YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 189. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(9)

2)- Helal ve temiz gıda ile Beslenmek
Yemek ve içmek, hayatın gayesi değil, vasıtasıdır. Onun için kişi önüne gelen ve eline geçen her şeyi değil, dinin müsaade ettiği ölçülere göre bu ihtiyaçlarını görmelidir. Zira yenilen şeylerin ve alınan gıdaların, insanın maddi vücut yapısının teşekkülü ve manevi cephesinin tekamülünde çok büyük te’siri vardır. 
İnsanların yedikleri, amellerinin tohumudur. Eğer o tohum,  tatlı bir ağaca aitse mahsulü hoş, meyvesi güzel olur. Acı bir meyve veya zehirli bir ağacın tohumuysa bittabi acı ya da zehirli olacak, yiyenleri zehirleyecek veya onlara çok büyük bir zarar verecektir.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde:إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا…. الآية  وقال:يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلي السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأني يستجاب لذا لك ).   Allah güzeldir. Ancak güzel şeyleri kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti. Hak Teala şöyle buyurur: Ey Rasüller! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin.” Yine: Ey iman şerefi ile müşerref olan ehli iman! Size rızık olarak verdiklerimizden en temiz olanlarından yiyin. ”
Bu ayetleri okuduktan sonra Efendimiz: Uzun yolculuğa çıkmış, dağınık, üstü başı perişan ve: Ya Rabbi! Ya Rabbi!, diye dua etmekte olan bir adamı zikrederek, “Onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ve haram ile beslenmiş. Böyle bir kimsenin duası (ve ibadeti) nasıl kabul olunur.”,  buyurmuşlardır.
Haram gıda ile beslenen uzuvlar, bir fesat makinesi gibi şerre çalışırlar. Böylece günah ve kötülükler ortaya çıkar.  Helal ve temiz yiyen insanların azalarında hayırlar, faziletler ve güzellikler tezahür eder. Bünyesi, karakter ve seciyesi sağlam, kalbi huzurlu, vicdanı rahat, ibadeti güzel ve duası makbul olur.
Aşara-i Mübeşşereden Sa’d bin Ebi Vakkas Hazretleri Peygamberimize gelerek:
-Ya Rasülallah! Dua buyurunuz da ben duası makbul olanlardan olayım.” dedi. Peygamberimiz O’na:
- (أطب طعمتك تستجب دعوتك ) “Ya Sa’d! “Helalinden ye ki duan kabul olunsun.”, buyurdu.
 İyilikler daima iyiliği, kötülükler de kötülüğü celbeder. Günahlar kalbi karartır, katılaştırır ve ibadet yapma zevkine mani olur. Ancak buna en çok müessir olan haram lokmadır. Helal lokma ise başka hiçbir şeyin te’sir edemeyeceği şekilde kalbe müsbet te’sir ederek iyiliğe ve zevkle ibadet yapma sebep olur.
  Bu hususta bazı Erbab-ı ilim ve kemal’in söylem ve eylemleri şöyledir.
*İbrahim Ethem Hazretleri: “Kemale erenler, ancak midelerine girenlere dikkat etmekle ermişlerdir.”, der.
*Yahya bin Muaz Hazretlerine göre: “Taat ( kulluk vazifelerini ifa )bir hazinedir. Anahtarı, dua; anahtarın dişleri ise helal lokmadır.”
*Ab. bin Abbas r.a: “Midesinde haram lokma olan kimsenin ibadetlerini Allah kabul etmez.”, buyurmuştur.
*İslam Mutasavvıfları,  gelişi güzel yerlerden alıp yeme ve içmenin iyi olmadığını ifade etmişlerdir.  
*Hz. Ebu Bekir, bir gün kölesinin getirdiği sütten içti ve hemen kölesine, “Bunu nereden aldın?”, diye sordu. Köle: “Kehanette bulundum, karşılık olarak bunu aldım.” dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, içtiği sütü midesinden çıkarmak için boğazına parmak saldı ve boğulacak şekilde istifra ederek çıkarmaya çalıştı. Sonra: “Allahım! Midemde kalıp damarlarıma karışan kısmından sana sığınırım.”diye Allah’a yalvarığp yakardı.  
*Abdullah bin Ömer (R.A): “Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi kalsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez.”, buyurmuştur.
Zira vücuda haram lokma girince kalbin ibresi yön değiştirir ve istikameti yanlış göstermeye başlar.
Her Müslümanın, gıdalarının helal ve temiz olmasına bilhassa dikkat etmesi lazımdır
Haramlardan uzaklaşmaya îtina göstermek icab ettiği gibi şüpheli şeylerden dahi kaçınmak gerekir. Bilhassa zamanımızda o kadar çok şüpheli hatta haram gıdalar var ki; kılı kırk yararcasına dikkat edilmiş olmazsa helal parasıyla insanın harama düşmesi içten bile değildir.
Nitekim Peygamberimiz (S.A.V) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: (ألحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.لا يعلمها كثير من الناس فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لعرضة ودينه. ومن وقع في المشتبهات وقع  في الحرام )  “Helaller bellidir, haramlar bellidir. İkisinin arasında şüpheli olan (haram olup olmadığı belli olmayan)lar vardır. Bunları insanların çoğu bilmez. Kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, ırzını ve dinini korumuş olur. Kimde şüpheli şeylere dalarsa, harama düşmüş olur...” 

Hulasa; helal ve temizinden yemek, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak bütün Müslümanlar için en mühim vecibelerin en başında gelir. Ancak bu sayede dünya-ahiret mutluluğu elde edilebilir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...