YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 217. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

PEYGAMBERİMİZ VE MİRAC (II)

b)- Mirac
 Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadislerde ayrıntılı biçimde anlatılır:
Hz. Peygamber (s.a.s), Beytü'l-Makdis'te kurulan bir Mirac'la ve yanında Cebrail olduğu halde göğe yükselmeye başladı. Göğün birinci katında Hz. Adem, ikinci katında Hz. İsa ve Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Musa ve yedinci katında Hz. İbrahim ile görüştü. Cebrail ile birlikte yükseliş Sidretü'l-Münteha'ya kadar sürdü. Cebrail, "Buradan bir parmak ucu kadar ileri geçecek olursam yanarım" diyerek Sidretü'l Münteha'da kaldı.
Hz. Peygamber (s.a.s) buradan itibaren Refref adlı başka bir binekle yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş sırasında Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve azabını müşahede etti. Sonunda Allah'ın huzuruna kabul edildi. Cenabı Hak vahyedeceklerini Habibine vahyetti: Nitekim Necm suresinde Şöyle ifade buyurulmuştur:                                    أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى    مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى    فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى    فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى   ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى   وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى    Kendisi en yüksek ufukta iken.  Sonra (Muhammed'e) yaklaştı,(yere doğru)sarktı.  (Muhammed ile arasındaki mesafe) İki yay uzunluğu kadar, yahut daha az kaldı.  Allah o anda kuluna vahyedecegini etti.  (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?                                                                                                                                            لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى    عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى Andolsun onu, önceden bir defa daha görmüştü,  Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında. Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır. Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.  Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. (Necm, 7-18)
Yeniden Refref ile Sidretü'l-Münteha'ya, oradan Cebrail eşliğinde Kudüs'e, oradan da tekrar Burakla Mekke'ye getirildi.
Miracda Verilen Hediyeler
 Kendisine ve ümmetine Hz. Allah tarafından bazı hediyeler verildi:
* Allah'a şirk koşmayanların Cennet'e gireceği müjdelendi,
*Bakara suresinin son iki ayeti (Amener-Rasülü) verildi
* Beş vakit namaz farz kılındı.

Mirac Hadisesine Karşı Müşriklerin Tepkileri
Hz. Peygamber (s.a.s) ertesi günü Mirac olayını anlattı. Olayı duyan müşrikler yoğun bir kampanya başlatarak Hz. Peygamber (s.a.s)'i suçlamaya, alaya almaya başladılar. Bu kampanya bazı müslümanları da etkileyerek şüpheye düşürdü. Olayın gerçek olup olmadığını araştırmak isteyenler Beytü'l-Makdis'e ve Mekke'ye gelmekte olan bir kervana ilişkin sorular sorarak Hz. Peygamber (s.a.s)'i sınadılar. Hz. Peygamber (s.a.s)'in verdiği bilgilerin doğruluğu müslümanları şüpheden kurtardıysa da müşriklerin inatlarını kırmaya yetmedi. Mirac olayı inatlarını ve düşmanlıklarını artırarak onlar için bir fitne nedeni oldu. Bu olay karşısındaki tutumu nedeniyle Hz. Ebu Bekr, Hz. Peygamber (s.a.s)'ce "Sıddîk" lakabıyla onurlandırıldı. Hz. Ebu Bekir olayı kendisine anlatarak hala inanmaya devam edip etmeyeceğini soran müşriklere "O söylüyorsa şüphesiz doğrudur" cevabını vermişti.

Ehli Sünnete Göre Mirac Hadisesi
Mirac olayının gerçekliğinde tüm müslümanlar birleşmişlerdir. Ancak olayın gerçekleşme biçimi İslam ulaması arasında görüş ayrılıklarına neden olmuştur.
Buna göre:
*Ehli Sünnet Bilginlerin büyük çoğunluğuna göre ise Mirac, uyanık iken gerçekleşmiştir. Fakat bu görüşü savunanlar da Mirac'ın yalnız ruhla mı, yoksa hem ruh, hem de bedenle mi olduğu konusunda ikiye ayrılmışlardır.
*Kelamcıların büyük çoğunluğuna göre mirac olayı uyanıkken hem ruh, hem de bedenle (Ruh maal-cesed) gerçekleşmiştir. İçlerinde Hz. Aişe'nin de bulunduğu bazı bilginlerle mutasavvıfların büyük çoğunluğuna göre ise uyanık durumda iken ama yalnız ruhla gerçekleşmiştir.
*İbn Abbas'ın da içinde bulunduğu bazı alimlere göre Mirac olayı rüyada gerçekleşmiştir. Çünkü Peygamberlerin rüyaları haktır ve vahiy yollarından biri de rüyadır.

Mirac Gecesinin Önemi ve İhyası
Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası öngörülmüştür:
*Bu gece akşam, yatsı ve sabah namazlarını mutlaka cemaatla kılmak,
*Yapılan vazı nasihatları dinlemek,
*Kaza namazları kılmak,
*Kur’an okumak,
* Tevbe-istiğfar etmek
*Tekbir ve tesbih getirmek,
*Salatü selam okumak,
*Çeşitli ( teheccüd, şükür, hacet, tesbih gibi ) nafile namazları kılmak,
* Evrad-ezkar okumak ve dua etmek
Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.

Mirac kandilinin, alemi İslama hayır ve bereket vesilesi olmasını Mevlai Zül-Celaldan niyaz ederim.

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...