YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 168. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XXVII)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SOSYAL HAYATA DAİR HADİS-İ ŞERİFLERİ
(III)

1411- İki nimet vardır ki, insanların çoğu aldanıyorlar. Bunlar sağlık ve boş vakittir
1412- İlim öğrenmek Müslüman için farzdır. İlim öğrenene, denizdeki balıklara kadar her şey istiğfar eder.
1413- İlmin kaldırılıp bilgisizliğin geçerli sayılması şarap (ve alkollü içkilerin ) içilmesi, zinanın açıktan yapılması kıyamet alametlerindendir.
1414- İlminden faydalanılan bir alim, bin Abid’den daha hayırlıdır.
1415- İman yetmiş küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir. İmanın en üstünü Kelime-i tevhitdir; en aşağısı da Yoldaki zararlı şeyleri kaldırmaktır.
1416- İmanın efdali: nerede olursan ol, Allah’ın (CC) seninle olduğunu bilmendir.
1417- İnsan dilinin altında gizlidir.
1418- İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat.
1419- İnsanların en âcizi duada âciz olan, insanların en cimrisi de selâm vermekte cimri olandır.
1420- İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.
1421- İş, ehlinin gayrına verildiği zaman kıyameti bekle.
1422- Kanaate sarılınız. (Çünkü) Kanaat tükenmeyen bir hazinedir.
1423- Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği hor görme.
1424- Kıyamet Günü Cehennemliklerin azabca en hafif olanı o kimsedir ki, ayak oyluklarına iki kor konur da (Onun te’siriyle) o adamın beyni kaynar. Hiçbir kimsenin kendisi kadar şiddetli azabda olduğunu hatırına getirmez; halbuki o, azab görenlerin en ehvenidir.
1425- Kıyamet günü tacirler, facir olarak ba’s olunurlar. Allah’dan korkan, iyilik ve tasadduk edenleri müstesna.
1426- Kıyamet günü’nde Adem oğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz:
*Ömrünü nerede, ne sûrtle harcadığından,
*Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
*Malını nerede kazandığın dan
*Nerelere sarf ettiğinden,
*Vücudunu, sıhhatını nerede ve ne sûretle yıprattığından.
1427- Kıyamet gününde bana en yakın olanlar ve şefaatime hak kazananlar üzerime en çok salavat getirenleridir.
1428-Kim beni rüyasında görürse, beni gerçekten görmüş gibidir. Çünkü, şeytan benim şeklime giremez.
1429- Kim insanların kendisi için ayağa kalkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın.
1430- Kim ki Allah’a (CC) ve Ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sükut etsin.
1431- Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden her biriniz, kiminle arkadaşlık yaptığına baksın.
1432- Kişi dostunun yolundadır. O halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye iyi dikkat etsin.
1433- Kişi yalan söylediği zaman o yalandan gelen kokudan, melek ondan bir mil uzaklaşır.
1434- Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir!
1435- Mazlumun ahından sakın. Çünkü onunla Allah arasında (kabûlünde mani) bir perde yoktur.
1436- Meddâhların (dalkavukların) yüzlerine toprak saçınız.
1437- Mü’minin ferasetinden kaçınınız, muhakkak o, Allah’ın (CC) nuruyla bakar.
1439- Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir. Allah Teala bir kavmi severse, onları belaya uğratır. Bir kimse mukadderata razı olursa, Allah ondan razı olur. Bir kimse belaya razı olmazsa, Allah’ın gazabına uğrar.
1440- Münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, Va’d ettiğinde sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
1441- Müslüman, Müslüman’ın (din) kardeşidir. Kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline vermez.
 1442- Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse Allah (c.c)’ta ona yardım eder. Kim, bir Müslüman’ın sıkıntılarında birini giderirse Cenabı Hak buna mukabil kıyamet sıkıntılarından birini def eder. Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allahu Teala ahirette onun ayıbını örter.
1443- Namaz, insan ile şirk ve küfür arasında bir perdedir. Namazı terketmek, bu perdeyi kaldırmaktır.
1445- Nerede olursan Allah (c.c)’tan kork, fenalık yaparsan, arkasından iyilik yap, fena işi silip götürsün, insanlara karşı güzel muamele et.

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...