YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 243. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (14)

B)- EMVÂL-İ BÂTINA
Nakit paralar, altın, gümüş ve depolarda ya da mağazalarda bulunan ticaret mallarıdır. Başkasının bilme ve tesbit etmesi zordur. Ancak sahiplerinin beyanı ile ortaya çıkarlar.

1)- Altın ve Gümüş’ün Zekatı
* Altın ve gümüş, ister külçe ister mamul olsun, nisap miktarına ulaşıp üzerinden bir sene geçince %2.5 oranında zekâtlarının verilmesi gerekir.
*Altın ve gümüşten mamul şeylerin nisabında ölçü, kıymet değil, vezindir. Mesela 75 gr. Altından yapılan bir tablonun değeri 100 gr. altına tekabül bile etse yine de zekat lazım gelmez.
*Keyli ve vezni olmayan ve faiz cereyan etmeyen mallardan zekat verilmesinde kıymet-değer ölçüsü de nazarı itibara alınır. Mesela 150 koyunu olan birisi orta halli iki koyun verebileceği gibi kıymet bakımından ikisine eşdeğer olan bir koç dahi verebilir. Çünkü koyunlar vezni ve keyli olmayıp kıyemiyattandır.
*Faiz cereyan eden mallarda ise kıymet değil, vezin ve keyil itibar olunur. Mesela öşür olarak vermesi gereken beş kile düşük buğday yerine kaliteli 4 kile buğday verilemez. Yine altında da 10 gr. ham altın yerine 9 gr. işlenmiş altını zekat olarak veremez. Zira bu keyli ve vezni mallarda faiz tahakkuk etmektedir.
*Hanefîlere göre; ister zinet olarak, ister bir ihtiyaca sarf edilmek üzere bulundurulsun, elde bulunan bütün altın ve gümüşlere zekât terettüp eder
*Altının nisabı, 20 miskal, gümüşün nisabı da, 200 dirhemdir. Buna göre, 20 miskal altının karşılığı; 80.18 gıram; 200 dirhem gümüşün karşılığı da; 561.2 gr.dır.
*Her birisi nisâba ulaşmayan altın ve gümüş birbirlerine, paralara veya ticaret mallarının kıymetlerine de eklenirler. Çünkü ticaret malları ve paraların nisâbının aynı cinsten olması şart değildir.
*Dolayısıyla, bir kimsenin her biri nisâba ulaşmayan altın, gümüş, para ve ticaret malı olsa bunların toplam kıymetleri nisâbı bulursa müştereken zekâta tabi olurlar.

Zinet veya Aksesuar Eşyasının Zekâtı
*Altın veya gümüşten mamul zinet eşyaları (bilezik, yüzük, kolye ve küpe) ile tablo, kap-kacak, kaşık-çatal, bıçak gibi mallardan –nisap miktarına ulaşınca- zekat icap eder.
*Yine Erkeklerin kullanması yasak olan altın ve gümüşten mamul süs eşyası ve aksesuarlar zekata tabidir
* Altın ve gümüş dışında kalan Yakut, inci, zümrüt, elmas ve zebercet gibi huliyyat (zinetler) ve aksesuarlara zekat lazım gelmez. Zira bunlar nami ( artıcı) değildir.
*Ne var ki bunlar havaici asliyeden değildirler. O nedenle sahipleri, nisap miktarına kıymet yönüyle ulaşırsa, zengin sayılır. Zekât alamadıkları gibi, derhal Sadaka-i fıtır ve Kurban ile de mükellef olurlar.

Ayarı düşük ( karışık) Altın ile gümüşün zekatı

Altın veya gümüş başka bir madenle karıştırılarak bir şey imal edilirse hüküm çoğunluğa göredir. Ancak ağırlık diğer demir, bakır gibi madenlere ait olursa altın ve gümüş oranı nisaba ulaşınca veya para ve ticari mallara ilave edilerek zekâtları verilir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...