YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 325. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İBADETLERDE HİKMET-İ TEŞRİİYYE VE KURBAN İBADETİ’NİN ESRARI (XIV)
                                                                                        

9)- Kurban ibadeti Yardımlaşma ve dayanışma seferberliğidir
Kurban; toplumda fedakârlık, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu geliştiren bir ibadettir. İnsanı egosantrik durumdan kurtararak empati yelkenlerini açan, bu sayede paylaşmanın haz ve cihazlarıyla donatan ve: “ hayırda yarışın” emri ilahisini düstur edinmeyi sağlayan bir ibadettir. Kurban, şefkat ve merhamet ile sevinç ve neşenin harman olduğu gün ve zaman dilimidir.
 Eğer dünyanın herhangi bir yerindeki fakir Müslüman, bu gün sevinemiyorsa bunda, diğer Müslümanların kusuru hatta dahli vardır. Zira teavün ve birlik-beraberlik çoktan hak ile yeksan olmuş, değil Müslümanlık, insanlık bile dumura uğramış demektir.
Hani müminler kardeşti? Birbirleriyle kenetlenmiş binalar gibiydiler? Bir safta yekpare vücut gibi durmak onların şiarıydı? Evet, öyle idi ama biz o güzelim hasletleri, sekülarizm ve diğer sapık ideolojilerin batıl ürünleriyle dünyanın üç kuruşluk menfaatleri uğruna değiştirdik.

10)- Kurban, Kesmeyene bile sevap kazandırır
İmkânı elvermediği için kurban kesemeyenler muhakkak ki çok üzülürler. Fakat İslam mahrumiyet ve mağduriyet dini değildir. Mülk, şüphesiz ki Allah’a aittir. Binaen aleyh istediğini zengin veya fakir yapar. Ameller niyete göredir fehvasınca bir insan Kurban kesememenin ıstırabını kalbinde hissederek halisane bir şekilde. “Allah’ım! Eğer imkânım olsa behemehâl keserdim” niyetiyle derin bir inkisar içinde olursa kurban kesmiş gibi mesüp ve me’cür olacağı me’müldür. Nitekim Efendimiz sav. Kurban kesemeyen birisine:
-Saçını tara, tırnaklarını kes, bıyıklarını kısalt, etek tıraşı ol. Bu, sana aynı sevabı kazandırır. Buyurmuştur. (Nesai, Dahaya, 2)
SONUÇ
Ferdi ve içtimai bakımdan çok büyük yararları olan Kurban, ( Zekât gibi) mali bir ibadettir. Müslüman, kurban kesmekle Yüce Yaradan’ın emrine teslim olmuş ve kulluk şuurunu kuvveden fiile dönüştürmüş olur.
Kurban, Hz. İbrahim’in, kendisinden bir parça olan körpe-biricik evladından;  Hz. İsmail’in ise canından vaz geçme pahasına kazanmaya çalıştıkları büyük imtihanın “yâd-ı cemilini” (güzel hatırasını) ve bunun neticesinde Cenabı-ı Hakk’ın indirdiği büyük koçu kesme ameliyesini ( bir daha) ortaya koymanın gayretidir.
Kurban toplumda yardım, kardeşlik ve dayanışma duygu ve düşüncesinin canlanma ve idamesine katkı sağlar. Sosyal paylaşmanın numune-i imtisalini oluşturan bu ibadet, Allah’ın verdiği bazı nimetleri, yine Allah için, feda ederek pintilikten kurtulma vesilesidir.
Zengin, Allah’ın, kendisine –meccanen-  bahşettiği malın cüz’i bir kısmını vermekle, fakir ise eksikliğini çektiği bazı nimetlere kavuşmakla (Rabbül-âlemine olan) şükür ve teşekkür borçlarını yerine getirerek yeryüzünde nimetlerin artmasına sebep olurlar.
Hac suresi Ayet 36’da şöyle ifade buyurulmaktadır: “Kurban edilecek büyük baş hayvanları da Allah’ın dininin şeairi (aksiyoner dini hayatın alameti) kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Kurban edeceğiniz zaman (mutlaka) besmele çekin. Yanları üzerine düşünce (canları çıkınca) etlerinden yiyin, isteyen ve isteyemeyen (hayâlı) fakirlere de yedirin. Şükredesiniz diye onları ( kocaman hayvanları bile) sizin emrinize verdik.”
O yüzdendir ki kurban edilmeye uygun olan davar ve sığır cinsinin neslinin tükenme tehlikesi olmadığı gibi adedi en fazla olan hayvanlardır. Zira Mevla-i Müteal: “Eğer (verdiğim nimetlere mukabil) şükrederseniz arttırırım. Yok, şükür nedir bilmezseniz cezam (yokluk, her türlü musibet ve felaketler) çok çetin olur. Allah’tan korkun. Çünkü (ahirette) Allah’ın azabı çok dehşetlidir.” Buyurmaktadır.
Kestiğiniz kurbanların takvasının Allah’a ulaşması temennisiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Bütün Müslümanların intibah ve hayrı kesirine vesile olması dileğiyle!

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...