YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 320. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İBADETLERDE HİKMET-İ TEŞRİİYYE VE KURBAN İBADETİ’NİN ESRARI (X)
                                                                                        

8)- Kurban Ziyafet-i Rabbanidir
Bayram günleri, diğerlerine itibarla farklı bir durum arz ettikleri için oruç tutmak haramdır. Ramazan’da oruç tutmak farz iken Şevval ayının birinci gününde tutmak ise harama yakın mekruhtur. Cenabı Hak, bir ay süreyle oruç tutan mümin kullarına o gün bayramın bir gereği olan yiyip içmeyi adeta zorunlu kılmıştır.
Kurban bayramında ise bir yıl boyu Hz. Allah, verdiği hayvani nimetlerden mahrum kalanların da iştiraklerini sağlayacak şekilde kurban ziyafetiyle insanların hem gözlerini ve hem de karınlarını doyurmaları için üç gün boyunca onları ağırlamaktadır. Yalnız buna mukabil eyyam-ı teşrıka müsadif olan bu sayılı günlerde, şunları onlardan bilhassa istemektedir:
* Kurban’ın bir şeair olduğuna iman,
*Bu ibadeti ifada hayr-i kesir bulunduğu,
*Keserken besmeleyi ihmal etmemeleri,
*Allah’ı zikretmeleri (teşrik tekbirleri) ,
*Bir ziyafet olan Kurban etinden yemenin çok uygun olduğu,
*Zengin-fakir, müslim-gayri müslim herkese yedirilebileceği,
*Eti yenilen hayvanların, insanlara, şükretsinler için amade kılındığı,
*Kurbanın, Allahın verdiği nimetlerine mukabil şükrane bir ibadet olduğunu, der-hatır etmelerini…

9)-) Kurban, Allah’ın verdiği muazzam ve sayısız nimetlere ufacık bir mukabeledir
Her şeyi yaratan Allah. Her canlının rızkını veren O. Hayvanatı, cemadatı ve ecram-ı semavatı insanın hizmetine amade kılan o. Sonra da verdiği sayısız nimetlerin muayyen bir miktarını (Zekatta 1/40, mahsulde 1/10 gibi) kendi hatırına zenginlerin fakirlere vermesini isteyen o. Yılda bir defa yine zengin sayılanların, evcil büyük ve küçük baş hayvanlardan, Allah için kurban kesip fukaraya it’am etmesini isteyen yine O.
İşte bu kolektif ruh ve nizam-intizamı vaz’ eden kâinatın sahibi Halik Teâla, insanlar için hayır ve iyilikten ma ada bir şey murat etmiş olabilir mi? Kaldı ki insanın verdiği Allah’ın ikramı karşısında okyanustan bir katre bile değildir.

10)- Kurban, Belaların def’ine bir vesiledir
Vaktinde eda edilemeyen Kurban ameliyesi Bayramın üçüncü günü akşamından sonra fil-asıl tabiatında bulunan sadakaya dönüşür. Hatta Kurban olarak kesilse dahi etlerini tamamen tasadduk etme zarureti hâsıl olur. İşte meseleye nereden bakılırsa bakılsın Kurbanın kendisi, parası, eti, derisi ve bütün a’za- cevarihi tasadduk ve infak için sanki biçilmiş bir kaftandır.
Peygamberimiz sav de “Az sadaka çok belayı def eder ömrü de uzatır buyurmaktadır. Son devrin din âlimlerinden, Mürşidi Kâmil Süleyman Hilmi Tunahan efendi Hz.leri bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruyor: Kurbanın, maddi-manevi olmak üzere yedi mühim faidesi vardır:
1)- Gazabı İlahiyi söndürür.
2)- Rıza-i İlahiyi celp eder.
3)- Çok kurban kesilen memlekette harp olmaz.
4)- Bir insanın vakt-i hali müsait olup da kurban kesmez ise muhakkak ki onun ya kendisinden veya çoluk-çocuğundan veyahut da malından, ticaretinden, servetinden ve varlığından mutlaka bir kan akacaktır.
5)- Kurbanda çoluk-çocuk ve fakir-fukara için umumi bir maslahat ve mutlak bir menfaat vardır.
6)- Kurban bayramında aff-ı umumi tecelli eder.
7)- Allahsızların neticesi ve sonu intihardır. Kendi kendilerini katlederek ebedi cehenneme yuvarlanır giderler. (Ödemişli Merhum Ziya Sunguroğlu notları, I. Kısım, s.35)

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...