YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 260. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KADİR GECESİ
(I)

Kadir Gecesinin Anlamı ve Mahiyeti
Sözlükte kadir kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî Istılahta ise “Leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Ramazan ayı'nın yirmi yedinci gecesi. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339).
Bu sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir, 1-5)
Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:
Bir kere Rasûlüllah, Ashab-ı Kirâma İsrail oğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh, VI, 313).
Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Şöyle ki:
a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
b) Bu geceki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir ( age, VI, 312).
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır.

Kadir Gecesinin Önemi
Allah’ın, insanlara son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece, özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir ( Muvaŧŧa, “İtikâf”, 6).
Kadir gecesinin yine önemi, dünyânın en büyük değişimini yapan, cihanı saran cehalet karanlıklarını giderip dünyâyı aydınlatan Kur'­ân'ın o gece inmeğe başlamasındandır. Peygamber (s.a.v.), peygamberliğinden önce, özellikle Ramazan ayında Hira Mağarasında ibâdete çekilirdi. İşte burada ibâdette iken bU gece kendisine vahiy gelmeğe, Kur'ân indirilmeğe başlamıştır.

Kadir Gecesinin özelliği
Her emir": hayra da, şerre de ilişkin olabilir. İşte son âyet, Kadir gecesinde sadece hayır işlerin olacağını; meleklerin, o gece bir kötülük ve azâb indirmeyeceklerini belirtir. Kur'ân'in indirildiği o gece, korkulu işlerden selâmet ve güven gecesidir. Kadir gecesi, tan yeri ağarıncaya kadar selâmdır". Yani melekler o gece mü'minlere sabaha kadar selâm verirler. Çünkü melekler, gecenin başından itibaren grup grup inerek selâm verdiği için bu selâm, tan yeri ağarıncaya kadar sürer. Yahut âyette "selâm", selâmet anlamınadır. O gece zararlı şeyler inmez, hep kulların yararına olan şeyler iner. O gece esenlik gecesidir."
Mefâtîhu'1-ğayb sahibi Fahrettini Razi’nin, Ruhun inişi konusundaki yorumu ise şöyledir. "Bil ki insanlar cesetlere, melekler ruhlara bakarlar. Sana bakan melekler, ruhunu şehvet ve gazabdan oluşan kötü sıfatların yeri görünce seni kabul etmediler: 'Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi halîfe yapacaksın' dediler. Senin annen baban da seni kabul etmediler, senden nefret ettiler, hattâ o menî ve 'alaka'yı pis saydılar, onun bulaştığı giysilerini yıkadılar. Sonra seni düşürmek için de kim bilir nice yollara başvurdular. Ama ne zaman ki Allah sana güzel suret verdi, annen baban bu güzel sureti görünce seni kabul ettiler, sevdiler, bağırlarına bastılar. İşte melekler de öyle, senin ruhunda güzel sureti görünce -ki o da ma'rifetullah ve Allah'a ibâdettir- seni severler; sana inerler; yanına gelirler. İşte Melekler inerler'den murâd budur. Sana indikleri zaman ruhunu beden gecesinin ve cisim güçlerinin karanlığı içinde görürlerse bu kez geçmişte olan itirazlarından özür diler,   İnananlar için istiğfar ederler' "

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...