YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 223. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAM’DA ORUÇ İBADETİNİN ÖNEMİ
(II)

Orucu’un Diğer ibadetlerden farklı yönleri
Dinimizde; bedeni bir ibadet olan Oruç, diğer ibadetlerden bazı farklı durumlar arz etmektedir. Şöyle ki:
1-) Zor bir ibadet olması
Çünkü uzun ve sıcak günlerde saatlerce aç ve susuz kalmayı gerektirir. Ama zahmeti olduğu kadar da  rahmet ve mağfireti çok olup ıhlasa daha yakın bir durum arz eder. Bir Kudsi Hadiste: Ademoğlunun bütün amelleri kendisi için, Oruç ise benim içindir.
2-)Oruç, büyük bir sabır ve irade ister
Bazıları, bütün şartlar mevcut olmasına rağmen sırf gözü kesmediği için oruç tutamaz. O yüzden Peygamberimiz, “ oruç sabrın yarısıdır” buyurmuştur.
3-) Oruç sadece insana teklif edilmiştir
Melaikede yeme-içme gibi bir özellik yoktur. Onlar, Halik Teala’nın emrettiği diğer bedeni ibadetleri hiç eksiksiz yerine getirirler. İnsanın, oruç ibadeti cihetinden melekleklerden imtiyaz ve üstünlük kesp etmesindendir (kazanmasındandır) ki  Melekler, ona hayranlık duyarak gıpta ile bakarlar. O yüzden 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı boyunca (bahusus Kadir gecesinde ) Cebrail de dahil yeryüzüne melekler –daha fazla- nüzul ile bu ayın manevi atmosferine iştirak ederler.
4-) Oruç gibi müstesna bir ibadetin zarfı da mazrufuna uygundur
O yüzden oruç ayı, Kuranda adı sarahaten mezkür olan mübarek Ramazan ayı olmuştur. O ay ki Kuran onda nazil olmuş, Kadir Gecesi onda meknüzdür (gizli). Binaen aleyh Kuran ve o ilahi kitabın nüzül ettiği Kadir gecesine sahne olan mübarek Ramazan ayında Oruç tutmanın ne demek olduğu anlatılamaz sadece yaşanır. Bütün bu devasa ve muhteşem  üçlü, insanlığın iftihar vesilesi, Levlak tahtının sahibi Efendimizin (s.a.v) şahsında  sadece  ümmet-i Muhammede  ihsan ve ikram olunmuştur.
Daha önceki kitaplar da (ala rivayetin)”Ramazan’da nazil olmuştur.”Yine  diğer toplumların bazılarına da aynı ayda oruç tutma emredilmiştir. Emredilmiştir ama onlarda mübarek Ramazan-ı Şerifin aynı ağırlığı olmamıştır. 

Orucun Farz olmasının Şartları
Bir insana orucun farz olması için onda üç şartın bulunması gerekir.
1)- Müslüman olmak: Bilindiği gibi, bütün ibadetlerin sahih olabilmesi için mükellefin tevhid akidesine sahip olması şarttır.
2)- Akıllı olmak: Delilere ve ehliyet arızası bulunan kimselere oruç farz değildir. Zira teklifin mahiyetini bilmesi gerekir.
3)- Bulûğa ermiş olmak: İ. Abidin "Reddül Muhtar" isimli eserinde bu konu ile ilgili olarak şunları zikreder: "Niyet ederek gündüzün orucu bozan şeylerden kendini tutmaktan ibaret olan oruç, İslâm diyarında olsun, Darül harb'te olsun, aynı şekilde orucun farz olduğunu bilsin veya bilmesin, hayız ve nifastan temiz olan müslümandan tahakkuk eder.
Dolayısıyle oruç; çocuklara bulûğa ermedikleri süre içerisinde farz değildir. Ancak onların belirli bir yaştan itibaren bu ibadete alıştırılmaları ve teşvik olunmaları lâzımdır.

Oruc’un edâ’sının farz olması için gerekli şartlar:
Bir Müslümanın oruç tutması için iki halin mevcudiyeti esastır:
a)- Sıhhatli olmak
Ramazan ayına hasta olarak giren bir kimse, mümin-i mütehassıs bir doktora müracaat ederek, orucun kendisine zarar verip vermeyeceğini öğrenir. Eğer orucun edâsı kabil olmazsa, sıhhat bulduğu zamanda kaza eder veya o hastalık sebebiyle ölürse, yakınları durumu araştırırlar: Hastalıktan kurtulmuş ama tutmamışsa fidye vermeleri müstahaptır. Ölürken vasiyyet etmesi halinde ise fidye vacip olur.

b)- Mukim olmak
Seferî halde bulunmamaktır. Hanefi fukahası; "Sefer halinde bulunan kimseye oruç zarar vermeyecekse, tutması menduptur. Çünkü Allahu Teâlâ (c.c): وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
"Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" ( Bakara, 184) buyurmuştur.
Resul-u Ekrem (s.a.s)'in: "Sefer halinde iken oruç tutmak bir (itaat ve iyilik) değildir" hadis-i şerifi ittifakla güçlük durumuna hamledilmiştir. Çünkü seferî halde bulunmak bazen çok büyük zorluklar tevlit edebilir.

O yüzden Şafii, Maliki ve Hanbeli Ulaması seferde oruç tutmayı “Ruhsat olarak görmüşlerdir. Hanefiye göre yolcuların oruçlarını tutması azimet yani daha uygun ve sanki zorunludur.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...