YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 331. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (VI)

   23)- Gayri Müslimlerin Kutladıkları Günleri üstün saymak
 İslâm Dini yepyeni bir nizamla ortaya çıkmış, önceki dinlerin hükümlerini bütünüyle yürürlükten kaldırmıştır. Bu dinin gecesi de gündüzü kadar aydınlıktır. Müslüman anasından metbu' olarak doğar, tabi' olarak değil. Yani o ilmiyle, irfanıyla, yüksek ahlakiyle ve dindarlığıyla herkese örnek olur, herkes ona uymaya özenir. O ise kimselere özenmez. Çünkü dini, ona yeterince malzeme sunmuş, ihtiyacını karşılamıştır. Tabii bu tabiiyet ve matbuiyet ahlâk, din, adalet ve hakseverliktedir.
O halde diğer dinlerin kutsal saydığı günleri kutlamak, onların âdetlerine uymak, büyük günahlardandır. Ancak onların adetlerini, âyinlerini İslâm'dan üstün kabul ederse, o takdirde dinden çıktığı kesindir.
Buna birkaç misal verelim:
a) Batı ülkelerinde olduğu gibi, yabancı kadın ve erkeklerin bir arada toplanıp dans etmeleri, çeşitli oyunlar tertiplemeleri İslâm'a göre büyük günahlardandır. Bir Müslümanın onlara özenerek bu gibi- şeyleri -helâl kabul etmemek şartıyla- yaparsa büyük günah işlemiş olur. Helâl sayacak olursa, küfre girer.
b) Güzellik yarışmaları, bilindiği gibi daha çok gayr-i muslim ülkelerde yapılır. Bunda amaç, şehvetperestlere kadın vücuduyla ziyafet çekmektir. Aynı zamanda genç kızları bu gibi ahlâksızlıklara özendirmek suretiyle onları baştan çıkarmaya yöneliktir. Tabii Kur’an’a ve Sünnete göre, bir müslüman kadının bu tür müsabakalara katılması, soyunup kendini teşhir etmesi büyük bir günah ve ağır bir suçtur. Çünkü ahlâkı ifsad etmekte, kadının annelik vakarını düşürmekte, onu bayağı bir eşya gibi müzayedeye çıkarmaktadır.
Bu tür müsabakaların mubah olduğunu iddia eden kimse dinden çıkar. Tevbe ve istiğfar etmesi gerekir. Aksi halde cenaze namazı kılınmaz.
c) Noel Yortusunu Hıristiyan âlemiyle birlikte kutlamak da büyük günahlardan biridir. Hattâ bir birisi, buna özenerek İslâm'da böyle güzel âdetler olmadığını söyler, Hıristiyanları takdir ederse, İslâm Dininden çıkar.
d)Yılbaşında tebrikleşmek de Hristiyanlara mahsus bir âdettir. Bundan da müslümanların kaçınması ge­rekir. Kendi millî ve dinî günlerimizde tebrikleşmemizde ise sayısız yararlar vardır. Her şeyden önce dinî ve millî âdetlerimizi yaşatmış, çocuklarımıza güzel örnekler vermiş oluruz.

24)- Beş Vakit Namazı Çok görmek
İslâm Dini, hayatımızı renklendirmek, yorgunluğumuzu gidermek, vücudumuza zindelik kazandırmak, kalbimizi Allah C.C sevgisiyle huzura kavuşturmak, ruhumuzu cilalamak ve her şeyden önce Allah'ın hoşnutluğuna erişmek, günlük hayatı disipline edip daha sistemli ve şuurlu ve mesuliyet duygusunu taşıyarak çalışmayı gerçekleştirmek için günde beş vakit namazı farz kılmıştır. Bunu olduğu gibi kabul etmemiz imanımızın gereğidir. Kılmamamız büyük günahı gerektirir. Beğenmememiz, küfre düşürür. Çoğumsamamız da böyle. Namazın kılınış şeklini beğenmemek, onda reform yapmayı düşünerek bazı öneriler ileri sürmek de küfürdür. Çünkü din, insan ürünü değil, Allah (C.C.)’ın emridir, onu ancak O değiştirebilir, kul değil.

26)- Haftada Bir İbâdete Özenmek
Hıristiyanların yaptığı gibi haftada bir ibâdete özenmek ve bu hususta Hıristiyanlığı üstün tutmak, onların ibâdetine imrenmek küfürdür. İslâm'ı ona benzetmeye kalkışmak da küfrün katmerlisidir. Hıristiyanlığa özenen kimsenin İslâm'ı ona çevirmeye ne hakkı vardır. Özenip beğendiğine göre, zaten Hırisyitan olmuştur. İslâm'dan ne ister?

27) Oruç İbâdetini Beğenmemek
Oruç da bilindiği gibi farz ibadetlerden biridir. Tutulmasında, dünya ve âhiretimiz için sayısız yararlar vardır. Bir müslümanın bu ibâdeti ağır görüp beğenmemesi küfürdür. Çünkü dinin bazı hükümlerini kabul edip diğer bazılarını reddetmek veya küçümsemek dinin tamamını reddetmek anlamına gelir. Böyle söyleyen kişinin din ile ilgisi kopar. Ya dönüş yapıp tevbe istiğfarda bulunur veya küfür üzere ölüp gider.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...