YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 208. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(28)

b)- Takvanın mükâfatı
Cenab-ı Hak takva sahiplerine bahşedeceği nimetleri şöyle beyan buyurmaktadır:
* يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيآتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم )  “Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkarsanız, O, size iyi ve kötüyü ayırt edecek (ma’rifet-nur) verir, suçlarınızı örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lutf-u inâyet sahibidir” 
*Peygamber Efendimiz de müttekı kimse hakkında şu müjdeleri vermektedir: (كل عين باكية يوم القيامة إلا عيناً غضت عن محارم الله تعالي وعيناً سهرت في سبيل الله وعينا خرج منها مثل رئس الذباب من خشية الله تعالي ) “Allah’ın haram kıldığı şeyler(e nazar etmek)ten kapanan gözden, Allah yolunda (ibadet için) uyanık duran gözden, Allah korkusundan dolayı sinek başı misli yaş çıkan (ağlayan) gözden başka her göz kıyamet günü ağlayıcıdır.”

4)- İlmi ile amil olmak
Kişinin fiili, kavlini tekzip etmemelidir. Amel, ilimden ayrılacak olursa o zaman, ilme olan itimat kaybolur. Bir insan, kendisinin yediği şeye “bu zehirdir” diyecek olursa, diğer insanlar onunla alay eder ve o şeye hevesleri daha da artarak, derler ki; “eğer bu şey tatlı ve güzel bir şey olmasaydı, o, böyle söylemezdi.” Onun için, kişinin başkalarına öğrettiği şeyi kendisinin de yapması, başkalarına tesir için çok mühimdir. Zira, öğreten kimse bir ağaç, öğrenen de gölge gibidir. Hiçbir zaman eğri minarenin doğru gölgesi olmaz.”
Bu hususla alakalı olarak Rabbimiz Kur’an-ı Keriminde şöyle buyurmaktadır:
* أتأمرون وتنسون أنفسكم  الناس بالبر Kendinizi unutur da başkalarına mı iyiliği emredersiniz?”
*          يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون*كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون   “Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz. Şüphesiz ki bu kötülük cihetinden çok büyüktür.”
Peygamber Efendimiz de bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır:   
*    صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس:العلماء والأمراء   İnsanlardan iki sınıf vardır ki, onlar salih olduğu zaman insanlar da salih olur. Onlar bozulduğu zaman, bütün insanlar bozulur. Bunlar: Alimler ve âmirlerdir.”
*İyiliğe numune olan sevap, kötülüğe numune olan ise günah kazanır. Nitekim, Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır:  (من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها ومن أبتدع بدعة ضلالة لايرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها ) “Kim ki iyi bir adet ortaya koyarsa, o kimse için o iyi adetin sevabı ve onu yapanların sevabı vardır. Kim de kötü bir bid’atı çıkartırsa, Allah ve Rasülü ondan razı olmaz ve o bid’atı işleyenlerin günahı kadar günah kendisine verilir”
Peygamberimiz bazı hadis-i şeriflerinde, ilmi ile amel etmeyenlerin akibetini şöyle beyan buyurmaktadır: *(أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه )  “Kıyamet günü en şiddetli azabı çekecek olan kimse Allah’ın verdiği ilimden faydalanmayan kimsedir”
*         مثل الذي يعلم الناس الخير و ينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق هى نفسها )) “İnsanlara hayrı öğretip nefsini unutan kimse lambadaki fitile benzer. Lamba fitili ile insanları aydınlatır. Öte yandan fitili ile nefsini yakmış olur.”
Hz. Ali Efendimiz (K.V) bu hususta şöyle buyurmuştur: قصم ظهرى رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك . فالجاهل يغر الناس بتنسيكه والعالم يغرهم بتهتيكه “Benim belimi kıran iki kişidir: Birincisi aşikâre isyan eden alim. İkincisi, ibadete sarılan cahil.” Zira cahil ibadeti ile insanları saptırdığı gibi alim de isyanı ile insanları saptırır. 
Peygamber Efendimiz:   (أللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع )    Allah’ım! Menfaat vermeyen ilimden sana sığınırım.”, buyurmuşlardır.”
Hulasa: Amelsiz ilim, meyvesiz ağaç gibidir, sadece yeşilliği olup göze hoş gelir ve gölgesinde eğlenilir.
Ama gıdası yoktur karın doyurmaz.  O yüzden alim olup da amel işlemeyenlerin hal-i pürmelali ile ve ilmiyle amil olanların hali meyveli ve meyvesiz ağaca kıyas edilince şöyle bir manzara çıkar karşımıza:
*Meyvesiz ağaçlar iri cüsseli ve uzun boylu olur. Kuru ilim teorisyenleri de kendini azametli ve kibirli gösterirler.
*Meyvesiz olan ağaç sonuç itibariyle sadece odun ve kereste olur. İlmiyle amil olmayan insanlar da ahirette Cehenneme yakıt olur. Nitekim Cehennemin yakıtı zalim insanlar ve taşlardır. Peygamberimiz de: “ Cehennemde bir değirmen vardır orada ( ilmiyle amel etmeyen) alimlerin kafaları öğütülecektir” buyurmaktadır.

*Meyvesiz ağaçların ekseriyetle dikenleri vardır. Bulaşanların elini acıtır veya kanatır. Amelsiz ilim sahiplerinde de hayır olmadığından, ehl-i ihlasa hasedleri sebebi ile hasım olup onları taşlayarak rencide ve rahatsız ederler.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.