YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 207. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(27)

E- ALLAH’A KARŞI BAZI VAZİFELERİMİZ

1)- Doğru İnanç
“Kurtuluş yolu ancak ehl-i sünnet vel-cemaate uymaktadır. Fırka-i naciye (kurtulan), İşlerinde, sözlerinde, fer’i ve asli (ibadet ve itikat) meselelerde onlara uyanlara cehennemden kurtulacağı müjdelenmiş olan tek fırka, onlardır. Başka fırkalar, helak olacak, felakete sürüklenecektir. Tarih boyunca doğru inançtan insanlar vahiyden uzaklaşınca hemen kopma noktasına gelmişlerdir. Onun için çeşit çeşit anlayışlara sahip olup farklı şeylere taparak haktan sapmışlardır.
O itibarla, Ya Rabbi! Ölüm bizi uyandırmadan önce sen bizi uyandır ve Hak’ka yönelt!” şeklindeki duayı hemen her peygamber ve onların varisleri hep yapagelmişlerdir. Çünkü Hak bir tane dalalet ise bin tanedir.

2- İhlaslı ve samimi olmak
İhlas lügatte, tasfiye etmek, bir şeyi diğerinden ayırmak manalarına gelir. Şeriatta ise, riya ve süm’a ( gösteriş ve duyurma) şâibesini terk ederek Allah’ı görür gibi ibadet etmektir. Her ne kadar insan Allah’ı görmese de Hz. Allah’ın her şeyi gördüğü kesindir.                                                                                                            İş buna göre dini emirleri yapmak ve nehiylerden de kaçınmak tamamen Allah için olmalıdır. İhlasın ana merkezi kalp yani niyettir. Peygamber Efendimiz: (إنما الأعمال بالنيات )  “Ameller (in sevap ve mükâfatı) ancak niyyet iledir.” hadis-i şerifinden niyyet düzgün olmadan amellerin sevabı olmayacağı anlaşılmaktadır. Dini yaşamada diğer elde dilenler İbadetlerden kazanılan ufak promosyonlara benzerler.                                                                                                                                                                     İhlasa misal olarak misk geyiği gösterilir: Geyik, Adem a.s ‘ın yeryüzüne indiğini duyunca onu ziyarete gitti. Hz. Adem bundan son derece memnun oldu ve sağ elini geyiğin sırtına koyarak kendisini taltif etti. Bu temastan dolayı geyiğin kuyruk tarafında bir misk meydana geldi. Arkadaşlarının yanına geldi. Diğer geyikler bu kokuyu nereden buldun diye sordular. O da keyfiyeti anlattı. Bunun üzerine diğerleri de Adem A.S.’ın yanına vardılar. Fakat onların vücudunda her hangi bir misk kokusu hasıl olmadı. Çünkü birinci geyiğin niyeti halis idi. Diğer geyiklerde ise bu ihlas mevcut değildi.”                                                          Buğday eken sonunda saman da elde eder,                                                                                                        Fakat saman eken, ne elde eder?             (Mevlana)
3- Takva sahibi olmak
Takva lügatte: Nefsi, korkulan şeyden muhafazaya almaktır. Şeriatte ise: Nefsi, günaha götüren şeyden korumaktır. Bu koruma haramları terk ile olur. Bazı mübahları terk ile de mükemmel hale gelir. 
a)-Takvanın lüzumu ve Önemi
*Cenab-ı Hak Kur’an-ı Keriminde takvanın ehemmiyetini beyan sadedinde şöyle buyurmaktadır: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون   “Ey iman şerefiyle müşerref olan ehli iman. Allah’a nasıl korunmak gerekse öyle korunun, hakkıyla müttekı olun  ve her halükarda Müsliman olarak can verin”.
Bu ayet-i kerime nâzil olduğu zaman Ashab-ı Kiram o kadar çok ibadete sarılmışlar ki, ibadetten ayakları şişmiş, alınlarının derileri kabarıp soyulmuştu. Bunun üzerine  (فاتقوا الله ما استطعتم ) = Gücünüz yettiği kadar emri nazil olmuş ve bir önceki hüküm değişmiştir.
*Peygamber Efendimiz ise takvanın lüzumu hususunda: اتق الله في عسرك ويسرك ))  “Darlıkta ve varlıkta Allah’tan sakın”  buyurmuşlardır.
*İmam-ı Rabbani hazretleri bir mektubunda vera’ ve takva hususunda şöyle buyurmaktadır:“Necâtın yolu ikidir. Emirlere imtisal ve nehîlerden kaçınmak. Bu iki yoldan en mühimi kendisine vera’ ve takva denilen ikinci yoldur. Haramlardan kaçınmak da iki türlüdür:
* Birinci kısmı, yalnız Allahü Teala’nın haklarına taalluk eder. Namaz, Oru, Hac gibi.

* İkinci kısmı insanların ve mahlukâtın haklarına taalluk eden günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı daha mühimdir. Çünkü Hz. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise, pek çok şeye muhtaç oldukları gibi, hasistir” Af ve merhamet nedir bilmezler.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...