YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 328. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KÜFRE VEYA İSLÂM'A DELALET EDEN SÖZLER (III)

  7)- İçinden Küfrü Gerektiren Şeyler Geçirmek
 İnsan bazen vesveseye kapılır da içinden küfrü, günahı gerektiren şeyler geçirir. Bundan dolayı Tevbe ve istiğfar etmelidir. Ancakiçinden geçirdiklerini diliyle söylemedikçe küfre girmiş olmaz.
Bilindiği gibi insanın içinde de zıd = karşıt kuvvetler sürtüşme ve tartışma halindedirler. 'Nefs ve şeytan bir yanda, imân ve ruh diğer yanda birbirleriyle mücadeleyi sürdürürler. Bazen imân ve ruh cephesi ağırlık kazanır, bazen de diğerleri...  İçimizde doğan vesvese ve kötü düşünceler hep bu cepheden kaynaklanır. Bu bakımdan Dinimiz o tür düşünce ve vesveseleri küfür saymamış, tevbe ve istiğfar kapısını açık tutmuştur. Çünkü insanın yaratılışı bu ölçüdedir. [10]

 8)- Birinin, Küfrü Gerektiren Sözüne Gülmek
Birinin küfrü gerektiren sözüne gülmek, insanı küfre sokar. Ama söyleyen kimse çok komikse veya güldürücü mahiyette bir tavır ve ifade içinde söylemişse, elde olmayarak ona gülmek küfrü gerektirmez. Günahkâr yapar, o nedenle tevbe ve istiğfar etmek gerekir. Çünkü dinde bir kaide vardır : Küfre rıza küfürdür..»
Kur'ân, Sünnet ve Icmâ' ile haram ya da helâl olduğu kesinlik kazandığı halde, helâli haram, haramı da helâl saymak küfrü gerektirir. Çünkü bir şeyi helâl ya da haram kılma yetkisi Allah'a aittir. O, ya kitabında ya da Peygamberine bildirerek sünnet doğrultusunda bunu açıklamıştır.
Çünkü İslâm bir şeyi yasaklamışsa, daha yararlı olanını getirmiş veya onun alternatifini de hazırlamıştır. Faizi haram kılıp yasaklarken kendi sistemi içinde faizsiz banka şeklini getirmiş, Karz-ı hasen müessesesini işler durumda tutmayı emretmiştir. Zinayı haram kılarken evlenmeyi mubah saymış ve teşvik etmiştir. Metres hayatını yasaklarken, adalet kurmak şartıyla birden fazla evlenmeye cevaz verilmiştir. Kadına bir tesettür ölçüsü getirirken onu erkeklerin tecavüzünden korumayı planlamış ve kadının annelik vakarını, iffet ve şerefini, saygınlığını yüksek bir seviyede tutmaya çalışmıştır. Çünkü kadın, kadınlığına yakışır şekilde örtündüğü ölçüde saygınlık kazanır. Açıldığı ölçüde de saygınlığını yitirir.
İçkiyi, yani alkollü bütün maddeleri -azını da çoğunu da- yasaklarken, meyve sularını Ve diğer mubah meşrubatı helâl kılmış, zararlı olanın önüne geçerken yararlı olanı -alabildiğine- serbest bırakmıştır.
O halde bir Müslüman küfrü gerektiren bir söz söylediği takdirde, ne olur? Önce dinden çıkar, murted olur. Karısı boş düşer. Yaptığı Hacc hükümsüz kalır. Murtedlik devresinde doğan çocuk zinadan sayılır. Tevbe edip İslâm'a dönerse, yeniden nikâh yapması, vakti elverirse, haccini iade etmesi gerekir. Namaz ve orucu ise iade etmesine gerek yoktur.

 9)- Peygambere Sövmek
İslâm'da küfrü ve katli gerektiren sözlerden biri de Peygamber (A.S.) Efendimize dil. uzatmak, sövmek ve yakışıksız sözler sarf etmektir. O bakımdan İslâm Devleti, böylesine haddini bilmeyenlerin tevbesini de kabul etmeyip katline hükmeder.[ Fetâvâ-yi Bezzaziye : 6/320 - Hindiyye kenarı]
O halde Peygambere söven kimse tevbe de etse, kendini idamdan kurtaramaz, Kul haklarıyla ilgili günahlarda tevbe cezayı düşürmez. Meselâ: İffetli namuslu ve suçtan beri bir kadına zina isnad edene -gözleriyle görmüş dört şahit olmadığı takdirde- seksen değnek hadd vurulur. Bu isnaddan sonra adam tevbe ve istiğfar da etse, kadın onu bağışlasa yine de bu ceza düşmez. Çünkü kamu hakkıyla da ilgilidir.
Sarhoş, Peygambere dil uzatırsa Ebubekir Sıddîk, İmanı A'zam Ebû Hanife, îmam Sevrî ve İmam Malikiye göre, katledilir. Sarhoş olduğu için affedilmez. Nitekim Peygamberimize dil uzatıp ona söven Kâ'b bin Eşrefin ve Yahudi Râfi'in öldürülmesini bizzat Peygamber Efendimiz emretmiştir.

Ancak söylediği sözün küfrü gerektirip gerektirmediğinde ihtilâf edil­mişse, o takdirde ihtiyaten nikâh tazelemesi emredilir. Ayrıca tev-be ve istiğfarda bulunması gerekir. [14]
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...