YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 246. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (17)

C-ZEKATA TABİ OLMAYAN MALLAR
1) Yakut, inci, zümrüt, elmas ve zebercet gibi huliyyat (zinetler) ve aksesuarlara zekat lazım gelmez. Zira bunlar nami ( artıcı) değildir.
* Ne var ki bunlar havaici asliyeden de değildirler. O sebeple sahipleri, nisap miktarına kıymet yönüyle ulaşırsa, zengin sayılır. Zekât alamadıkları gibi, derhal Sadaka-i fıtır ve Kurban ile de mükellef olurlar.
2) Bir kimsenin içinde oturacağı evi, bağ, bahçe ve tarım arazileri.
*Ancak mahsullerinden veya kira gelirlerinden zekat verilir.
3) Binek ve koşum hayvanları, otomobil, servis arabası, traktör, su motoru, meslek ve sanatını ifa için kullandığı makine, tezgah, fabrika vb. âletlerin kıymet-değerlerine zekat yoktur.
*Ancak bunların zekatları gelirlerinden verilir.
4)Örfe uygun giyim ve ev eşyası: Halı-kilim, mobilya, altın-gümüş olmayan yemek takımları, çamaşır makinesi, fırın-buzdolabı, televizyon-bilgisayar, telefon-radyo, elektrik- elektronik her türlü eşya ve âletler.
5) İlim adamlarının kitapları ve kütüphanesiyle Erbabı san’atın her türlü estrüman ve aletleri.
6) Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bir yıllık yeme, içme, giyim vb. harcamaları.
7) Nisap miktarına ulaşmayan ve ticaret için kullanılmayan süs ve zinet eşyası, antikalar.
8) Silah ve mühimmatı.
9) Mülkiyet bulunup da zil-yedlik yoksa (elinde mevcut değilse) veya elinde ama tasarruf hakkı olmayan mal ve paradan zekat verilmez. Kadının henüz eline geçmeyen mehri ile insanın elinde bulunmakla beraber, buna karşılık borcu olan mal gibi. İpotekli mallar da böyledir.                                                                                                                    10)  Eskiden kalma zekât borcu da nisâba manidir. Buna göre; elinde nisâb miktarı malı olan bir kimsenin, eski senelerden kalma zekât borcu olur ve bu borç düşüldüğünde geri kalan miktar nisâbtan aşağı düşerse, o kimseye zekât icab etmez.                                                                                                                               
11) Kefil olan kimsenin malından da borca muadil miktarına zekat lazım gelmez. Çünkü kefil de borçludur.                                                                                                                                                                12) Alûfelere, ticaret için tutulmadıkları takdirde (hayvancılığa teşvik için) zekât gerekmez. Ancak et, sütü, yoğurt ve peynirlerinin geliri nisabı aşarsa veya aşmadığında başka mallara katılarak zekatı verilir.       
13) Yeni doğmuş yavru ( oğlak-kuzu ve buzağı gibi) hayvanlar, aralarında kendi cinslerinden bir tane de olsa, büyük hayvan bulunmazsa sayıları nisap miktarını aşsa bile zekâta tabi değildirler.
*(Ebu Yusuf ve İmamı Şafiye göre zekat verilir.)
14) İmameyne göre; Atlar, eşekler ve katırlar sâime de olsalar, ticaret için bulundurulmadıkları takdirde sayıları ne olursa olsun zekâta tabi değildirler. Müfta bih olan budur. İmamı azama göre tabidirler.
15) Çalıştırılan ve yük taşımak için bulundurulan sığır ve develer de zekâta tabi değildirler.
16) Av için olan kelb-i muallem ile pars ve çoban köpekleri –ne kadar pahalı olursa olsunlar- zekata tabi mallar kategorisinde değildirler. Meğerki ticaretleri yapılmış ola. O zaman nisap miktarına ulaşırlarsa kıymetleri üzerinden ulaşmazsa diğer mallara değerleri ilave edilerek zekatları verilir.
17) Yine bir hadisi şerifte: “ Dımar (Mülkiyeti devam ettiği halde geri döneceği umulmayan) maldan zekat verilmez” (Muvatta’,18) denilmektedir. İş buna göre: Kaybolan, gasb edilen ve denize düşüp yıllar sonra dönen mallardan da (geriye dönük) zekat gerekmez. Çünkü bir süre namilikleri durmuştur.
18) Dinimize göre yenilip-içilmesi haram olan şeylerin ticareti de yasaktır. İçki ve domuz gibi. Binaen aleyh haram olan gayri meşru malların kendisine ve kazancına zekat terettüp etmez. Aksi halde teşvik olurdu.
19) Yine içki, uyuşturucu ve eroin gibi mamullerin ham maddesini oluşturan bitkilerin öşürü olmaz.
20) Haram yolla kazanılan malın zekâtı verilmez. Bu malın, varsa sahibine veya veresesine verilmesi, bilinmiyorsa fakirlere dağıtılması gerekir.
21) Zekat farz olduktan sonra (afatı semaviye ve araziyeden dolayı) mal helak olursa zekatı sukut eder.
22) Yine tarlada kendiliğinden çıkan ot ve kamışlarla; özel dikilse bile meyve-ürün vermeyen çam meşe ve kavak, selvi ve yabani ağaçların öşrü olmaz

23) Mer’adan biçilen ot, kamış, kerestelik ve sair ağaçlar ile arazi içinde tutulan balıklardan öşür gerekmez.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...