YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 234. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA ZEKÂT MÜESSESESİ VE EHEMMİYETİ (5)

4)- Mal yönünden Zekatın Önemi
*Helalinden kazanılmış mal ve serveti zekatla arındırmak gerekir. Çünkü ayette: “ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ = Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için onların (zenginlerin) mallarında belli bir hak vardır. ( Maaric, 24-25 ) şeklinde ifade buyurulmuştur.
*Peygamber efendimiz de: “Yüce Allah zekatı ancak, sizin geride kalan mallarınız ve servetleriniz tertemiz olsun diye farz kılmıştır.”(Ebu Davut, Zekat, 32) buyurarak Zekat verilmeyen malın temizlenemeyeceğini; çünkü onda fakir-fukaranın hakkı bulunduğunu açık bir şekilde ifade buyurmuştur.
* Hadisi Kutside: “Ey Âdemoğlu sadaka ver ki ben de sana sadaka vereyim.” Buyurulmaktadır.(Müslim, Zekat, 36)
*Peygamberimiz: “Mallarınızı zekat ve sadaka ile koruma altına alın.” Buyurmaktadır.
Buna göre zekatı verilen mal, zahirde azalma veya küçülme gösteriyorsa da gerçekte ise çeşitli göz ve kul haklarından arındığı için daha muhkem bir hal arz etmektedir. Yani zekat, malı ve canı sigortalamaktadır. Böylece Hırsızlık, dolandırıcılık, vurgun, soygun, gasb gibi mala ve cana gelecek tehlikeleri önlemektedir.
*Zekat fani olan malı ebedi yapmaktır. O itibarla hadisi şerifte: “İnsanoğlu malım, malım der durur. Halbuki senin malın sadece yiyip tükettiğin veya giyip eskittiğin, ya da sadaka olarak verip kalıcı yaptığındır.”  Diye, malın fena halden baka haline nasıl intikal edeceği beyan edilmektedir.(Müslim, Zühd ve Rekaik, 3)

II. BÖLÜM
ZEKÂT’IN ŞARTLARI

A-ZEKÂTIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
Zekat gibi mali bir ibadetin bir insana farz olabilmesi için iki hususta şartların tahakkuk etmesi lazımdır: Biri zekat verecek mükellefte; diğeri zekata tabi mallarda... Çünkü her insanın hatta her bir Müslümanın bile zekat vermesi lazım gelmediği gibi her malda dahi zekat icap etmez.

a- Mükellef açısından gerekli olan şartlar
1)- Müslüman olmak
Gayri müslim, diğer ibadetlerde olduğu gibi, zekat ile de sorumlu değildir. Zekat, hem malı kul haklarından temizler hem de insanı tezkiye eder. O ise iman suyu olmayanların gerçekten temizlenmesi hiç mümkün değildir. Hatta bir insan irtidat edip sonra tekrar dönse Müslüman sayılmadığı yıllar için zekat vermesi lazım gelmediği gibi irtidattan önceki bütün zekat borçları dahi düşer. Çünkü islam, hem zekatın vücubiyeti hem de devamı için şarttır.

2)- Akıllı ve büluğ çağına erişmiş olmak
 *Zekat bir ibadettir. İbadet ile mükellefiyette akıl ve büluğ şarttır. Ama öşürde bu şart geçerli değildir.
*Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre; hiç bir ayırım yapılmadan çocukların ve akıl hastalarının tüm mallarından zekât gerekir ( Hidaye, I, 96; el-İhtiyar II, 130; ).
*Yine bütün mezheplere göre baygınlık ve koma hali zekata engel bir durum teşkil etmez.
Hanefilere göre Zekâtın farz olmasına engel olan akıl hastalığında:
 İmam Muhammed'e göre;
1- Çocukluktan itibaren deli olanlar: Bunların hastalığı devam ettiği müddetçe mallarına zekât gerekmez. Ergenlik çağına geldikten sonra sıhhate kavuşacak olurlarsa, o tarihten itibaren kendilerine zekât farz olur.
2- Ergenlik çağına geldiklerinde akıllı iken sonradan akıl hastalığına tutulanların bu hali bir sene aralıksız devam ederse, o sene kendilerine zekât gerekmez. Fakat sene içerisinde bir iki gün bile olsa ifakat bulana o senenin zekâtı farz olur.
 İmam Ebû Yusuf'a göre:
Senenin çoğunu sıhhatli geçirmeyen akıl hastalarına o sene için zekât gerekmez. Bunaklık da delilik hükmündedir.
*Zengin olan çocuklar; ergenlik çağına geldikleri andan itibaren; küçükken akıl hastası olup da ergenlik çağına geldikten sonra sıhhat bulanlar da sıhhat buldukları andan itibaren bir sene geçince zekât verirler.

3)- Hür olmak
 Esir ve köle olanlara zekât farz değildir. Fakihler, mükâteb köle ve câriyelerin mal varlıklarından dolayı hem kendilerinin hem efendilerinin zekâtla mükellef olmadıkları hususunda görüş birliği içindedir.

4)- Şer’an zengin olmak
Temel ihtiyaçları ve borçlarından sonra Kişinin elindeki para, mal veya diğer para yerine kaim olan şeylerin kıymetinin 80 gr. altın değerinden fazla olmalıdır.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...