YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 220. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

RAMAZAN-I ŞERİF AY’I
(II)

d)- Ramazan Ay’ının Fazileti
*Cabir b. Abdullah Resulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Ümmetime Ramazan ayında beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemiştir":
1-)Ramazan şerifin (daha) ilk gecesi, Mevla-i Zül-Celal vel Kemal, Ümmet-i Muhammed’e rahmet nazarıyla bakar ve  azap etmez.
2-)Ramazan ayında oruç tutanların, iftar vakti yaklaşınca, ağızlarının kokusu ( ind-i İlahide) misk-i amberden daha güzel ve hoş görülür.
3-)Melekler, bir ay boyunca her gün ve gece oruç tutanlara istiğfar ederler.
4-)Cenab-ı  Hak, Ramazan ayı gelince Cennet’e şöyle  ferman buyurur: (Oruç  tutan)kullarım için süslen ve hazırlan. Ola ki onlar, dünyanın sıkıntı ve zorlukları sebebiyle yorulduklarından dolayı istirahat etmek isterler.
5-)Hz. Allah, Ramazan ayı süresince her gece sabaha kadar şöyle ilan eder:
a-) Dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim.
b-)İstiğfar eden yok mu? Günahlarını affedeyim.
c-)Tevbe eden yok mu? Tevbesi hüsn-ü kabul görsün.
d-)Rızık isteyen yok mu? Rızkını arttırayım.
e-) Her hangi bir derde ve belaya mübtela olan yok mu? Bütün dertlerine afiyet vereyim.
Bu manzaraya şahit olanlar, “ bu gece Kadir gecesi mi?” diye sorarlar. Hayır! diye cevap verilir. “Rahmeti, gadabına galip gelen  Hak Celle ve A’la , Ramazan ayının her gününü değerlendiren kullarına ücretlerini gün be gün peşin ödüyor” denir. ( Et-Tergîb, II, 92).
*Ubade b. es-Samit (r.a)'dan: Resulullah (s.a.s) Ramazan ay'ının yeni girdiği bir gün şöyle buyurdu:
*"Size bereket ayı Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini indirir. Günahları bağışlayıp, duaları kabul eder. Allah bu ayda sizin hayır hususunda yarışmanıza bakar ve sizinle meleklerine karşı iftihar eder. Allah'a hayır ameller takdim ediniz. Günahkar, bu ayda Allah’ın rahmetinden mahrum olan kimsedir" ( Et-Tergîb, II, 99).
*İbn Hüzeyme'nin naklettiğine göre Selman (r.a) şöyle anlatmıştır; Resulullah (s.a.s) bir Şaban ayının son gününde bize şöyle hitab etti: "Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ay'ın gölgesi üzerinize düştü. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı kılmayı nafile kıldı. O ayda bir hayır işleyen kimse diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur. O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda yetmiş farz işleyen gibidir. O, sabır ay'ıdır, sabrın karşılığı ise Cennettir. O, yardımlaşma ay'ıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da bir şey noksanlaşmaz.
- Ashab; "Ya Resulullah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz" deyince Resulullah (s.a.s):

-Allah bu sevabı oruçluyu kuru bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt karışığı ile iftar ettirene de verir. O öyle bir aydır ki; evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da Cehennem ateşinden kurtuluştur. O ayda köle ve hizmetçilerinin yükünü hafifleten kimseyi Allah bağışlar ve Cehennem ateşinden kurtarır" (et-Tergîb, II, 94-95).

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...