıların Müslümanlardan çok daha iyi olduğunu iddia eden kimsenin küfre girdiği kabul edilmiştir. Huyları, alım-satımları belki Müslümanların bazısından iyi olabilir, ama kendileri hiçbir zaman Allah'a ve Peygambere imân eden Müslümanlardan iyidir, denilemez. Üzülerek söyliyelim ki, bazı müslümanlar bilmeden bu gibi söz­ler sarfetmekteler. Allah (C,C.) affeylesin.. [39]

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...