YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 319. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İBADETLERDE HİKMET-İ TEŞRİİYYE VE KURBAN İBADETİ’NİN ESRARI (IX)
                                                                                        

6)- Kurban Allaha Tazim ve kullara şefkattir
Şeair, Allahı hatırlattığı için bil-vesile Allah’a hürmet anlamına gelir:  وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ
Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır.
 İslam’da hak ve vazifeleri ele aldığımızda karşımıza iki tablo çıkar: Halikın hakları, mahlûkun hakları. Başka bir ifade ile Halika karşı vazifeler mahlûkata karşı vecibeler. Bunların hepsini, İslam’ın iman, amel ve ahlak boyutunu da ihata edecek şekilde tanzim edecek olursak Müslümanın iki mükellefiyetinin olduğunu görürüz:
a)- Ta’zim liemrillah: Allaha ve ona ait ne varsa hürmet edip onları her şeyin üstünde tutmak ve asla istihkar ve istihza gibi insanı harici İslam bırakacak durumlardan şiddetle imtina etmek. İcabı halinde bu uğurda feda-i can, mal ve evlad-ı ıyal bile yapabilmek.
b)- Eş-Şefkatü ala halkıllah: Bütün, canlı-cansız, mahlûkata karşı şefkat ve merhametli davranmaktır. Onlara hiçbir ahval şeraitte zarar vermeyip her halükarda sahip çıkmaktır.
Binaen aleyh işte Kurban ibadeti, hem emri ilahiye kalplerdeki saygının bir tezahürü hem de Allah’ın kullarına ve sair mahlûkata karşı şefkat ve merhametin zirveye ulaşmasıdır. “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz; Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” Nebevi sözü, ne kadar hikmetli ve muktezi hale uygun düşmektedir. 

7)- Kurban Sıratta Binektir
Peygamber efendimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Kurbanlarınızı –olabildiğince- büyük kesin. Zira onlar sıratta sizin binekleriniz olacaktır.” Bu hadisi şerifi, hakikat anlamında kullananlar oldu ise de esas mecaz anlamına almıştır ulama. Büyüklüğünü, fıkhi yönden kabul olmayacak derecede küçük ve cılız olmamasına hamletmişlerdir. Sıratta binek olmasını ise “Cenabı Hakk’ın, kesilen kurbana muadil ve sıratta geçmeye mahsus mütenasip bir binek vermesidir.” Diye tevil etmişlerdir. Çünkü doğrudan doğruya Cennet’e girecek olanlar ya şimşek gibi veya başka başka şekillerde hiç durmaksızın geçip gideceklerdir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...