YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 190. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(10)

3)- Ölçülü olmak
Mensubu bulunduğumuz yüce İslam dini, insanların dünyada rahat ve huzur, ahirette saadet ve nimet içersinde yaşamaları için en mükemmel ölçü ve prensipleri vaz’ etmiştir. Mü’minler, bu prensip ve ölçülere riayetleri nisbetinde bahtiyar ve berhudar olabilirler. Çünkü Hz. Allah kainatta zerreden küreye herşeyi bir denge içinde yaratmıştır. Buna göre denge öiçüdür. Ölçü adalettir. Adalet ise fert ve toplum ile Yüce yaratıcının hak ve hukukunu Allah için onun adına korumaktır. Bütün ferd ve toplumun böylesine ulvi ve kutsi olmazsa olmaz bir ödevi vardır. Ama özellikle şuralarda bu ölçülere dikkat etmek herkesin lehinedir:

a)-Yeme ve içmede ölçü
Bir insan için ölmeyecek kadar yiyip, içmek farzdır. Güç-kuvvet kazanmak için doyuncaya kadar yiyip, içmek mubahtır. Doyduktan sonra ise haramdır. Bununla beraber, müsafirine riayet (onu yalnız bırakmamak ve mahcup etmemek için) ve ertesi gün tutacağı orucu rahatça tutabilmesi için biraz fazla yiyip, içmede bir beis yoktur.
Hz. Allah  (c.c): وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين = Yiyiniz ve içiniz, israf etmeyiniz. Muhakkak Allah ( C.C. ) israf edenleri sevmez.”, buyuruyor.  
Bu ayet-i kerimede israf: Yemek, içmek, uyumak ve gezmek gibi hususlarda maruf olan dereceyi (sınırı) aşmaktır ki, fert ve cemiyetin yıkılmasına sebeptir. Binaen aleyh ayet ölçekle değil, ölçü ile yemeği ifade etmektedir. Nasıl ki su, her şeyin hayatına sebep iken fazlası helakine sebep oluyorsa obez ve oburluk hali de onulmaz bir felaket demektir.
Aşırı derecede yemeğe düşkünlük ise oburluktur. Perhiz kârlık, az yemek, az içmek ve az uyumak sıhhat ve rahatı, oburluk ise zahmet ve meşakkati celp eder.  Bir Hadis-i Şerifte Fahri Alem Efendimiz: (كلوا واشربوا وتصدقوا و ألبثوا في غير إسراف ولا مخيلة ) “İsraf etmemek ve böbürlenmemek şartıyla yiyiniz, içiniz ve giyininiz.”, buyuruyor.
Açlık ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

b)- Konuşmada Ölçü 
Malik bin Dinar Hz.leri; “Üç şey kalbi öldürür. Çok yemek; Çok uyumak;  Çok konuşmak.” Demektedir.
Bir haberde de (كل قليلا، نم قليلا،قل قليلا ولا تكن عليلا )“Az ye, az uyu ve az konuş. Hasta olmazsın.” buyuruluyor.
Hz. Ali ( R.A) : (إذاتم عقل المرأ قل كلامه )  “Bir kimsenin aklı tam olduğu zaman az konuşur” buyurmaktadır.
İbrahim en- Nehaî: (إنما هلك من هلك قبلكم بثلاث خصال بفضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام ) “Sizden öncekiler ancak üç hasletleri sebebiyle helak oldular: “ Çok konuşmak, çok yemek ve çok uyumak.”,  buyuruyor.
Öyle ise on düşünüp bir konuşmak gerekir. O yüzden; “Söz biliyorsan söyle ibret alsınlar, söz bilmiyorsan süküt et, insan sansınlar.” Yine “konuşmak gümüş ise, süküt altındır” hikmetli ve ibretli sözleri, hep böyle malayani durumlar için söylemiştir atalar.
Zira insanın ilmi ve anlayışı arttıkça susması ve tefekkürü o nisbette artar. Çok konuşmak hamakata, yerinde konuşmak zekâya delalet eder. Yapılan araştırmalarda cahil ve anormal insanların çok konuştukları ve sözlerinin hemen hepsinin yersiz ve lüzumsuz olduğu tespit edilmiştir.
Mevlana der ki:
* İnsanoğlu dünyayı zapt eder, ama dilini zapt edemez.
*Dost acı söyleyen değildir, acıyı tatlı söyleyebilendir.
*Gerek yok her sözü laf ile beyana; bir bakış bin söz eder anlayana.
*Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; çünkü cahil ne gelirse söyler diline.
*Ne tükenmez bir hazinesin ey dil sen! Ne devasız bir dert, sen!
*Sükunetim asaletimdendir,
Her lafa verilecek bir cevabım var benim,
Lakin bir bakarım laf, laf mı diye?
Bir de bakarım, söyleyen adam mı diye?
*Susmak mana eksikliğinden değil, belki mananın derinliğindendir

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...