YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 169. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XXVIII)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SOSYAL HAYATA DAİR HADİS-İ ŞERİFLERİ
(IV)

1446- Rüşvet alan da veren de cehennemdedir.
1447- Rüya üç kısımdır: Allah’tan müjde olan doğru rüya, şeytanın sizi üzmek için gösterdiği rüya, kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerden ileri gelen önemsiz rüya.
1448- Selam, konuşmaktan önce gelir.
1449- Siz kendiniz namuslu olun ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar. ''Kadınlarınızın namuslu olmasını istiyorsanız başkalarının kadınlarına yan gözle bakmayınız''
1450- Siz ne haldeyseniz, başınıza o halde insanlar getirilir.
1451- Sizden bir kimse çirkin bir iş görürse onu eli ile değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse dili ile tağyir etsin; bunada gücü yetmezse kalben nefret etsin. Bu imanın en zayıf derecesidir.
1452- Sizden biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi başkası için de sevmedikçe, mümini kamil olmaz.
1453- Size amellerinizin en hayırlısı, Allah nezdinde (sevap bakımından) en çok ve en temiz olan, derecelerinizi yükselten ve sizin için altın ve gümüşü infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp (İ’lâi Kelimetu’llah uğrunda) onların boyunlarını vurmanızdan daha hayırlı amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Ashab: Evet ya Resulâ’llah, dediler. Resuli Muhterem (s.a.v.): Allah’ı zikretmektir.
1454- Sizin hayırlı olanınız, ehline hayırlı olandır. Ben de sizin ehline hayırlı olanınızım.
1455- Sizin hayırlınız, hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şeririniz ise, hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayandır.
1456- Teenni Allah (CC) dan, acele şeytandandır.
1457- Üç dua geri çevrilmez: Oruçlunun duası, misafirin duası ve mazlumun duası.
1458-Üç kimsenin duası makbul dualardır. Bunların kabul edileceğine şüphe yoktur. Zulme uğrayanlar, Misafirler, Babanın evladına duası (Ana –Babanın çocuklarına duasıdır.)
1459- Üç şey ölüyü (kabre kadar)  takip eder: Âilesi, malı ve ameli. Bunlardan ilk ikisi döner, ameli kalır.
1460-Vallahi eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Döşek üzerinde kadınlarla telezzüz edemez, Allah’a (c.c) feryat ederek yollara sahralara dökülürdünüz.
1461- Yanında ana babası, veya onlardan biri yaşlanıp da, cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!
1462- Yedi sınıf insanı, Allâhu Teâla hiçbir gölge bulunmayan günde, Arş’ının gölgesinde gölgelendirir:
*Adaletli devlet reisi,
*Allah’a ibadetle büyüyen genç,
 *Kalbi mescidlere bağlı kimse,
*Allah için seven ve bu uğurda birleşip bu sevgi ile ayrılan iki kişi,
*Mevki sahibi ve güzel bir kadın tarafından çağırılınca“Ben Allah’tan korkarım” diye mukabele eden kimse.
* Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak surette gizli sadaka veren kimse,
*Tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimsedir.
1463- Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
1464- Cehenneme girmesi haram olan kimseyi bildiriyorum: İnsanlara kolaylık ve yumuşaklık gösterendir. 1465- Nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş, iyidir.; Nefsi azdıran, kalbe sıkıntı veren ise günâhtır.
1466- Allahü teâlânın, bir kulunu sevmediğinin alameti: Onun faydasız ( mala yani)şeylerle uğraşmasıdır.
1467- Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.
1468- Allahü teâlâ benim ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse, onun kalbine, Ashâbımın sevgisini yerleştirir.
1469- Musîbetlerin en büyüğü, vakti faydasız şeylerle geçirmektir.
1470- Din, güzel ahlâktır.
1471- İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü teâlâya şükretmemiş olur.
1472- Allahû Teâla pâktır, pâk olandan başkasını kabûl etmez. Peygamberlerine neyi emrettiyse mü'minlere de onu emretmiştir. Peygamberlere: "Ey peygamberler, pâk ve helâl taâmlardan yiyiniz ve sâlih amel işleyiniz" Mü'minlere: "Ey iman edenler, rızk olarak size verdiğimiz pâk ve helâl şeylerden yiyiniz"; “İnsan (Allah yolunda uzun seferlere katlanır, saçları birbirine karışmış, yüzü gözü toza bulanmış, "Yâ Râb! Yâ Rab!" diyerek ellerini gök yüzüne açar. Halbuki, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haram ile beslenmiş. Böylesinin duâsı nereden kabul olacak?”

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...