YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 330. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (V)

  17)- Kur'ân'ın Her Dediğini Yapacak Olursak Ekmek yiyemeyîz demek
Bu ve benzeri sözler de itikatsızlığın ve Allah'a güvenmemenin açık belirtilerinden biridir. Kur'ân'ın bir kısmını kabul diğer kısmını reddetmek anlamına gelir. Böyle bir inanç ve iddia, olduğu gibi, küfürdür. [23]

18)- Bugünkü Toplumda İslâm'ı Yaşayamayız
 Bugünkü dejenere olmuş toplumu kendine örnek edinerek İslâmı çağdışı sayanlar, bilmelidirler ki, esas, Kur'ân ahlâkına ters düşen her yaşayış çağ dışıdır. Çünkü Kur'ân, insanın ruhunun yüceliğine ve yaratılışındaki azizliğe eşdeğer hükümler getirmiştir. Bunları küçümsemek, yaşanmaz prensipler saymak küfrün tâ kendisidir. Böyle bir iddia ve itikada sahip olanlar tevbe ve dönüş yapmadan ölürlerse, hem namazları kılınmaz, hem de Müslüman mezarlığına gömülmez.

19)- Peygamber (Haşa) Ruhen Hasta Bir Kimse idi demek
Peygamber (A.S.) Efendimiz de diğer Peygamberler gibi, vâcib olan bütün sıfatları kendinde toplamıştı. Son derece güvenilir, gü­nahlardan korunmuş, keskin zekâya sahip, üstün akılla teçhiz edil­miş, Allah'tan aldığı buyrukları olduğu gibi tebliğ etmiş bir Peygam­berdir. Onda ne hastalık, ne cinnet, ne de histeri vardı. Bunun aksi­ni iddia etmek küfürdür, dinden çıkmak, ilâhî buyruğa başkaldır­maktır.

20)- Peygamberin Sözlerini Küçümsemek
Peygamberin söz, fiil ve takrirlerine Hadîs denilir. Biri bu hadislerden sahih olanını anlatırken diğeri, «Bırak şunları canım, çok dinledik, neye yarar bunlar?» derse, küfre girer ve dinden çıkmış olur. Murtedler hakkındaki ahkâm onun hakkında aynen caridir. Çünkü Peygamberin sözünü beğenmemek veya küçümsemek küfürdür.

21)- Sen Müslüman Değil misin?
Biri oğlunu veya hizmetçisini ya da bir başkasını döverken bir diğeri ona «Yahu ne yapıyorsun, sen müslüman değil misin?» der, o da «Hayır, müslüman değilim» diye cevap verirse, küfre girer. Bundan dolayı tevbe ve istiğfar etmesi, nikâhını tazelemesi gerekir.

22)- Bir Müslümana Kâfir Demek  
Bu tabiri sövmek kasdiyle söylüyorsa, büyük günah işlemiş olur, yok o müslümanın kâfir olduğuna inanarak söylüyorsa, kendisi kâfir olur.
Bir müslüman, bir kâfire «babam», bir kâfireye «anam» derse, küfre girmez. Çünkü bir müslümanın babası veya anası kâfir olabilir. Nitekim İbrahim a.s’ın babası Azer kâfir idi. Buna rağmen İbrahim ona «Ey babam!» diye hitap etmiştir. [28]

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...