YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 196. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(16)

9)- Merhametli ve şefkatli olmak
Merhamet; acımak, esirgemek, şefkatte bulunmak, bîçarelerin hallerine kalben acıyarak, kendilerine yardım etmektir.
Şefkat ise: Acıyıp esirgeme, esirgeyerek sevmek, korku ile karışık merhametten kaynaklanan derûnî bir haldir.
Şefkat ve merhamet, katı kalpliliği yumuşatan, kin ve düşmanlığı eriten, nefretin yerine muhabbeti ikame eden, insanları birbirlerine yaklaştıran ve bağlayan güzel bir vasıftır. Bu sebepledir ki, iyi bir Müslümanın, muhatap olduğu bütün insanlara karşı şefkatli ve merhametli olması icap eder.
 Her hususta olduğu gibi, şefkat ve merhamet bakımından da insanların en üstünü Peygamberimizdir.  Nitekim Kur’anı Kerimde Hz. Allah: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز* عليه ما عنتم حريص عليكم با لمؤمنون رؤف رحيم
Ey inananlar! Andolsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir Peygamber gelmiştir.”,  buyuruyor.
Diğer bir ayet-i kerimede, Cenab-ı Hak, Peygamberimize: واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين     “Müminlerden sana tâbî olanları (şefkat ve merhamet) kanatların altına al (habibim).”  buyuruyor.
Eshab-ı Kiram’ın merhametini de şöyle beyan buyurur: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم    “O Muhammed (A.S) ile beraber olanlar; kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler.” 
Yine Peygamberimiz (S.A.V): إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم    “Şüpesiz (eğitim ve öğretim bakımından) benim size olan yakınlığım ancak babanın çocuğuna olan yakınlığı gibidir. Size (dininizi ve insanlığı ) öğretiyorum.”   buyurmaktadır.
Şefkat ve merhametin meydana gelebilmesi için sevginin olması şarttır. Sevgi, çocuğun büyümesi, yetişmesi, psikolojik ve sosyal yönden inkişafı,  hayata sağlam bir şekilde intibakı için lüzumludur. Bu sebeple çocuğun, her şeyden önce sevgi ve şefkate ihtiyacı vardır. İyi bir insan, başkalarına karşı, derin bir sevgi ve şefkat besler, onlarla alakadar olur. Yardıma muhtaç olanların her zaman yardımına koşar, hatalarına karşı tükenmez bir sabır taşır. Onlarla ile arasında sert ve keskin sınırlar çizmez. Çünkü bilir ki sevgi gösterilmediği takdirde onlar asosyal ve anormal olarak yetişir. Başkaları ile normal münasebet kuramaz. Cemiyete intibâkı zor olur. Yardımlaşma, hizmet ve fedakarlık duygularını geliştiremezler. Sevgiden yoksun bir çocuk bedenen gelişir, büyür fakat sonra şefkat ve merhametli olamaz. İşte bundan dolayıdır ki, peygamberler ve varisleri dini tebliğ ederken insanlara şefkat ve merhametle yaklaşırlar. Bu sevgi ihtiyacı dolayısıyladır ki Hz. Peygamberimiz çocuklara karşı engin bir sevgi, derin bir şefkat, büyük bir merhamet göstermişlerdir. Sahabe de aynı yolu takip etmiştir.
Hz. Aişe (R.A)’den menkul olan bir hadisi şerifteقدم الناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا أتقبلون فقال:نعم. فقالوا:لكنا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة إن من لا يرحم ولا يرحم .     “Bedevilerden birtakım, insanlar Rasülüllah’ın yanına geldiler de:
-Siz çocukları öper misiniz?, dediler
-Evet, cevabını verince,  onlar:
-Lakin biz vallahi öpmeyiz, dediler. Bunun üzerine peygamber efendimiz:
-Allah, kalbinizden merhameti söküp aldıysa ben ne yapabilirim?”buyurdu ve ilave etti:
- Merhamet etmeyene merhamet olunmaz”    
Şefkatsiz kalp, rahmetsiz bulut gibidir. Vicdansız ve insafsız kimselerin başkalarından merhamet ummaları kadar gülünç bir durum olamaz. Sevgi ve merhamet insanlık vasfı, hiddet ve şehvet hayvanlık kaskıdır.
Merhamette güneş gibi ol, cömertlikte akarsu gibi… Tevazuda toprak gibi,  kusurları örtmekte gece gibi.
Denizde inciler derinde olur, çer çöp sahilde olur.
Cahillerin merhameti ve keremi az olur
                                                                                                 (Mevlana)

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.