YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 216. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

PEYGAMBERİMİZ VE MİRAC (I)

Mirac Nedir?
Arapça bir kelime olan Mi’rac Lügatta: Merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelir. İslam terminolojisinde ise:  Peygamberimizin, Ka’be-i Muazzamadan çıkarak önce mescidi aksaya Burak sırtında varıp sonra gökler alemine yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır.

Mirac Ne zaman ve NedenVuku bulmuştur?
Mirac, Bi’setin 11. senesi, hicretten on sekiz ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşmiştir. Mekke dönemi Müslümanlar için tam bir gariplik ve mazlumiyet safhasıdır. Nübüvvetin 7. Senesinde abluka altına alınan Müslümanlara karşı müşrikler tarafından boykot ilan dilmişti. Müslümanların tıkıldığı mahall’e giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Üç sene süren bu bu zulüm ve işkence hayatı 10. Senede sona ermiş Fakat bu sefer, üç gün arayla, Sevgili Peygamberimizin amcası Ebu Talip ile Hz. Hatice validemiz vefat etmişti. O yüzden bu seneye “senetül-hüzün= üzüntü senesi” denilmişti. Çünkü başta alemlerin efendisi olmak üzere bütün Ashap, boykotun bitmesine sevinme fırsatı bulamadan Peygamberimizin en büyük hamisi ve amcası Ebu Talip ile biricik hayat arkadaşı, ilk inanan ve kadınlar sultanı Hz. Hatice darı bakaya irtihal etmişlerdi. İşte Kainatın efendisi ve Sevgili Habibini, bizzat teselli ve taziyede bulunmak üzere Hz. Allah huzuruna davet ederek elem ve kederini almak ve onun değer ve kıymetini yer ve gök ehline anlatmak murat etmişti. Böylece. “Sen olmasaydın yeri ve göğü yaratmazdım” kutsi hadisinin sırrını faş etmiş oluyordu.
Mutasavvıflara ve bazı hikmet ehline göre: Yer ve gök aralarında üstünlük yarışına girmişler, birbirlerine karşı tefahür ediyorlardı. Yeryüzü, “ bende bütün insanların tavaf ettiği beytullah var” dedi. Gökyüzü bende de “ bütün melaike-i Kiramın tavaf ettiği “beyt-i ma’mur” var diye her şeye cevap verirken Yeryüzü, bende alemler, kendi yüzü suyu hürmetine yaratılan bütün mahlukatın hikmeti vücudu olan Hz. Muhammaed Mustafa var deyince, Gökyüzü, ona mukabil bir bulamayınca Allaha yalvardı: “Ya Rabbi yeryüzünü kendisiyle şereflendirdiğin Sevgili Habibin mübarek kademiyle ben de şereflenmek istiyorum” diye. Nitekim bu hususu Giritli Sırrı Paşa, Din-i Mübin isimli kitabındaki bir dörtlüğünde şöyle dile getirir:
Ol Rasülü Müctebadır Rahmeten lilalemin,
Bende medfundur diye fahreyler zemin, (yeryüzü öğünür)
Ravzasına edüp ziyaret Cibrili Emin,
Der: “Hazihi Cennatü adnin fedhuluha halidin
İşte bu ve başka esbabı mucibe ve hikmeti baliğadan dolayı Hz. Allah, İnsanlığın ve yeryüzünün medarı iftiharına miraç gibi büyük bir mucize-i bahire nasip etmiştir.

Miracın Safhaları
Miracın iki safhası vardır:
a)- İsra

İsra: Gece yürüyüşü anlamındadır.  Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis (Kudüs)e  Burak sırtında götürülmesidir. Bu kısım Kur’anla sabit olup inkar eden kafir sayılır. Kur'anda zikredilen bu ayetten  dolayı ilgili sureye de “İsra” adı verilmiştir. Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hatim'de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adlı bineğe bindirilerek Beytü'l-Makdis'e getirildi. Burada Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer bazı peygamberler tarafından karşılandı. Hz. Peygamber (s.a.s) imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırdı.

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...