YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 197. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(17)

10)- Adaletli olmak
Adalet: Doğruluk, insaf, istikâmet, herkesin hakkına riayet manalarına gelir. Zulmün zıddıdır. Hz. Ömer’in ifadesiyle: “El-adlü esasül-mülk = Adalet mülkün temelidir. Yani bir toplumu uzun müddet idare etmenin yolu adaletten geçer. İş una göre: Adaletten mahrum kalan bir cemiyet ölüme mahkûmdur. 
Toplum nizam ve intizamı, insanların can ve mal emniyeti, huzur ve sükünu ancak adalet ile kaimdir. Adaletin olmadığı hiçbir mülk muhafaza edilememiştir. Her hangi bir cemiyet ki, adalet prensiplerinin dışına çıkmışsa, varlığını kaybetmiştir. Nitekim Mevlana:
Adalet ağaçlara su vermektir. Zulüm dikeni sulamaktır.
Ey diken arayan kimse! Cennete girsen bile orada senden başka diken mi olur?
Hal böyle olunca adaletin temini hem zaruri hem de oldukça zordur.  Zorluğuna binaen sevabı da çoktur. Bu hususta Peygamber Efendimiz: عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة “Bir gün adaletle hükmetmek atmış sene (nafile) ibadet etmekten daha faziletlidir.”, buyurmuştur. 
İnsanlara dünya ve ahiret saadet yollarını gösteren peygamberler de insanlar arasında adaleti temin ile emir olunmuşlardır. Cenab-ı Hak Kuran-ı Keriminde: فاستقم كما أمرت، ولا تتبع أهوائهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وامرت لأعدل بينكم . “Ey Resulüm emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Onların hevalarına uyma. Allah’ın kitaptan indirdiğine inandım ve aranızda adaleti yerine getirmekle emrolundum” de!    
Bu itibarla Peygamberlerin vasıflarından biri de adalettir. Binaen aleyh peygamberlerin işlerinden birisi olan toplumu ve onun en küçük birimi olan aileyi bile idare eden insanların behe mahal bu işi adalet üzere yürütmeleri elzemdir. Bir hadisi şerifte peygamber efendimiz:  ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل .  “On kişiye başkan olan her idareci kıyamet günü eli boynuna kelepçeli olarak getirilir. Onu kelepçesinden ancak adaleti kurtarır.” , buyurmuştur.
Hz. Allah bir ayeti kerimede:  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون .     “Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan (hakimler, insan)lar, adaletle şahitlik eden (kimse)ler olun. Bir kavme olan kininiz sizi adalet yapmamanıza sevk etmesin. Adaletli olun! Ki o, takvaya en yakın olandır. Allah’tan korkun. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.”
Diğer bir ayet-i kerimede:إن الله يأمر  بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى “Allah adaleti ihsanı ve akrabaya vermeyi emreder...”  buyuruyor. Buna göre adaletli muamele iyilik ve ihsanda bulunmak Rabbimizin müslümanlardan istediği vasıflardandır.
Adaletli olmanın mukabilinde Rabbimiz birçok mükafat v’ad etmiştir. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde: أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم وما ولوا     “Gerek verdikleri hükümde, gerek aile fertleri hakkında ve gerekse üzerlerine aldıkları işlerde adil davrananlar, Rahman olan Allah’ın sağında nurdan minberler üzerindedirler”,  buyuruyor. 
Adalet ile muamele böyle mükâfatlandırıldığı gibi adaletsizlik de azap ile cezalandırılır. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله فى النار .     “Herhangi bir kimse bu ümmetin işlerinden birini üzerine alırsa onlara adil davranmazsa Allah onu yüz üstü cehenneme atar.” , buyurmaktadır.
 Bu “ahlakı hamideden olan güzel hasleti en iyi gerçekleştiren yine sahabeyi kiram hazaratı olmuştur. Bu hususta en meşhur Hz. Ömer efendimizdir. Hilafetinde adaletiyle bütün beldelere sükün ve huzur hakim olmuştur. Hatta kendi oğlunun hat cezasını kendi elleriyle tatbik etmiştir.

Velhasıl öyle ki adalet, ilim taliminde de üzerinde durulması icab eden bir vasıftır. İslam alimleri talim ve terbiyede adalet prensibine o kadar ehemmiyet vermişler ki bazıları talebeye adâletli muamelede bulunmayanları bile zalim kabul etmiştir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...