YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 33. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER (II)

76- "Ceza kaldırılabilir; ama suçluluk sendromu insanın içinde sonsuza kadar yaşar." 

77- "Güzellik süs ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.."

78- "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma."

79- "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek."

80- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."

81- "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

82- "Kerem, dünyayı , muhtaç olana verip muhtaç olduğun Allah’a yönelmekdir.."

83- "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse cömert değildir.."
.

84- "Arz, insana der ki; Sen benden kaçıyorsun ama yarın karnıma gireceksin.."
.

85- "Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.."
.

86- "Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir.."

87- "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici olabilir!."

88- "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.."
.

89- "Sen gerçeği gizledin, halk seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise  gerçeği söyledim, beni taşladılar.."

90- "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.."

91- "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır."

92- "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür."

93- "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz."

94- "Biri, sana sırt çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.."

95- "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmazlar."

96- "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor."

97- "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir."

98- "Okunacak en büyük kitap insandır.."

99- "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir."

100 "Hile yapanın başarısı, asla devamlı değildir.."

101- "İnsanlara hükmetme duygusu “Nefsi emmare” nin azmasından başka bir şey değildir!"

102- "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.."

103- "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.."

104- "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.."

105- "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.."
.

106- "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.."
.

107- "Duygular ön planda ise gerçek hayat gerilerdedir."

108- "İnd-i İlahi'de, bütün mahlûkat tek noktadır;  Kâinatın cümlesi bu nokta da bir nüktedir!.

109- "Cömertlikte akarsu gibi ol.  Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.  Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol, Ya olduğun gibi görün, Ya göründüğün gibi ol...."

110- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar"

111- "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla."

112- "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı."

113- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

114- "Tohum ek, vermezse toprak utansın."

115- "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir."

116- "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."

117- "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur."

118- "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar."

119- "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter."

120- "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."

121- "Hayatı komedi sayanlar son espriyi iyi düşünmeliler."

122- "Başkasından üstün olmak önemli değildir. Dünkü halimizden üstün olmak önemlidir."

123- "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir."

124- "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Fırtına çıkınca belli olur .”

125- "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür." 

126- "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır."

127- "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzün."

128- "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur."

129- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder."

130- "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun."

131- "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır."

132- "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz."

133- "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir." YÜCE kuyuya da düşse yine YÜCE’dir.”

134- "Emanete ihanet etme, hıyanete uğradığında hoş gör.  Hıyanete hıyanetle karşılık verme.."

135- "Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir..."

136- "Bir gerçeğe önce kendimiz inanmalı, sonra başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.."

137- "Başkalarını bilen insan bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.."

138-  Haddini bilen, diline sahip olan, ömrünü boşa harcamayan kimseye Allah merhamet eder."

139- "Ayna ve terazi yalan söylermi?"

140- "Kendimi arıyorum, gören varmı?"
.

141 "Sizi övenlerin suratına toprak saçın."
.

142- "Mezarları ziyaret edin, size ölümü hatırlatır."
.

143- "Uslûbu beyan aynıyle insandır."

144- "Uçurumları sevenlerin kanatları olmalı."

145- "Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır."
.

146- "Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır..."

147- "Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma..."

148- "Şeref, edep iledir. Soy-sop ile değildir."
.

149- "Hakiki dost karşılık beklemez."

150- "Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık belirtmeden, yumuşak ol."

Ovidius

Hz-Ali

Shakespeare

J. Gaisworty

A. Claudius

Voltaire

Ebu Hafs

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hz. Muhammed (S.A.V)

Cüneyd-i Bağdadi

Ahmed Hulûsi

Hz. Muhammed (S.A.V)

Cüneyd-i Bağdadi

Albert Einstein

A.F.Y

Ahmed Hulûsi

A.F.Y

Hz-Ali

Lucille S. Harper

Bernard Shaw

Philip Sidney

H. Bektasi Veli

Tolstoy

Ahmed Hulûsi

Ahmed Hulûsi

Montesquieu

Albert Einstein

Leo Tolstoy

Hz.Muhammed (S.A.V)

Hz.Muhammed (S.A.V)

A.F.Y

Ken'ân Rifâî


Mevlâna

.

Balzac

Geothe

Sadi

Yıldırım Beyazıt

Necip Fazıl

W.Shakespeare

Balzac

H. Rickover

H. Dunant

Conficius

Conficius

Seneca

Seneca

Zukianos

Zukianos

Eflâtun

Eflâtun

Geothe

Conficius

Gazâli

Hz. Ali

Cuneyd-i Bağdadi

Berthard Russel

Seneca

H.Şerif

Hz. Ebubekir

Hz. Ali

Laotsze

Hz. Ali 

Mevlâna

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hz.Muhammed (S.A.V)

Atasözü

Nietzsche

Hz. Muhammed (S.A.V)

Voltaire

Hz. Ali

Hz.Muhammed (S.A.V)

Abraham Lincoln

Hz. Ömer

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...