YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 241. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (12)

b- Sığır ve mandaların zekâtı
Saime olan sığır cinsinde zekât vardır ve otuzdan başlar. Bundan sonrası için zekât şu şekilde verilir:
*30 sığırda 1 tane buzağı; iki yaşında erkek veya dişi;
*40    “        1 tane dana;   üç     “          “         “       “
*60    “        2 tane buzağı; iki      “         “         “       “ 
*70    “        1 tane buzağı + 1 tane dana;
*80    “        2    “    dana;
*90    “        3     “   buzağı;
*100   “       2     “   buzağı + 1 tane dana
*110   “       1     “      “       + 2   “       “
*120   “       4     “      “  veya 3   “       “
Çünkü 120, 30 ile 40’ın buluştuğu ortak rakamdır.
*Görüldüğü gibi sığırların zekatı 30 ve 40’lı sayılara göre olup her otuzda bir buzağı; her kırkta bir dana vermek icap etmektedir.
*Zekât olarak verilecek hayvanın erkek veya dişi olması arasında fark yoktur.
*Manda ile Camuslar da buna göre zekata tabi olur. Karışık olurlarsa birbirine ilave edilirler.
*Yeni doğmuş buzağıların arasında bir adet bile büyük sığır olursa zekata tabidirler.
Ancak;
 Günümüzde olduğu gibi alufe ( tamamen ahırda eti-sütü, yoğurt ve peyniri için beslenen) cins ineklerin ve hayvan çiftliklerinin zekatı adede göre değil, gelirlerinden (tabii ki nisaba ulaşınca) olur.
*Bu saime ve alufe sığırlarla celeplik veya cambazlık yapılırsa bunlar ticari mal hükmündedirler ki kıymet-değerleri üzerinden (1/40 nispetinde) zekâtlarını vermek farzdır.

c- Develerin Zekâtı:                                                                                                                               *Develerin nisâbı beştir. Bir yaşını doldurmuş deve sayısı beşten yirmi beşe varıncaya kadar her beş için bir koyun zekât verilir.
*Yirmi beşten sonra zekât;  develerin kendi cinsinden verilir. Ancak, sayı arttıkça verilecek devenin yaşı ve sayısı da değişir. Şöyle ki:
**Deve adedi 25-35 arası olursa iki yaşında dişi deve yavrusu verilir.
**    “       “     36-45   “        “   üç       “         “     “     verilir.
**                  46-60                  dört                “  deve verilir.         
**                   61-75                  beş       “         “      “       “
**    “       “    76-90   “       “     üç         “    2 ad.   Dişi deve verilir                 
**    “       “    91-120 “      “     dört       “    2   “        “      “       “     
**    “       “    121-145 “     “    dört      “     2   “         “      “   + her beş devede bir koyun verilir.
* Develerin erkek ve dişileri ile arap-acem’leri, zekâta bahis-mevzu olma yönünden aynıdırlar. Ancak, zekâtın dişi develerden verilmesi icab eder.
* İlla erkek deve zekât olarak verilecekse adet değil kıymetleri üzerinden verilir.
NOT: İşbu cetvel Hulafa-i Raşidin yoluyla Peygamberimizden aynen uygulana gelen bir liste olduğundan mezhepler arasında fark yoktur.

c)- Diğer Hayvanların Zekâtları
*Evcil büyük ve küçükbaşın dışında kalan at, eşek, katır, tavuk, hindi, tavşan, devekuşu gibi evcil veya evcilleştirilen hayvanların ticareti yapılırsa zekatları, mali-ekonomik değerlerine göre, 1/40 olarak verilir.
* Fakat bu hayvanlar devekuşu, tavşan, hindi ve tavuk gibi eti, yumurtası ve yavrusu için; At, eşek ve katır gibi yavru ve nakliye için beslenecek olurlarsa kendilerinden değil ama gelirlerinden ( nisaba ulaşması halinde) zekat verilir.
*Bu hayvanların kendileri satılınca da gelirleri nisaba dâhil edilir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...