YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 218. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

BERÂET GECESİ

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece. Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır: Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraet'; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berae veya Sakk' adı da verilir.

Bu gecenin özellikleri
1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.
2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.
3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.  Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu; ifâ edeyim. "
4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın on üçüncü günü, üçte biri Şaban'ın on dördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın on beşinci günü verilmiştir.
6)- Şakk-ı kamer mucizesi bu gece vuku bulmuştur. Mekke’de bi’setin 8. Senesinde…
7)- Kıble, Hicretin 18. ayında bu gün Kudüs’den Mescidi Harama değişti.
8)- Hz. Allah, bu gece bütün esma, ef’al ve sıfatlarıyla Kabe-i muazzamaya tecelli eder. Nitekim bir hadsis şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyurmuşlardır.  "Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci gecesi (Berâet gecesi)  tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).
9)- Zemzem suyu artar.
10)- Bütün gök kapıları bu gece açılır.
11)- Bir yılık ilahi kader proğramı (ecel, erzak, doğum ve hac gibi İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar ) bu gece tanzim v e dizayn edilmeye başlar. Kadir gecesi son bulur.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur: "Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118).

Bu gece Affedilmeyenler
*Anne ve babasını incitenler,
*Büyücüler,
*Başkalarına kin besleyenler
*İçki düşkünleri ,
*Kindar  olanlar,
*Hased edenler,
*Kibirli davrananlar,
*Haksız yere insan öldürenler,
*Sert ve haşin davrananlar,
*Sıla-i rahim yapmayanlar,
*Zianakarlar,
*Kafir,müşrik, münafık ve mürtet olanlar

Kadir Gecesinde ibadet
* Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah'a şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yticesin. " (et-Tergib, II, 119, 120).
*Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere de şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.
*Tevbe-istiğfar edilir.
*Tekbir, teşbih ve tehlil okunur 100’er defa.
*Salavat –ı şerife okunur 100 defa.
*Fatiha ve ihlası şerif okunur 14 defa.
*Felak ve nas sureleri 14 defa okunur.
*A.kürsi 14 defa okunur.
*Kur’anı Kerim okunur.
*Kaza Namazları kılınır.
*Evvabin, hacet, şükür, teheccüt gibi nafile namazlar kılınabilir.
*Şahsi ve umumi çeşitli dualar edilir.
*Mümkünse Akşam, Yatsı ve Sabah Namazları cemaatla kılınır.

 NOT: Bütün Alem-i İslamın Beraat gecesini kutlar; Her türlü hayır ve huzura vesile olmasını Kadir-i mutlak olan Cenabı Hak’tan niyaz ederim.

Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...