YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 167. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XXVI)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SOSYAL HAYATA DAİR HADİS-İ ŞERİFLERİ
(II)

1381- Biri Allah korkusundan ağlayan, diğeri Allah rızası için nöbet bekleyen iki gözü cehennem ateşi yakmaz.
1382- Büyüklerle oturunuz, âlimlere sorunuz. Hikmet ehli ile düşüp kalkınız.
1383- Cenabı Hakkın rızası aranan bir ilmi, sırf dünya menfaatı için öğrenen bir kimse, kıyamet gününde cennet’in kokusunu bile duymaz.
1384- Cennet, aanaların ayakları altındadır.”
1385- Dünya tatlı ve manzarası câziptir. Allah sizi dünyâda başkalarına halef kılacak ve nasıl muâmele edeceğinize bakacaktır. Binâen aleyh dünyâdan korkunuz ve kadınlardan korununuz.
1386- Dünyada ikiyüzlü olanlar, kıyamet günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.
1387- Dünyanızı ıslah ediniz. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız.
1388- Düşmanlarınızın en kuvvetlisi iki kaşınızın arasındaki nefistir.
1389- Eğer biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görürse, hemen kalkıp namaz kılsın ve o rüyayı kimseye anlatmasın.
1390- Evine girince selâm ver ki, selâmın hem sana, hem de aile halkına bir bereket olsun.
1391- Evlat kokusu, cennet kokusudur.
1392- Ey insanlar! Allah’a tövbe ve istiğfar ediniz, ben günde yüz kere tövbe ediyorum.
1393- Farz ibadetlerinden sonra Allâh yanında amellerin en sevgilisi müslümanın kalbine sevinç koymaktır.
1394- Gece ile gündüz müsavi olduğu veya ahir zaman yaklaştığı vakitte mü’minin rüyası ekseri doğru olur. Mü’minin rüyası nübüvvetin kırk cüz’ünden biridir. Hanginiz en doğru sözlü ise rüyası da en doğrudur.
1395- Gizli ve âşikâr her işinde, Allah’dan korkmayı tavsiye ederim..
1396- Güçlü kimse güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendini zapt eden, iradesine sahip olan adamdır.
1397- Günahlara tevbe eden günah işlemeyen gibidir. Günahlara tevbe ve istiğfar edip, o günaha devam eden, Rabbi ile istihza (alay) eden gibidir.
1398- Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
1399- Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa ya hayır konuşsun veya sussun (ama asla yalan söylemesin). Yine kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ve müsafirine ikram etsin (iyi davransın).
1400- Hepiniz çobansınız, maiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. İş başındakiler de memurlarından mesuldür. Erkek, aile-efradının çobanıdır ve onlardan mesuldür. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır; O da ondan mesuldür.
1401- Her duyduğu şeyi söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
1402- Her kim ilim tahsili için bir yola sülûk ederse, Allahu Teâla ona, Cennete gidecek yolu kolaylaştırır.
1403- Peygamberimiz: “Her müslümanın sadaka vermesi lazımdır” buyurdu. Tasadduk edecek bir şey bulamazsa? dediler. Eliyle çalışır, kendisi de müstefid olur ve sadaka da verir buyurdu. Yapamazsa? denildi. Sıkıntıya düşmüş ihtiyaçlıya yardım eder buyurdu. Elinden gelmezse denildi. Hayrı emreder buyurdu. Bunu da yapamazsa? Fenalık yapmaktan çekinir, bu da sadakadır buyurdu.
1404- Bir cemaat Allah (c.c.)’ı zikir için toplanırlarsa muhakkak melekler onları kuşatır, onları rahmet kaplar ve onlar üzerine sekine iner. Cenabı Hakk da onları katında bulunan meleklere medhü sena eder.
1405- Herhangi bir kimse, bir şahsı içlerinde bu şahıstan daha ehil kimse bulunduğunu bildiği halde, on kişi üzerinde âmir tayin ederse, Allah ve Resûlu’llah’a ve müslümanlara hıyanet etmiş olur..
1406- Hiç kimse öfkeli olduğu iki kişi arasında hükmetmesin.
1407- Adil hükümdar, Allâh’ın adl ve emânının yerde gölgesidir.
1408- İhtiyara, hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah, ona yaşlanınca saygı gösterecek birini ihsan etmesin.
1409- İki kimse gıbta edilmeye şayandır. Birisi Kur’an öğrenmiş olup onunla gece gündüz meşgul ve muktezasıyla amil olandır. Diğeri de Allah (c.c.)’ın kendisine mal ihsan ettiği kimsedir ki o, malı Allah (c.c.) yoluna sarf eder.
1410- İki müslüman bibirleriyle karşılaşıp da el sıkışırsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...