YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 209. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(29)

4)- Sabırlı ve tahammüllü olmak
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: يا أيها الذين آمنوا إستعينوا با الصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ) “Ey iman şerefi ile temayüz etmiş olan kâffe-i ehli iman! Sabr-ı sebat ile yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabr edenler ile beraberdir.”  Siz, her halde mev’ud olan ( va’d edilen) gaye-i kemale ermek için her şeyden evvel sabır ile ve salât ile istiane ediniz.
Evvelâ sabr-u sebata alışınız, nimetlerin kendilerine göre külfetleri de vardır. Allahın bütün ebedi nimetlerine anahtar olan iman ve islama şükretmek ve bâhusus bunu mertebe-i ihsanda eda edebilmek elbette kolay değildir. İnsan bu yolda ebedi bir gayeye yürüyecek ve yürürken imtihanlar geçirecek ve biri dahili, diğeri harici iki büyük düşmanla çarpışacaktır. Bir taraftan nefislerin hevası, diğer taraftan kafirlerin taarruzuyla karşılaşacak. Şunu bilmek lazım ki her hikmetin başı sabırdır. İlmin, amelin, ahlakın... 
Peygamber Efendimiz ise sabır hakkında şöyle buyurmuşlardır:
الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد “Sabır imanın yanında cesette baş gibidir”
  من يرد الله به خيرا يصب منه    “Allah kime hayır eriştirmeyi dilerse onu  bir musibete uğratır.”.
*Hüzün dalgası çarptıysa bir insanı, ya Mevlasını özlemiştir ya da Mevla’ sı anı. (onu)
*Gönlüne belalar geldikçe, gülerek karşıla
Şükür ve sabrı öğreniyorsun, rıza makamı yakın sana                            (Mevlana)

5)- Sahip olduğu nimetlere şükretmek
Şükür: İyiliğe karşı minnettar olup kavlen veya fiilen gösterilen kadirşinaslıktır. Görülen nîmet ve muaveneti (yardımı) hamd ile yâd ve mukabilinde münasibi veçhile s’ayü gayret göstermek manalarına gelir.
Nimet:  Lügaten, iyilik, lütuf, ihsan, saadet, hidayet demektir. Nimetlere şükretmek, onu ikram eden Razzâk’ın büyüklüğünü itiraf etmektir. Bunlara karşı aldırış etmemek ise küfranı nimettir. Şükür, Allahü Teala’nın ihsan ettiği nimetleri dille itiraf, kalb ile ikrar ve fiilen onları yerli yerinde kullanmaktır.
İnsanların şükürde kusur etmelerinin sebebi ikidir.
a)-  Kendisine verilen nimeti bilmemekten
Nimet kendisinden alındığı zaman onun önemini anlar. Mesala, gözü ağrımayınca veya görmeyecek hale gelmeyince onun bir nimet olduğunu bilmez dolayısıyla şükretmez. İnsanoğlu kendisine verilen nimetin hesabını, ancak o nimeti in’am ve ihsan eden Cenab-ı Hakk’a şükretmekle verebilir. 
Öyle ise nimetlere karşılık insanın, Allahü Teala’ya şükretmesi farzdır.  Hâlıkımızın emrettiği bu şükürden meydana gelecek fayda, insanın kendi lehinedir. Çünkü kul, şükretmekle Allah’ın rızasını kazanmış ve elindeki nimetin ziyadeleşmesini ve devamını temin etmiş olur.
Cenab-ı Hakk bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد )  “Rabbiniz  size  şöyle  ilan  etmişti: Andolsun eğer siz şükrederseniz elbette size (nimetlerimi)  artırırım.  Fakat nankörlük ederseniz, muhakkak ki benim azabım şiddetlidir.”
Diğer bir ayet-i kerimede de şöyle buyurur: (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه. ومن كفر فان الله غني حميد )   “Yemin olsun ki biz Lokman’a, Allah’a şükret, diye hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder, kim de nankörlük ederse, bilmelidir ki Allah muhtaç değildir, övülmeye layıktır.”
Cenab-ı  Hakk’ın in’am ve ihsan etmiş olduğu bütün nimetlerden sual edileceğimizi aklımızdan çıkarmamamız lazımdır. Zira Hz. Allah Ayet-i Celile’de buyuruyor ki: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم “Sonra kasem olsun ki, o gün o naimden muhakkak sorulacaksınız.”

Bu Ayet-i Celile nazil olduğu zaman, Hz. Ömer (R.A): “Hangi naimden sorulacağız Ya Resulallah! Halbuki evlerimizden ve mallarımızdan çıkarıldık”, diye sorunca, Peygamber Efendimiz: “Sizleri sıcaktan ve soğuktan koruyan meskenlerden, ağaçların ve çadırların gölgelerinden ve sıcak günde soğuk sudan” sorulacaksınız buyurdular.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...