YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 206. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(26)

20)- Akrabaya İyilik
 İslâm, sadece sıla-ı rahimle yetinmeyip, akrabaların birbirine madden ve manen iyilik yapmasını da emir etmektedir. Peygamberimiz (s.a.s.), "Kime iyilik edeyim ya Resulallah!" diye soran bir sahâbîye: "Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bunları takip eden akrabalarına iyilik etmek senin görevindir" şeklinde cevap vermiştir. (Buhârî, Edeb, 25).
Başka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurur: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden misâfirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden akrabasını görüp gözetsin..." (R.-Sâlihîn,B. Valideyn, 312)
Yukarıda geçen hadislerden de anlaşılacağı gibi akrabalara maddî ve manevi ikramlarda bulunmak Peygamberimizin bize tavsiye ettiği hususlardandır. Malını, Allah yolunda harcanması için hibe etmek isteyen Ebu Talha'ya Peygamberimiz, onu akrabalarına harcamasını tavsiye etmiştir. Yine dinimiz, Zekât ve sadaka-i Fıtır gibi bir takım mali mükellefiyetleri ifa ederken önceliğin, (bilhassa) hısım-akrabaya verilmesini emretmektedir.

 İyiliğin Kısımları
a)- En aşağı derecesi akrabalarımıza karşı tatlı sözlü, güler yüzlü olmak; karşılaştığımızda selâmlaşmayı, hal hâtır sormayı ihmâl etmemek; dâima kendileri hakkında iyi şeyler düşünmek ve hayır dilemektir.
b)- Ziyaretlerine gitmek ve çeşitli konularda yardımlarına koşmaktır. Bunlar daha çok bedenî hizmetlerdir. Özellikle yaşlıları devamlı yoklayarak, yapılacak işleri varsa onları takip etmek kendilerini sevindirecektir.
c)- Malî yardım ve destek sağlamaktır. Müslümanın zaten, muhtaç olan 1. kuşak (anne-baba, dede-nine, evlat torun gibi) akrabanın nafakasını, karşılama mecburiyeti vardır. O yüzden Şer’an zengin sayılan Müslüman birisi usul ve füru dediğimiz bu kimselere Zekât, Sadaka-i fıtır ve öşür veremez.
Gerisine ise elinden geldiği kadar borç veya Zekât gibi mali mükellefiyetlerinden birazını veya tamamını vermesi icap eder. Hem de böylece, iki kat sevap kazanmış olur.
d)- Sevinçli ve kederli anlarında hemen yanı başlarında durmalı, behe mahal ortak olmalıdır.
İyilik her halükarda düşünülmeli ve yapılmalıdır. Yoksul ve güçsüz iken iyilik ve yardımdan söz edip, zengin ve güçlü duruma yükselince başka türlü davranmak, fitne-fesâd ve ahlâksızlıktan(veya insafsızlıktan) başka bir şey değildir

Sıla-i Rahim Yapmamanın Zararları
*Her Cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur: Yalnız sıla-i rahimde bulunmayanların amelleri kabul olunmaz" ( Müsned, II, 484).
*Akrabalık, Arş'ta asılıdır, der ki:"Beni gözeteni Allah gözetsin; beni terk edeni Allah terk etsin.”(Müslim, Birr-Sıla,17);
*"Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez" (Buhari, Edeb, 11);
*Peygamberimiz buyuruyor ki: "Rahim (akrabalık), Allah'ın rahmetinin eserlerindendir. Kim bu bağı korursa, Allah ona merhamet eder. Kim onu koparırsa, Allah da ondan ihsan ve rahmetini keser." (Buhârî Edeb, 13)
*Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: Demek idâreyi ve hâkimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesad çıkaracak, akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir. (Muhammed, 22-23) 

Sıla-i Rahim Yapmanın Yararları
*Peygamberimiz, dinimizin emrettiği akrabalık görevlerini yerine getiren kimseyi şöyle müjdelemektedir: "Kim rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isterse sıla-ı rahim yapsın."(Buhârî, Edeb, 12)
*"Ey insanlar, birbirinize selâm verin, akrabanızı gözetin, yemek yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selâmetle Cennete giresiniz" (Tirmizî, Et'ime, 45).
*"Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır,  akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki o da sadaka sayılır" (Tirmizi, Zekât, 26).
*Ziyaretler, akrabalar arasındaki, sevgi bağlarını güçlendirir, dargınlıkları sona erdirir. Sevinç ve üzüntülerin karşılıklı paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına vesîle olur.

*Özellikle yaşlılar toplumda yalnız kalmadıkları, çevrelerinde kendilerini seven, arayıp soran insanların bulunduğu inancı ile son yıllarını huzur ve mutluluk içinde geçirirler.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...