YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 329. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (IV)

  10)- Allah'ın Sıfatlarından Birini Küçümsemek
 Allah'ın isim ve sıfatlarından birini küçümsemek veya reddetmek, küfrü gerektiren sebepler arasındadır. Bu yüzden kişi dinden çıkmış olur. Onun emirlerinden, yasaklarından, koyduğu esaslardan birini alaya almak veya küçümsemek de böyledir.  Ulamanın bu hususta icma'ı vardır.[15]

11)- Müslümanı Yahudîye Benzetmek
Müslümanlar birbirlerini gayr-i müslimlere veya dinsizlere benzetecek olurlarsa, hem günahkâr olurlar, hem de küfre girerler. Peygamberler hâriç günahsız insan bulmak mümkün değildir. Çünkü yaratılışı gereği herkesin içinde nefs ve onu destekleyen bir şeytan var.  Çünkü insanlar melek karakterinde yaratılmamışlardır. Mü'mini günahından dolayı kınamak, onu bir Yahudi veya Hıristiyan ya da dinsize benzetmek, asla doğru değildir. Kelime-i şehadeti getiren her insan bize göre, Müslümandır. Ona ne Yahudi, ne de Hıristiyan ya da dinsiz diyebiliriz. Dediğimiz takdirde aynı sıfata bürünmüş oluruz. [16]

 12)- Allah'tan Korkmaz Mısın?
 Bir müslüman «Allah'tan korkmaz mısın?» denildiğinde o da «Hayır korkmam» derse, küfre girmiş olur. Derhal tevbe ve istiğfar edip yeniden dine dönmesi gerekir. [17]

 Allah'ın Takdirini İnkâr Veya Redd etmek
Kâinatta her şey O'nun ilmi ve takdiriyle vücut bulur. Kuvvet ve kudret o’nundur. Biz, yaptığımız şeyleri yine onun vermiş olduğu güç ve kuvvetle yapıyoruz. Mülk O'nun, düzen O'nun, kuvvet ve kudret yine O'nundur. Bizler iğreti olarak mülke sahip çıkıyoruz, Allah'ın sunduğu güç ve enerji ile hareket edebiliyoruz. Kalbimizi durdurunca hareketsiz kalır ve ölürüz.
O halde yapılan bir işin, meydana gelen bir olayın Allah'ın takdiriyle vücut bulduğuna inanmamız gerekir. Bunu inkâr ise küfürdür.
«Şu yaptığın Allah'ın takdiriyledir « denilince, o, «Hayır ben Allah'ın takdiri olmaksızın yapıyorum» derse, dinden çıkmış olur. Tevbe ve istiğfarda bulunarak dönüş yapması, imanını tazelemesi gerekir. [18]

13)- Hastanın, Allah (C.C.) Beni Unuttu, Demesi
 Bir hastanın veya dertli bir kişinin «Allah (C.C.) beni unuttu» demesi küfrü gerektiren sebeplerden biridir. Öfkeli anlarda ağızdan çıkacak sözlere çok dikkat etmek gerekir. Aksi halde İslam hukukuna göre çok girift meseleler meydana gelir: Karısı boş düşer, hem haccını yenilemesi vacip olur. Tevbe etmeden ölürse, cenaze namazı kılınmaz. [19]

 14)- Peygamberlerin Hepsine İmân Etmemek              
Peygamberlerin hepsine imân etmek farzdır. Onlardan birinin peygamberliğini red veya inkâr etmek küfrü gerektirir. Ancak Peygamber olup olmadığı şüpheli kabul edilenler (Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn) müstesna..
Hz. Muhammed (A.S.) Efendimizin hem Peygamberliğini tasdik etmek, hem de son Peygamber olduğuna inanmak, hem getirdiği her şeyi tereddütsüz kabul etmek farzdır. Bunlardan birini reddetmek veya şüpheyle karşılamak, keza küfrü gerektiren sebeplerden biridir. [20] Yahudi ve Hıristiyanlar sadece kendi peygamberlerine inanırlar.

 15)- İslâm Dininin ve Kur’an’ın Değişeceğine inanmak
İslâm en son ve en mükemmel dindir. Hükümlerinin her devirde geçerli olduğuna inanmak ve bu hükümlerin bütünüyle kıyamete kadar değiştirilmeyeceğine, yine zamanın değişmesiyle Kur'ân ahkâmının değişmiyeceğine imân etmek farzdır. Aksini iddia etmek küfürdür.
Kur'ân-ı bir bütün olarak kabul etmek ve içindeki ilâhî buyrukların tamamını kabul etmek, hepsinin hak olduğunu söylemek farz­dır. Aksini iddia etmek küfürdür. [21]

16)- Allah  (C.C.) Da Gelse, Peygamber (A.S.) de" Gelse Kabul Etmem demek
Bazı kişiler çok inatçı olur; Doğru yola dönmesi veya hayırlı bir işi kabul etmesi için üzerine varılır, ısrar edilir, ancak o : «Ne kadar ısrar ederseniz edin, Allah-'da gelse, Peygamber de gelse kabul etmeyeceğim» derse, onun bu sözü katıksız bir küfür ölür ve dinden çıkmış kabul edilir. Derhal dönüş yapması, tevbe ve istiğfarda bulunması gerekir. [22]

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...