YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 171. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XXX)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SOSYAL HAYATA DAİR HADİS-İ ŞERİFLERİ
(VI)

1488- Önceki Peygamberlerin güzel sözlerinden insanlara miras kalan bir söz de şudur: Utanmıyorsan istediğini yap!
1489- Süfyan b. Abdullah Es-Sekafi gelerek: “Ya Resulallah bana öyle bir söz söyle ki daha kimseye bir şey sorma lüzumu hissetmiyeyim.”dedi. Peygamberimiz de: “İman ettim de sonra da (her iş ve sözünde) dosdoğru ol” buyurdu.
1490-  Bir adam geldi Peygamberimize dedi ki: “Ya Resulallah! Bana öyle bir amel söyle ki onu yapınca beni hem Hz. Allah hem de insanlar sevsin.” Aleyhissalatü ves-selam: “Dünyaya karşı tok gözlü ol Allah sevsin! Ellerindekine göz dikme insanlar sevsin.” Buyurdu.
1491- Dünyada ğarip kişi veya yolcu gibi ol!
1492- Dünyaya karşı aşırı hırslı olmak bütün hataların başıdır.
1493- Dünyaya karşı mesafeli durmak insanı hem dünya ve hem de ahirette rahat ettirir.Dünyaya aşırı rağbet ise kişinin dünya ve ahiret işlerini zora sokar.
1494- Dünya harcamaya hazır maldır. Ondan mü’min de facir de yer.
1495- İslamda kendine ve başkasına zarar vermek haramdır.
1496- Müslümanın Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır.
1497- Emaneti yerine ver, sana ihanet edene ise asla sen hainlik etme.
1498- İddia edene delil getirmek; İnkar edene ise yemin etmek düşer.
1499- Kul Müslüman kardeşine yardım ettikçe Alla da ona yardım eder.
1500- Ümmetimden, Hz. Allah, hata, unutma ve zorlama halindeki günahlarını affetti.
AYET-İ KERİMELER
4-NİSA
1501)-13- İşte bütün bu hükümler, Allah'ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1502)-17- Ancak Allah'ın kabul etmesini vaad buyurduğu tevbe, o kimseler içindir ki, bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alîmdir hakîmdir. (Her şeyi bilendir, hikmet sahibidir).
1503)-40- Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir.
1504)-46- Yahudilerden bir kısmı, (Allah'ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, "Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)" diyorlar. Halbuki onlar, "İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize de bak" deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler.
1505)- 60- Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.
1506)- 88- O halde, siz niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için bir çıkış yolu bulamazsın.
1507)- 117- Onlar, Allah'ı bırakırlar da, yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar.
1508)- 122- İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...