YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 244. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (15)

2)- Nakitlerin Zekatı
Elde bulunan nakit paralar veya her an paraya çevrilebilen tahviller, aynen altın ve gümüş gibi zekâta tabidir. Para elde değil de, başkasının zimmetinde alacak olarak bulunursa alacağın çeşidine göre zekât durumlarında farklılıklar olur. Şöyle ki:
a- Kuvvetli alacaklar
Satılan ticaret malının bedeli ve borç olarak verilen paranın karşılığı olan alacaklardır. Bu alacaklar, borçlular tarafından inkâr edilmedikçe, borçlunun zimmetinde kaldıkları sürenin zekâtı, alacaklar tahsil edilince ödenir. Bir miktarı tahsil edilirse o kadarının zekatı ödenir.
b- Orta alacaklar
Ticaret için olmayan bir malın satılması karşılığında olan alacak ve kira bedelleridir. Bu tür alacaklar da zekâta tabi olma yönünden birinci maddedekiler gibidir. Fakat tam nisâb miktarı kadarı tahsil edilmedikçe zekâtlarının hemen verilmesi gerekmez.
c- Zayıf alacaklar
*Kadının kocasından alacağı Mehir, vârisin elinde kalan vasiyet bedeli gibi, bir mal karşılığı olmayan alacaklardır. Bu türden olan alacaklarda geçmiş seneler için zekât gerekmez.
*Tahsil edilip, üzerlerinden bir sene geçtikten sonra zekâtlarının verilmesi gerekir.
*Borçlu olan kişi önce borcunu inkâr eder, bir kaç sene sonraki borcunu kabul edip alacaklıya öderse geçmiş senelere ait olan zekâtın ödenmesi gerekmez.
 (Şafiye göre hiçbir borç fakirin hakkını tehir ve ihlal etmez. Kabz edilmese de zekatını vermek gerekir. Çünkü borç irade ile yapılan bir işlemdir. İrade, mükellefiyeti mündefi’ kılmaz.)

3)-  Ticaret Mallarının Zekatı
*Bir malın ticaret malı sayılması; satın alınırken veya satılması için bir kimseye verilirken ticaret maksadıyla olduğuna niyet edilmesine bağlıdır. Ancak fiile dönüşmeyen mücerret niyetle mal ticari olmaz.
*Cinsi ne olursa olsun, ticaret maksadı ile alınıp satılan meşru mallar nisâba ulaştıkları ve üzerinden de bir kameri yıl geçtiği takdirde % 2.5 oranında zekâta tabidirler.
*Ticaret mallarında zekât, elde edilen kâra göre değil, sermaye ve kârın toplamına göredir. Bu durumda, sene başında nisâb miktarına ulaşmış olan ticaret mallarının sene sonundaki ( satış değil) maliyet kıymetleri esas alınarak zekâtları verilir.
*Ticaret malları, aralarında birbirlerine eklendikleri gibi, ticari olmayan altın-gümüş ve para da ilave edilir.
*Sene içerisinde ticaret sahasının bir başka mal ile değiştirilmesi, önceki malın üzerinden bir sene geçmesi şartını durdurmuş veya ibtal etmiş olmaz. Bu, bir menzile giderken yapılan araba değişikliğine benzer.
*Ticaret maksadıyla kırlarda veya ahırlarda beslenen hayvanların zekâtı, kıymetlerine göre % 2.5 verilir.

a)- Menkul ve Gayri Menkul Ticari malların zekatları
*Emlakçının kendi mülkü olarak alıp-sattığı ev-arsa gibi gayrimenkuller ticari meta muamelesi görür. Aynen galericinin mülkiyetindeki her türlü ulaşım araçlarında olduğu gibi.
*Ancak erbabı ticaretin, oturduğu evi, ofisi, deposu, üretim için olan atölye ve fabrika gibi tesislerden dolayı zekat vermesi icap etmez.
*Kira için işyeri, dükkan, han-apartman depo ve üretim için olan atölye ve fabrika gibi tesislerle bağ-bahçe ve tarlaların gelirlerleri % 2.5 olarak zekata tabidirler.
*Nakliye için olan Otobüs, tren, uçak, gemi, tır ve rentacarların otoları, hat minübüs ve arabalarının da zekatları gelirleri üzerinden olur.
*Bazen bir malda ticaret ve kira geliri toplanabilir:
- Mesela bir müteahhit satacağı evleri bir müddet kiraya verecek olsa bu evlerin ticari vasfı değişmez. Temelli verirse değişir ancak.

-Yine bir otobüs firması, mülkiyeti kendine ait otobüslerin gelirinden zekat verir iken, bunların on tanesini satılığa çıkarsa ama satılıncaya kadar da otobüsleri çalıştırsa ticaret malı sayılırlar.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...