YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 185. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DÜNYA-AHİRETTE HUZUR VE SAADETİ TE’MİN ETMEK
(5)

8-) Yeni ufuklar aramak
 Yeni deneyimler beynin çevikliğini korur. Unutmayın, beyin kas sistemiyle çalışmadığı için yorulmaz sadece aynı işle uğraşmaktan sıkılır ve dikkati zayıflar. Bazen farklı ve bazen de paralel iş veya hobiler oluşturmak gam, stres ve daire-i fasitlerden azade kalmanın diğer versiyonudur. Bu, aynı zamanda hem çok iyi bir dinlenme aracı hem de nefsin seni zararlı şeylerle meşgul edip prangası altına almadan onu püskürtme vesilesidir.

9)- İnsanın bir Gayesi olmalı
Hayatınıza değişiklik getiren bir meşguliyet seçin. Amaçsız insanlar hayattan koparlar. Beyni de erken zayıflar. Önce kendine, sonra insanlara faydalı olan amaçları seçmek elbette daha iyidir.
En hayırlı insan, başkasına hayrı dokunandır buyuruyor Efendimiz sav. Ama bir insanın başkasına faydası olması için önce kendine faydalı olması gerekir. Unutmayalım ki, kendine hayrı olmayan, kimseye hayırlı bir nefes solumaz.

10)- Sağlığa dikkat etmek
Ne yazık ki insanların bonkörce harcadıkları iki şeyden (diğeri zaman) biri de sıhhattır. O sebeple Peygamberimiz sav.: İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakittir.”   buyurmuşlardır. O ise sağlık hiçbir şeye değişilmeyecek kadar önemli bir nimettir. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman:
“ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
 Olmaya devlet Cihanda bir nefes sıhhat gibi.” Demiştir.
Bütün insanlar, bedenlerini ve sıhhatlerini muhafaza ile mükelleftir. Çünkü sağlık, insana verilmiş bir nimet ve emanet, ona sahip çıkmak ise zarurettir. Emaneti korumak ve yerinde kullanmak icabeder.
Sıhhat, devamı zamanında kıymeti en az takdir olunur. Ona şükür, vazife-i ubûdiyettir. Bu nîmet-i uzmâyı (en büyük nimeti) zayi etmek, muhafaza etmek, yahut onu tahrip eylemek kendi elimizdedir. Her halükarda irademizi, vaktimizi, sıhhatimizin muhafazasına sarf etmekle mükellef olduğumuzu der-hatır etmeliyiz.”
Bedenin maddi sıhhatini muhafaza için tıp ilminin tespit ve tavsiyeleri nazarı itibara alınmalıdır. Hıfzıs-Sıhha için Mübahların fazlasından bile kaçınmak ve takva yolunu tutmak lüzumludur.
Akıl, zihin, ruh, sinir gibi kelimelerle ifade edilen manevi hislerimizin sıhhatinin muhafazası da çok mühim bir husustur. Hatta pek çok maddi hastalığın manevi sıkıntılardan ne’şet ettiği dikkate alınırsa, ruh sağlığını muhafazanın ne kadar ehemmül-ehem olduğu anlaşılır.
Bu hususta insanın kendi hekimi olması kadar tabii bir şey yoktur. Mesela: Günde yarım saat yürümek, zeka testlerinde puanlarınızı her gün artırır. Çünkü yürümek sağlıktır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunduğu gibi aslında muhkem ve muntazam bir ibadet tarzı da sağlıklı insanların üstesinden gelebileceği bir uygulamadır.

11)- Sosyal olmak
Çaresizlik duygusuna kapılmak, beyni durgunlaşmaya ve erken yıpranmaya sürükler. Bu arada, gençlikte çok sayıda arkadaşları olanların, çevreleriyle ilişki içinde olanların daha başarılı oldukları bildiriliyor.
Çünkü insan, sosyal bir varlık olup bireysel bir hayat tarzı onun hılkatına (yaratılışına) mütenasip değildir. Ruhi ve psikolojik proplem yaşayanların toplumdan kaçtığı ve devamlı kendisini yalnızlığa ittiği nazarı itibara alınırsa fıtratın hangi cihete müteveccih olduğu anlaşılacaktır. 
Ey gönül! Bir sürü dostların yanında, elbette düşmanların da olacak.
Ama imtihan bu ya, sayısız düşmanın varken seni dostun vuracak!                       (Mevlana)

12-) Kendiniz olmak
Birilerine benzeyeyim derken kendinizi kaybedersiniz, bu da sizi itici yapar. Çünkü taklit ve özenti hiçbir zaman seni, sen değil, başkası yapar. Devamlı özenti duygusu içinde olmak nebati (ot gibi) bir hayat sürmekle eşdeğerdir. Bitkiler, hayvanat veya insanlar beni yesin diye yaşar ve gelişirler.
Beni, bir ben bilirim, bir de Yaradan,

Bana bir ben lazımım, bir de anlayan.       (Mevlana)
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...